<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJAI. 2004' 2-3. Rūmai, dvarai

EDUKACIJA

 

Baltijos regiono muziejininkų skirtas seminaras Europos parke

Lina KRIKŠČIOKAITYTĖ

Europos parkas

L. Karosienės nuotraukose – Baltijos regiono
 muziejininkams skirto seminaro Europos
parke akimirkos

2004 m. gegužės 9-12 dienomis Europos parkas sukvietė muziejų edukatorius bei dailės mokytojus į tarptautinį seminarą, skirtą vaikų, paauglių, neįgaliųjų bei suaugusių ir pagyvenusių žmonių švietimui Baltijos regiono muziejuose. Seminaras buvo organizuotas kaip dalis Europos parko inicijuoto projekto „Baltijos jūros regiono muziejų bendradarbiavimas: turizmas ir edukacija“, kuris laimėjo ES PHARE 2001 „Bendradarbiavimo abipus sienos Baltijos jūros regione programos“ konkursą.

 

Seminaro tikslas – skatinti edukacinės veiklos plėtrą Baltijos regiono šalių muziejuose, atsižvelgiant į minėtų tikslinių grupių specifiką. Keturias dienas vyko pasikeitimas patirtimi tiek teoriniame, tiek praktiniame lygmenyje. Lektorių, dalyvių ir temų įvairovė suteikė Europos parkui be galo daug spalvų ir garsų: čia buvo dainuojama, piešiama, siuvama, vaidinama.

Seminare dalyvavo lektoriai iš Wånas muziejaus (Švedija), Kiasmos šiuolaikinio meno muziejaus (Suomija), Lousianos modernaus meno muziejaus (Danija), Pedvalės muziejaus po atviru dangumi (Latvija), Naujojo meno muziejaus (Estija), Jorkšyro skulptūrų parko (Didžioji Britanija), Lietuvos dailės muziejaus, Nacionalinio M.K. Čiurlionio dailės muziejaus, Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus bei Vilniaus vaikų ir jaunimo dailės mokyklos. Šį gausų lektorių būrį Mažoji Guboja, Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos, Vilniaus technikos bibliotekos, Vilniaus pedagoginis universiteto, Vilniaus vaikų invalidų ugdymo centro „Viltis“, Vilniaus „Versmės“ vidurinės mokyklos, Vilniaus A.Vienuolio gimnazijos bei Trečiojo amžiaus universiteto atstovai.

Pirmąją seminaro dieną, skirtą vaikų švietimui, lektoriai akcentavo edukacinės veiklos plėtros būtinumą bei menininkų įtraukimą į programų planavimą ir vykdymą. Lektorė iš Louisianos modernaus meno muziejaus pabrėžė demokratinio dialogo skatinimą edukacinėje veikloje, kuomet yra skatinama įsiklausyti į kito nuomonę, ir ieškoti daugialypių interpretacijų. Siekti kūrybiškumo bei interpretacijų įvairovės per pratybas skatino ir lektorės iš Wånas muziejaus ir Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus.

Neįgaliųjų švietimui skirtos dienos metu lektoriai nagrinėjo neįgaliųjų švietimo aktualumą ir šiuolaikinio meno vietą bei galimybes įgyvendinant neįgaliųjų mokymo programas. Jie pristatė sėkmingus projektus, kurie buvo įgyvendinti kartu su neįgaliaisiais, daugiausia akcentavo įvairių išraiškos priemonių naudojimą orientuojantis į kūrybinį bei pažinimo procesą, individą ir jo saviraišką bei komunikaciją ir integraciją į visuomenę. Atstovai iš Mažosios Gubojos ir Lietuvos dailės terapijos taikymo asociacijos per pratybas parodė, kokių rezultatų galima pasiekti ir kaip į meno, savęs bei kitų pažinimo procesą galima įtraukti neįgalius žmones. Iš tiesų, dienos pabaigoje buvo akivaizdu, kad muziejų edukatoriai negali ignoruoti meno įtakos fiziškai ir protiškai neįgaliems žmonėms.

Paaugliams skirtą dieną lektoriai daugiausia dėmesio kreipė į šiai grupei skirtų programų metodologiją bei darbo principus. Lektorė Aldona Dapkutė akcentavo esminius paauglių bruožus, kurie lemia darbo principų pasirinkimą. Tuo tarpu Kiasmos šiuolaikinio meno muziejaus edukatorės pristatė inovatyvų projektą „Kiasmos mokykla ant ratų“. Pagal jį autobusiukas su vienu iš muziejaus edukatorių ir menininku aplanko vidurinių mokyklų 9 klasių moksleivius. Per pratybas buvo ieškoma meno ir kitų dėstomų dalykų sintezės. Pavyzdžiui, gretinama meno istorija ir matematika ar biologija, tokiu būdu ieškant ir platesnio tarpdalykinių ryšių suvokimo spektro. Tiek šios edukatorės, tiek seminaro ekspertė Violeta Jasevičiūtė akcentavo proceso, o ne rezultato svarbą. Be to, jos pabrėžė aktyvų dalyvavimą, kuris skatintų kūrybiškumą ir saviraišką. Visa tai atsispindėjo per pratybas, po kurių viena moksleivė prisipažino, jog ji pirmą kartą gyvenime piešė tai, ką norėjo.

Suaugusiems skirta diena atskleidė edukatorių dėmesio stoką šiai grupei. Lektoriai iš Trečiojo amžiaus universiteto, turinčio apie 5000 studentų, akivaizdžiai parodė galimus edukatorių tikslus – paremti mokymosi visą gyvenimą idėją, integraciją ir komunikaciją. Lektoriai iš Skandinavijos šalių muziejų pabrėžė, kad dažnai muziejų edukacinė veikla peržengia žinių apie meną suteikimo ribas. Visų pirma, įvairių nuomonių ir interpretacijų ieškojimas skatina kūrybiškumą ir toleranciją. Meno kūrinys ir interpretacija gali taip pat tapti savęs ir kitų pažinimo įrankiu bei ryšių ieškojimu, kuomet „aš“ iš centro pasitraukia į šalį ir tampa dalimi jį supančios aplinkos.

Seminaro pabaigoje ekspertė Anna Bowman skatino ieškoti minėtų grupių integracijos. Ji akcentavo, kad muziejus turi nepaprastai daug galimybių integruoti neįgaliuosius, suaugusius bei vaikus bendriems projektams, programoms, tiek seniems, tiek jauniems sudaryti galimybę bendrauti, pažinti ir mokytis kartu.

Europos parko internetiniame puslapyje bus skelbiami seminaro dalyvių geros praktikos pavyzdžiai. Šia proga Europos parko muziejus maloniai kviečia ir kitus Lietuvos muziejus pasidalinti savo edukacinės veiklos patirtimi. Jūsų atsiųsta informacija bus skelbiama Europos parko tinklapyje www.europosparkas.lt.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.01.05