<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 2–3

BIBLIOGRAFINĖ APŽVALGA
STRAIPSNIAI PERIODINIUOSE LEIDINIUOSE
2004 m. balandis – gegužė – birželis / liepa – rugpjūtis – rugsėjis

Muziejininkystė: teorija, praktika

 • Byčienė D. XX a. monetų lobis ištirpo kultūros globėjų panosėje: [apie 2000 m. Žagarėje rasto XX a. monetų lobio dingimo istoriją nuomonę pateikia Lietuvos nacionalinio ir Joniškio kultūros istorijos muziejų darbuotojai] // Respublika. - 2004, rugs. 8.

 • Budrys R. Kuriama Antano Gudaičio dailės galerija: [apie dailininko ir dailės pedagogo Antano Gudaičio kūrybos parodą Radvilų rūmuose bei kuriamą jo vardo galeriją] // Literatūra ir menas. - 2004, liep. 30.

 • Budrys R., Dolinskas V. Italijos kunigaikščių rezidencijos ir Lietuvos valdovų rūmų atkūrimas: [aptariami 2004 m. gegužės 2-16 d. surengtos LDK valdovų rūmų tyrėjų, atkūrimo projektų rengėjų ir interjerų bei ekspozicijų programos kūrėjų antrosios tiriamosios ekspedicijos išvados ir rezultatai] // Literatūra ir menas. - 2004, birž. 25.

 • Krivickas S. Valdovų rūmams - iš itališkosios ekspedicijos: [pokalbis su Lietuvos dailės muziejaus direktoriumi R. Budriu apie Vilniaus Žemutinės pilies tyrinėtojų, LDK Valdovų rūmų atkūrimo projekto rengėjų ir muziejininkų kelionę po šiaurės ir vidurio Italijos rezidencines pilis ir rūmus] // Lietuvos žinios. - 2004, rugpj. 4.

 • Lietuviai ėmė dažniau lankyti muziejus ir teatrus: [apie Statistikos departamento pateiktus 2003 m. duomenis leidinyje „Kultūra, spauda ir sportas“] // Respublika. - 2004, liep. 1.

 • Nemeikaitė S. Trakų bažnyčios lobiai grįžo be karūnų: [apie Trakų bažnyčios lobyną, eksponuotą Lietuvos dailės muziejaus parodoje „Krikščionybė Lietuvos mene“] // Respublika. - 2004, bal. 8.

 • Šumskas A. Nuo turistinės pramogos iki uosto-muziejaus: [apie apie VšĮ „Baltų amatai“ sumanymą įkurti Trakuose senovinių laivų muziejų] // Lietuvos žinios. - 2004, rugs. 8.

 • Vasiliauskaitė O. Lietuvišką vertybę slepia Rusijos muziejus: [apie Vilniaus universiteto rektoriaus skeptrą, saugomą Ermitaže (Rusija, Sankt Peterburgas)] // Lietuvos žinios. - 2004, rugs. 18.

 • Žymiausias Lietuvos architektas turėtų netekti dalies savo pavardės: [apie architekto Lauryno Stuokos-Gucevičiaus (1753-1798) pavardės kilmę nuomonę išsako Architektūros muziejaus vedėja] // Respublika. - 2004, rugs. 22.

 • Žukauskaitė E. Ar pakaks valios laikytis istoriškumo: [apie LDK Valdovų rūmų atstatymą] // Lietuvos žinios. - 2004, rugpj. 23 d.

Apie nacionalinius muziejus

 • Armonaitė L. Aštuoniolikto amžiaus mados svaigulys: [apie parodą „XVIII a. mados pasaulis“ iš Varšuvos nacionalinio muziejaus rinkinių Vilniaus paveikslų galerijoje] // Lietuvos žinios. - 2004, bal. 28.

 • Armonaitė L. Išsilaisvinusio dailininko Gudaičio turtai: [apie LDM Radvilų rūmuose atidarytą Antano Gudaičio (1904-1989) jubiliejinę kūrybos parodą „Išsilaisvinimas“, skirtą dailininko gimimo šimtmečiui] // Lietuvos žinios. - 2004, liep. 7.

 • Armonaitė L. Rerichų drobėse - amžinosios vertybės: [apie Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos dailės galerijoje atidarytą parodą „Nikolajaus ir Sviatoslavo Rerichų tapyba“, kurioje pristatomi Rygai dailininkų Rerichų dovanoti kūriniai iš Latvijos valstybinio dailės muziejaus] // Lietuvos žinios. - 2004, geg. 18.

 • Armonaitė L. Tautos istorija - JAV lietuvių kine: [apie kino vakarą Lietuvos nacionaliniame muziejuje, kuriame demonstruoti išeivių Pauliaus Jasiukonio ir Algimanto Kezio dokumentiniai filmai] // Lietuvos žinios. - 2004, geg. 13.

 • Armonaitė L. Žvilgsnis į kaimynų portretą: [apie parodą „Latvijos istorinis portretas XVII-XVIII a.“ iš Latvijos istorijos muziejaus rinkinių Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Lietuvos žinios. - 2004, geg. 3.

 • Budrys R. Dar kartą apie Mykolo Žilinsko dovaną Lietuvai: [apie M.Žilinsko dailės kolekcijos kelią į Lietuvą pasakoja Lietuvos dailės muziejaus direktorius] // Literatūra ir menas. - 2004, rugs. 24.

 • Budrys R. Epochos simbolis: [Lietuvos dailės muziejaus direktoriaus straipsnis apie Antano Žmuidzinavičiaus 1906 m. nutapytą, lietuviškosios spaudos draudimo epochos simboliu vadinamą paveikslą „Per kiaurą naktį“] // Literatūra ir menas. - 2004, kov. 26.

 • Dailės muziejaus dovanos poilsiautojams: [apie vasaros parodas Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos dailės galerijoje] // Lietuvos žinios. - 2004, birž. 15.

 • Dolinskas V. Lietuvos Valdovų rūmų radinių paroda: [apie Lietuvos dailės muziejaus, Pilių tyrimo centro „Lietuvos pilys“ ir Valdovų rūmų paramos fondo valstybės dieną atidarytą parodą Taikomosios dailės muziejuje] // Literatūra ir menas. - 2004, liep.23.

 • Dolinskas V. Susitikimu su Vavelio pilies vadovu tęsiama Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programa: [apie Lietuvos dailės muziejaus parengtą Europos valstybių valdovų rūmų pristatymo programą] // Literatūra ir menas. - 2004, rugs. 3.

 • Gädeke T. Vokietijos skulptoriaus Karlo Hartungo paroda „Besikeičianti figūra“: [apie parodą Lietuvos dailės muziejaus Vilniaus paveikslų galerijoje] // Literatūra ir menas. - 2004, rugs. 10.

 • Giniūnienė A. Lietuvos globėjas: [apie šv. Kazimiero jubiliejiniams metams Lietuvos nacionaliniame muziejuje surengtą parodą „Šv. Kazimiero kultas ir ikonografija Lietuvoje“] // 7 meno dienos. - 2004, birž. 25.

 • Jablonskienė A. Istorinis Latvijos portretas atkeliavo į Vilnių: [apie Lietuvos nacionaliniame muziejuje eksponuotą istorinio portreto parodą iš Latvijos istorijos muziejaus rinkinių] // Respublika. - 2004, geg. 3.

 • Jablonskienė A. Senuosius instrumentus galėjai ne tik pamatyti, bet ir išgirsti: [apie lietuvių liaudies pučiamųjų instrumentų parodą Lietuvos nacionaliniame muziejuje] // Respublika. - 2004, rugs. 14.
 • Jankevičiūtė G. Drabužis kaip menas ir istorija: [apie parodą „XVIII a. mados pasaulis“ iš Varšuvos nacionalinio muziejaus rinkinių Vilniaus paveikslų galerijoje] // 7 meno dienos. - 2004, birž. 4.

 • Kultūrininkai paminės meno mecenato jubiliejų: [apie kultūros vakarą Vilniaus paveikslų galerijoje, skirtą žymaus meno mecenato, kolekcininko Mykolo Žilinsko gimimo 100-mečiui] // Lietuvos rytas. - 2004, rugs. 28.

 • Lucėnaitė A. Rafaelio Chvoleso sugrįžimas: [apie LDM Vilniaus paveikslų galerijoje eksponuotą sostinėje gimusio pasaulinio garso dailininko Rafaelio Chvoleso (1913-2002) tapybos parodą] // Lietuvos žinios. - 2004, rugpj. 28.

 • Matulytė M. Nežinomose fotografijose - pažįstama Italija: [apie Italijos fotografijų parodą „Salve, Italia“ Vilniaus paveikslų galerijoje, pirmąją iš fotografijos parodų tripticho „Sveika, Europa“, skirto Lietuvos narystės Europos sąjungoje pradžiai] // Literatūra ir menas. - 2004, bal. 23.

 • Mažrimienė V. Unikaliosios knygos: [apie lietuviškosios spaudos atgavimo 100-mečiui skirtą parodą „Iš lietuviškų minčių ir žodžių“ Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejuje, kurioje galima pamatyti Jono Bretkūno „Postilę“ ir intriguojančią Prancūzijoje gyvenančio tapytojo, grafiko, skulptoriaus Prano Gailiaus autorinių knygos lakštų ekspoziciją] // 7 meno dienos. - 2004, geg. 28.

 • Mažrimienė V. Vietovaizdžio išgyvenimas būtuoju laiku: [apie P.Skotne darbų parodą Nac. M.K.Čiurlionio dailės muziejaus M.Žilinsko galerijoje] // Literatūra ir menas. - 2004, liep. 23.

 • Mičiulienė J. Artistų artistas Donatas Banionis: [apie Taikomosios dailės muziejuje Kultūros ministerijos ir Jurgio Baltrušaičio fondo surengtą Lietuvos kino ir teatro metro jubiliejinį vakarą] // Lietuvos žinios. - 2004, geg. 17.

 • Mikšionienė R. Optinio meno magas atskleidžia savo paslaptis muziejuje: [apie dailininką ir kolekcininką Kazį Varnelį ir jo namus-muziejų Vilniuje, Didžiojoje g., dabar priklausančius Lietuvos nacionaliniam muziejui] // Lietuvos rytas. - 2004, rugpj. 24, priedas „Mūzų malūnas“.

 • Mikšionienė R. Šiuolaikinio meno muziejai tampa aršių diskusijų objektu: [pokalbis su Lietuvos nacionalinės dailės galerijos direktore Lolita Jablonskiene apie galerijos rekonstrukciją ir būsimas ekspozicijas] // Lietuvos rytas. - 2004, birž. 22, priedas „Mūzų malūnas“.

 • Mikšionienė R. Vokietį paveikė Paryžiaus aura: [apie LDM Vilniaus paveikslų galerijoje surengtą parodą Vokietijos dailininko Karlo Hartungo kūrybos parodą „Besikeičianti figūra“] // Lietuvos rytas. - 2004, rugs. 28.

 • Mikulionis S. Klaipėdoje atidaroma Nikolajaus ir Sviatoslavo Rerichų tapybos paroda: [apie Lietuvos dailės muziejaus Klaipėdos dailės galerijoje atidarytą parodą „Nikolajaus ir Sviatoslavo Rerichų tapyba“, kurioje pristatomi Rygai dailininkų Rerichų dovanoti kūriniai iš Latvijos valstybinio dailės muziejaus] // Literatūra ir menas. - 2004, geg. 7.

 • Mukienė D. Leonardo Tuleikio kūrybos paroda: [apie dailininko L.Tuleikio pastarųjų 15 metų darbų parodą Radvilų rūmuose] // Literatūra ir menas. - 2004, bal. 2.

 • Mulevičiūtė J. Radvilų rūmuose - Antano Gudaičio retrospektyvinė paroda „Išsilaisvinimas“: [apie LDM Radvilų rūmuose atidarytą Antano Gudaičio (1904-1989) jubiliejinę kūrybos parodą „Išsilaisvinimas“, skirtą dailininko gimimo šimtmečiui] // Literatūra ir menas. - 2004, liep. 16.

 • Musteikis A. Po gotikos skliautais - dovanos Tėvynei: [ apie dailininką ir kolekcininką Kazį Varnelį ir jo namus-muziejų Vilniuje, Didžiojoje g., dabar priklausančius Lietuvos nacionaliniam muziejui] // Lietuvos žinios. - 2004, rugpj. 28.
 • Nevčesauskienė N. Rafaelio Chvoleso parodoje - Vilniaus vaizdai ir paryžietiškos abstrakcijos: [apie tapytojo R.Chvoleso darbų parodą LDM VILniaus paveikslų galerijoje] // Literatūra ir menas. - 2004, rugs. 3.

 • Ryžovaitė V. Grožio atspindžiai: [apie parodą „XVIII a. mados pasaulis“ iš Varšuvos nacionalinio muziejaus rinkinių Vilniaus paveikslų galerijoje] // 2004, geg. 14.

 • Ryžovaitė V. Šiuolaikinis menas muziejaus erdvėje: [aptariama apie 1200 XX a. paskutinio dešimtmečio Lietuvos menininkų kūrinių kolekcija, 2003 m. Lietuvos dailės muziejaus įsigyta rekonstruojamos Lietuvos nacionalinės dailės galerijos ekspozicijai] // 7 meno dienos. - 2004, bal. 2.

 • Rosis G. Madonų gydytojai - likimo išbandymai: [apie LDM P.Gudyno muziejinių vertybių restauratorę Janiną Bilotienę] // Respublika. - 2004, bal. 30.

 • Tarandaitė D. Vita Sancti Casimiri: [apie šv. Kazimiero jubiliejiniams metams skirtą parodą „Vita Sancti Casimiri“ Taikomosios dailės muziejuje] // 7 meno dienos. - 2004, bal. 9.

 • Vaineikis A. Žinoma nežinoma Tytuvėnų madona: [apie LDM P.Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre restauruoja,ą Tytuvėnų Madonos paveikslą] // Literatūra ir menas. - 2004, rugs. 17.

 • Vaškevičius A. Sutvarkytas V.Kudirkos slaugytojos kapas: [apie lietuviškosios spaudos atgavimo 100-mečio minėjimo renginį Vinco Kudirkos muziejuje Kudirkos Naumiestyje, kuriame pagerbtas rašytojo slaugytojos Marcelės Barzdaitytės atminimas] // Lietuvos rytas. - 2004, geg. 11.

Apie respublikinius muziejus

 • „Rytojus prasidėjo vakar“: [apie organizacijos ,,Lithuania Link“ fotografijų projektą ir parodą Fotografijos muziejuje] // Literatūra ir menas. - 2004, bal. 23.

 • Agranovskij H. Anskis ir jo pjesė „Dibuk“: [Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotojo publikacija iš žydų teatro istorijos] // Lietuvos Jeruzalė. - 2004, Nr.1-2.

 • Agranovskij H., Guzenberg I. J.Heifetzo vaikystė: [Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus darbuotojų publikacija apie įžymiojo smuikininko gyvenimą Vilniuje iki 1910 m.] // Literatūra ir menas. - 2004,

 • Armonaitė L. Paroda kaip impresija: [apie Lietuvos tetro, muzikos ir kino muziejuje veikusią kompozitorės Konstancijos Brundzaitės (1942-1971) muzikos ir dailės kūrinių parodą] // Lietuvos žinios. - 2004, liep. 17.

 • Baigiamasis Lietuviškos spaudos atgavimo 100-čio renginys Varniuose: [apie renginius Žemaičių vyskupystės muziejuje, minint Lietuviškos spaudos atgavimo 100-tį] // Kalvotoji Žemaitija. - 2004, birž. 29.
 • Bajarūnas M. Žydai Šiauliuose, arba ar mūsų mieste egzistuoja antisemitizmas?: [minimi ir Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmai ir juose vykstantys kultūriniai renginiai] // Šiauliai plius. -2004 rugs. 24.

 • Balčiūnas P. Lietuvos fotografų draugo peizažai ir aktai: [apie Fotografijos muziejuje veikiančią Toshiki Ozawa (Japonija) fotografijų paroda ,,Japonija“] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugs. 24.

 • Balčiūnas P. Venclauskių namuose vėl almėjo vaikų balsai: [apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus projektą ,,Dieninė vasaros stovykla muziejuje“ Šiaulių globos namų vaikams] // Šiaulių kraštas. - 2004, birž. 21.

 • Balčiūnas P. Žydų pėdsakas Šiaulių žemėje: [apie parodą ,,Žydų kultūros paveldas Šiaulių apskrityje“, skirtą Europos paveldo dienoms eksponuojamą ,,Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmuose] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugs. 18.

 • Baristaitė R., Malinauskaitė A., Tamulienė A. Lietuviškas žodis. Beveik šimtmetis neleisvės gniaužtuose: [apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus parodą ,,Iš lietuviškos spaudos istorijos“] // Šiaulių kraštas. - 2004, geg. 10.

 • Brikas A. Kraštotyrininkai patraukė per kaimus: [apie respublikinę kompleksinę kraštotyros ekspediciją Kužiuose, kurioje dalyvavo ir Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus darbuotojai] // Šiaulių kraštas. - 2004, birž. 23.

 • Brikas A. Kraštotyros ekspedicija rinko Kužių istoriją: [apie respublikinę kompleksinę kraštotyros ekspediciją, kurioje dalyvavo ir Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus darbuotojai] // Šiaulių kraštas. - 2004, liep. 3.

 • Brusokas E. Vilniaus Tautinė gvardija 1794 metais: [VDKM darbuotojo publikacija] // ,,Dailė” (Vilniaus dailės akademijos metraštis), Nr. 32. 2004 m.

 • Būdvytienė A. Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena: [apie Žemaičių vyskupystės muziejaus parodą „Varnių kultūros paveldas“ LR Seimo Parlamento galerijoje bei multimedinį paveldo pristatymą] //.Kalvotoji Žemaitija. - 2004, geg.11.
 • Drungilienė A. Svajonė - pirmojo Lietuvos malūnininko portretas: [apie 2004 m. Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Pelikso Bugailiškio premijos laureatą fotografą Antaną Dilį] // Ekstra. - 2004, Nr. 18.

 • Gruzdienė D. Konstantinas Ostrogiškis ir jo karinės veiklos apžvalga: [VDKM darbuotojos publikacija] // Trimitas, 2004. Nr. 9.

 • Jakštas A. Pedagogas, daug prisidėjęs prie tautos fizinio lavinimo: [VDKM darbuotojo publikacija Lietuvos sporto veterano Vlado Kišono 90-čiui] // Sportas. - 2004, bal. 23.

 • Jakštas A. Tautinės fizinio auklėjimo sistemos kūrėjas: [VDKM darbuotojo publikacija. Straipsnis skirtas Kūno kultūros rūmų direktoriaus, 1938 m. Lietuvos tautinės olimpiados pirmininko, LTOK pirmininko Vytauto Augustausko 100-osioms gimimo metinėms] // Sportas. - 2004, bal. 9.

 • Januševičius A. Bulvare - retrofoto ateljė: [apie Fotografijos muziejaus atrakciją šiauliečiams Šiaulių dienų proga] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugs. 10.

 • Januševičius A. Jubiliejinis radijo konstruktorių konkursas: [apie tarptautinį jaunųjų radijo konstruktorių konkursą-parodą, vykusį Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas. -2004, geg. 10.

 • Januševičius A. Muziejai turėtų pagyvėti: [pokalbis su ,,Aušros“ muziejaus skyriaus vedėja M. Taraškute, dalyvavusia Baltijos šalių muzeologijos mokykloje Siguldoje] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugpj. 13.

 • Januševičius A. Popietėje - poezija, muzika ir lietus: [apie Poezijos pavasario popietę, vykusią Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus poeto Jovaro name] // Šiaulių kraštas. - 2004, geg. 27.

 • Januškevičius A. Senamiestyje pirmiausia kasinėja archeologai: [Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus Archeologijos skyriaus vedėjos A. Šapaitės nuomonė apie kasinėjimus Šiaulių senamiestyje] // Šiaulių kraštas. - 2004, birž. 15.

 • Karpavičienė D. Minėjime – Šaulių sąjungos įkūrėjo laiškai: [apie Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės dienos minėjimą Kelmės krašto muziejuje, kur buvo pristatytas Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus leidinys „Vlado Putvinskio-Pūtvio laiškai“] // Šiaulių kraštas. - 2004, geg. 21.

 • Kasdienybė spalvotoje fotografijoje: [apie Šiaulių apskrities P.Višinskio viešojoje bibliotekoje veikiančią V.Černiausko fotografijų parodą, kurią parengė Šiaulių „Aušros“ muziejaus Fotografijos skyriaus vedėja V.Ulinskytė] // Šiaulių kraštas. - 2004, birž. 12.

 • Katkienė A. Teatrinės fotografijos pradžia Šiauliuose: [Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacija] // Šiaulių kraštas. - 2004, bal. 7.

 • Katkienė A. XIX a. pabaigos-XX a. pradžios fotoateljė Šiauliuose: [Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacija] // Šiaulių kraštas. -2004, geg. 15.

 • Kavaliauskaitė Ž. Saulės, laiko ir šaulių miestas: [apie žymiausias ir įdomiausias Šiaulių vietas, tarp jų - „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmus] // Šiaulių kraštas. - 2004, bal. 15.

 • Kernavė - jau Pasaulio paveldo sąraše: [apie 28-ąją UNESCO Pasaulio paveldo komiteto sesiją ir Kernavės archeologinės vietovės įtraukimą į Pasaulio paveldo sąrašą] // Lietuvos rytas. - 2004, liep. 3.

 • Kniežaitė M. Ustimo maudynės su delfinais - tarptautinėje dokumentininkų juostoje: [apie ukrainiečių-lietuvių kuriamą filmą Lietuvos jūrų muziejuje apie delfinų terapiją] // Respublika. - 2004, rugs. 30.

 • Kondrotienė N. Verslininkai rems lotyniškosios kultūros festivalius: [apie Ch. Frenkelio rūmuose vykusį Lietuvos nacionalinės UNESCO komisijos globojamo pirmojo lotyniškosios kultūros festivalio ,,Fundamentum Collegii“ koncertą „Le Nuove Musiche“] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugpj. 30.

 • Kučinskaitė K. Istoriniai paveikslai pusę šimtmečio buvo rūsyje: [VDKM Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus vedėjo A. Markūno interviu apie paveikslus, vaizduojančius Lietuvos karo medicinos istoriją] // Respublika. - 2004, bal 30.

 • Kučinskaitė K. Ambasadoriaus dovana - unikali vaizdo medžiaga: [apie Vytauto Didžiojo karo muziejui perduotą vaizdajuostę, pasakojančią apie legendinį „Lituanicos“ skrydį iš Amerikos į Lietuvą] // Respublika. - 2004, geg. 21.

 • Kudulienė G., Katkienė Z. Spaudos dienos maratonas: [apie Spaudos dienos minėjimo renginius Šiauliuose, tarp jų - apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejuje atidarytą parodą „Iš lietuviškos spaudos istorijos“] // Šiaulių naujienos. - 2004, geg. 8.

 • Mackonis V. Muziejaus rūmų kieme vasarą plušės restauratoriai: [apie Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus pastatų restauravimą] // Lietuvos rytas. - 2004, liep. 1, priedas „Sostinė“.
 • Mackonis V. Muziejuje triūsia darbininkai: [apie Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus, įsikūrusio Mažuosiuose Radvilų rūmuose, restauravimo darbus] // Lietuvos rytas. - 2004, rugs. 30.

 • Mikšionienė R. Dingęs žydų pasaulis - Lietuvos kultūros: [apie Vilniaus Gaono žydų muziejaus naują ekspoziciją „Dingęs pasaulis“, atidarytą Tolerancijos centre] // Lietuvos rytas. - 2004, rugs. 28.

 • Mikšytė L. Festivalis prasidėjo anšlagu: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch.Frenkelio rūmų festivalį] // Šiauliai plius. - 2004, birž. 25.

 • Miodušauskas J. Steponas Gečas: ,,Sporto paveldas man yra jautriausia tema“: [Lietuvos sporto muziejaus darbuotojo publikacija apie istoriką, žurnalistą, muziejininką, visuomenės veikėją hum. m. dr. Steponą Gečą, neseniai atšventusį 60-metį] // Sportas. - 2004, geg. 24.

 • Morkūnienė V. Pakruojo dvaro vizija šviesesnė už tikrovę: [apie Lietuvos kultūros kongreso ir Lietuvos kultūros politikos instituto išvažiuojamąjį posėdį, vykusį Pakruojo dvaro rūmuose, priklausančiuose ,,Aušros“ muziejui] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugs. 18.

 • Morkūnienė V. Rytojus prasideda vakar: [apie organizacijos ,,Lithuania Link“ fotografijų projektą ,,Rytojus prasidėjo vakar“ ir parodą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. - 2004, bal. 17.

 • Morkūnienė V. Šiauliuose – Juozo Bagdono retrospektyva: [apie J.Bagdono darbų parodą Šiaulių „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas. - 2004, birž. 7.

 • Morkūnienė V., Stonkienė S. Šiauliečiai mokėsi senųjų amatų: [apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus surengtą gyvosios istorijos šventę prie Žaliūkių vėjo malūno „Senųjų amatų dienos“] // Šiaulių kraštas. - 2004, geg. 24.

 • Mustafinaitė L. Frenkelio rūmuose koncertavo garsus pianistas: [apie Ch. Frenkelio rūmų vasaros festivalio antrąjį koncertą] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugpj. 2.

 • Narbutaitė G. Antano Ulpio memorialinio rinkinio smulkioji spauda: [Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojos publikacija] // Tarp knygų. - 2004, balandis.

 • Nekrašius J. „Spaudos medžiai“ Šiauliuose: [1929 m., minint 25-ąsias lietuviškos spaudos draudimo panaikinimo metines, garbūs šiauliečiai, jų tarpe ir ,,Aušros“ muziejaus vedėjas P. Bugailiškis, pasodino ,,spaudos medžius“] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugpj. 11.

 • Nekrašius J. Dovana Šiaulių fotografijos muziejui: [apie tarpukario fotografo, žurnalisto Vinco Uždavinio parodą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. - 2004, geg. 4.

 • Nekrašius J. Fotografija Šiauliuose (Miesto fotografai 1863-1944): [minimas ir Fotografijos muziejus] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugs. 17.

 • Nekrašius J. Jonas Dvariškis - Šiaulių žemės metraštininkas: [apie Fotografijos muziejuje veikiančios parodos autorių - fotografą J. Dvariškį] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugpj. 7.

 • Nekrašius J. Pakruojo dvaras nuotraukose: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejui priklausantį Pakruojo dvarą] // Šiaulių kraštas. - 2004, bal. 8.

 • Nilytė N. Dvaro vizija – nesibaigiantis procesas arba „Gelbėtojai“ be pinigų…: [ apie Lietuvos kultūros kongreso ir Lietuvos kultūros politikos instituto išvažiuojamąjį posėdį, vykusį Pakruojo dvaro rūmuose, priklausančiuose ,,Aušros“ muziejui] // Auksinė varpa. - 2004, rugs. 18.

 • Pakalkienė R. Aukštos gyvenimo temperatūros aktorius: [apie aktoriaus Rolando Butkevičiaus 70-mečio minėjimą Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejuje] // Lietuvos žinios. - 2004, birž. 7.

 • Paminėtas rašytojo Antano Skripkausko jubiliejus: [apie A. Skripkausko 100-mečio minėjimą ir jam skirtą parodą Šiaulių „Aušros“ muziejaus poeto Jovaro name] // Šiaulių kraštas. - 2004, bal. 29.

 • Paroda virto mokyklos švente: [apie „Santarvės“ vid. m-los moksleivių parodą „Rusų liaudies menas vaikų piešiniuose“ Šiaulių „Aušros“ muziejuje] // Šiaulių kraštas. - 2004, geg. 4.

 • Petkūnas K. Trakų pusiasalio pilyje vėl atgimė viduramžiai: [apie šeštąją Viduramžių šventę Trakų istorijos muziejuje] // Lietuvos rytas. - 2004, birž. 21.

 • Petrauskaitė Z. Neįrėminti karo medikų portretai: [straipsnis parengtas pagal VDKM Naujausiųjų laikų karybos istorijos skyriaus vedėjo A. Markūno interviu] // Kauno diena. - 2004, bal. 29.

 • Pilaitienė A. Jūrų muziejuje - kelionė į gelmių pasaulį: [apie naują Lietuvos jūros muziejaus ekspoziciją „Tropinės žuvys. Plėšrūs bei pavojingi gyvūnai: mitai ir tikrovė“] // Lietuvos rytas. - 2004, rugpj. 13, priedas „Savaitgalis“.

 • Pilaitienė A. Muziejuje - šventė: [apie Lietuvos jūrų muziejaus jubiliejinius renginius] // Lietuvos rytas. - 2004, liep. 29.

 • Pociūnas A. Smogiamieji ginklai - LDK kariuomenės karininkų ir laipsnių simboliai: [VDKM darbuotojo publikacija] // Kardas, 2004. Nr.1.

 • Poezijos ir muzikos vakaras: [apie Ch. Frenkelio rūmų vasaros festivalio koncertą] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugpj. 11.

 • Prasideda Ch.Frenkelio rūmų vasaros festivalis: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus Ch.Frenkelio rūmų festivalį ir pirmąjį koncertą] // Šiaulių kraštas. - 2004, birž. 22.

 • Raižytė N. Lietuvių rašytojai spaudos draudimo metais: [apie parodą tuo pačiu pavadinimu Maironio lietuvių literatūros muziejuje, tęsiančią renginių, skirtų lietuviškosios spaudos atgavimo 100-mečiui, programą] // Literatūra ir menas. - 2004, geg. 7.

 • Rupeikaitė V. Poezijos paukštė baigė šiųmetį skrydį: [apie 2004 m. Poezijos pavasario laureato Alfonso Maldonio apdovanojimo ceremoniją Maironio lietuvių literatūros muziejaus kiemelyje] // Lietuvos žinios. - 2004, geg. 31.

 • Rusinaitė M. Ilonos Zazienės fotoparoda „Rondo Veneciano“: [apie I.Zazienės parodą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių naujienos. - 2004, bal. 30.

 • Savičiūnaitė V. Samurajų kardus saugo nedūžtantis stiklas: [apie unikalios XVIII a. kardų kolekcijos iš Japonijos parodą Vytauto Didžiojo karo muziejuje] // Lietuvos rytas. - 2004, rugs. 11.

 • Sėkmingi aljanso „Langas į ateitį“ veiklos metai [apie Viešojo interneto centro prie Žemaičių vyskupystės muziejaus veiklą] // Penktadienio Žemaitis. - 2004, geg. 7.
 • Šiuparys G. Šiaulių muziejuje atgaivinti senieji amatai: [apie Šiaulių ,,Aušros“ muziejaus surengtą gyvosios istorijos šventę prie Žaliūkių vėjo malūno ,,Senųjų amatų dienos“] // Lietuvos rytas. -2004, geg. 22.

 • Smiltynėje – tarptautinė muziejininkų konferencija: [apie mokslinę konferenciją gamtos paveldo išsaugojimo klausimais, surengtą Lietuvos jūrų muziejaus 25-mečio proga] // Lietuvos žinios. - 2004, liep. 28.

 • Stonkienė S. Kaimo žmonės fotografavo savo gyvenimą: [apie organizacijos „Lithuania Link“ fotografijų projektą ir parodą Fotografijos muziejuje] // Šiaulių kraštas. - 2004, bal. 26.

 • Stonkienė S. Šiauliečių veidai bus įamžinti žydų gelbėtojų knygoje: [į Izraelio Jad Vašemo holokausto muziejų išsiųstos „Aušros“ muziejuje saugomų Stanislavos Venclauskienės, Danutės ir Gražbylės Venclauskaičių originalių prieškarinių fotografijų kopijos] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugpj. 18.

 • V.Uždavinio fotografijų paroda: [Šiaulių „Aušros“ muziejaus informacija apie Fotografijos muziejuje veikiančią parodą] // Literatūra ir menas. - 2004, geg. 14.

 • Vaičenonis J. Lietuvos partizanų ginklai: [VDKM darbuotojo publikacija] // Trimitas, 2004. Nr.8.

 • Veršinskienė N. Šiauliečiai mokėsi senųjų amatų: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus surengtą gyvosios istorijos šventę prie Žaliūkių vėjo malūno „Senųjų amatų dienos“] // Respublika. - 2004, geg. 24.

 • Vertelka B. Amatų dienos prie vėjo malūno: [apie Šiaulių „Aušros“ muziejaus surengtą gyvosios istorijos šventę „Senųjų amatų dienos“ prie Žaliūkių malūno] // XX amžius. - 2004, birž. 23.

 • Zdanavičiūtė G. Apdovanotos geriausios kultūros laidos: [apie LRTV komisijos geriausios televizijos kultūros laidos konkursą, kuriame regioninių televizijų grupėje antrąją vietą užėmė Šiaulių regiono televizijos „S plius“ ir Šiaulių „Aušros“ muziejaus (V. Ulinskytė, R. Baristaitė) televizijos projektas „Įdomioji Šiaulių istorija“] // Respublika. - 2004, bal. 23, priedas „TV publika“.

Apie savivaldybių muziejus

 • Armalytė A. Rokiškis – miškų ir muziejų kraštas: [apie Rokiškio krašto muziejuje vykusį Panevėžio, Šiaulių, Kėdainių, Kupiškio, Zarasų, Vilniaus, Utenos informacinių turizmo centrų atstovų susitikimą] // Lietuvos žinios. - 2004, bal. 15.

 • Armalytė A. Rokiškis – miškų ir muziejų kraštas: [apie turizmo paslaugas ir muziejus Rokiškio krašte, plačiau - apie Rokiškio krašto muziejaus ekspozicijas] // Lietuvos žinios. - 2004, bal. 15.

 • Armonaitė L. Spalva, popierius ir vanduo karaliauja Oginskio rūmuose: [apie tarptautinę parodą Žemaičių dailės muziejuje, skirtą akvarelės klasikui Ignui Budriu atminti] // Lietuvos žinios. - 2004, rugs. 7.

 • Baltuškaitė A. Baigiamasis akordas provincijoje: [ apie Rokiškio krašto muziejuje vykusią konferenciją „Kad Lietuva neišsivaikščiotų”] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, geg. 22.

 • Baltuškaitė A. Kraštotyrininko per gyvenimą surinkti lobiai sunkiai tilpo į automobilį: [į Rokiškio krašto muziejų pateko kraštotyrininko V. Stašio ilgus metus kaupti rankraščiai] // Gimtasis Rokiškis.- 2004, rugs. 23.

 • Baltuškaitė A. Oficialiai atidarytas turizmo informacijos centras: [apie Rokiškio krašto muziejuje atidarytą turizmo informacijos centrą] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, liep. 10.

 • Baronienė D. Fotografijų parodoje - 35-erių metų patirtis: [apie L.Grubinsko parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. - 2004, bal. 22.

 • Baronienė D. Fotografijų parodoje - 35-erių metų patirtis: [apie L.Grubinsko darbų parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. - 2004, bal. 22. Nr.92.

 • Bartašytė Z. Moksleiviai tyrinėja kaimų paveldą: [apie Kupiškio etnografijos muziejaus specialistų ir moksleivių ekspediciją architekto L.Stuokos-Gucevičiaus gyvenimo ir kūrybos vietomis] // Lietuvos žinios. - 2004, liep. 13.

 • Bartkienė R. Stačiatikių bendruomenė Telšiuose: [„Alkos“ muziejaus darbuotojos publikacija] // Kalvotoji Žemaitija. - 2004, geg. 29.

 • Barvičiūtė D. Muziejuje – tragiškai žuvusio tautodailininko paroda: [apie parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. - 2004, liep. 14. Nr.159.

 • Bernatavičius G. Per šventų Jurgį žamės nejudzyk, ba gyvuliai neisis: [apie senuosius Jurginių papročius, šios šventės tikėjimus rašo Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojas] // Alytaus naujienos. - 2004, bal. 23.

 • Bitinaitė A. Į bernardo Brazdžionio gimtinę suvažiavo bėgikai iš visos Lietuvos: [Apie bendrą Pasvalio krašto muziejaus, Mariaus Katiliškio viešosios bibliotekos, Žadeikių bernardo Brazdžionio pradžios mokyklos ir klubo „Vėtra“ renginį, skirtą poeto antrosioms mirties metinėms] // Darbas. - 2004, liep. 15.: nuotr.

 • Breivienė I. Kovų už nepriklausomybę metai - modernioje ekspozicijoje: [apie parodos rengimą Sąjūdžio muziejuje Panevėžyje] // Tėvynė. - 2004, 21. Nr.66.

 • Bunka E. Unikalūs radiniai Žemaitijoje primena Trojos atradimo istoriją: [apie naujus Žemaičių muziejaus „Alka“ muziejininkų atradimus prie Lopaičių piliakalnio] // Respublika. - 2004, rugs. 17.

 • Dargaitė Z. Lietuvos medalio kūrėjų stovyklos: [apie naują Žemaičių „Alkos“ muziejaus ekspoziciją] // Kalvotoji Žemaitija. - 2004, rugs. 11. Nr. 102.

 • Dargaitė Z. Visuose darbuose – žemaitiška dvasia: [apie Telesforo Valiaus darbų parodą „Alkos” muziejuje] // Kalvotoji Žemaitija. - 2004, liep. 31.

 • Dūdaitė L. Pirmasis partizanų atminties žemėlapis - idėja gimė Rokiškyje: [Rokiškio krašto muziejuje oficialiai pristatytas žemėlapis „Rokiškio krašto partizanų ir rezistencijos dalyvių kautynių ir žūties vietos (1944- 1954)”] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, birž. 12.

 • Dūdaitė L. Turizmas rajone bus gaivinamas ir teniso kortais: [apie Rokiškio krašto muziejų ir jį lankančius turistus] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, rugp. 5

 • Filmanavičienė A. Baikeriai neslėpė savo silpnybių: žygio motociklais per Lietuvą maršrutu savo vietą atrado ir Pasvalys: [Apie baikerių apsilankymą Pasvalio krašto muziejuje ir susipažinimą su keliautojo Antano Poškos fotoparoda] // Panevėžio rytas. - 2004, liepos 8.: nuotr.

 • Gagiškienė R. Istorijos mokėsi muziejuje: [Juodupės gimnazijos mokiniai apie edukacinę programą Rokiškio krašto muziejuje “Spaudos gabenimo gadynė (1864 - 1904 m.). “Knygnešiai”] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, geg. 11.

 • Gasaitytė I. Paminėta Biržų tvirtovės sugriovimo sukaktis: [apie XVIII a. mūšio inscenizaciją Biržų tvirtovėje, kur įsikūręs Biržų krašto muziejus] // Lietuvos rytas. - 2004, rugs. 7.

 • Genienė E. Konferencijų ciklą tęs muziejus: [apie Panevėžio kraštotyros muziejų] // Sekundė. - 2004, geg. 5. Nr.102.

 • Genienė E. Stalelio paslaptis įminta restauruojant: [apie vieno eksponato parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. - 2004, geg. 4. Nr.101.

 • Giedrimienė V. V. Straševičiaus rinkti plėviasparniai, saugomi Panevėžio kraštotyros muziejuje: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojos publikacija] // Raudoni lapai. - 2004, Nr.8.

 • Grabys K. Kas pažemino Panevėžio Sąjūdžio būstinę?: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus parengtą parodą] // Sekundė. - 2004, kov. 1. Nr.49.

 • Jakulis A. Alytuje – tarptautinė grafikos darbų paroda: [apie grafikos parodą „Skraidantis kilimas“ Alytaus kraštotyros muziejuje] // Respublika. - 2004, bal. 9.

 • Januševičienė V. Grafų palikuonis svajoja apie kalakutų fermą: [apie Panevėžio kraštotyros muziejui dovanotą portretą] // Panevėžio rytas. - 2004, geg. 31.

 • Januševičienė V. Grafų palikuonis svajoja apie kalakutų fermą: [apie Panevėžio kraštotyros muziejui dovanotą portretą] // Panevėžio rytas. - 2004, geg. 31. Nr.124.

 • Jonušas A. Muziejui nauja įranga: [apie Žemaičių muziejų „Alka“] // Kalvotoji Žemaitija.- 2004, rugs. 11. Nr.102.

 • Juškienė V. Kaimynai sukūrė naują eksponatą muziejui: [apie Tarptautinę muziejų dieną, Panevėžio muziejininkų švęstą Kupiškyje] // Panevėžio rytas. - 2004, geg. 31. Nr.124.

 • Juškienė V. Kaimynai sukūrė naują eksponatą muziejui: [Panevėžio kraštotyros muziejaus darbuotojos publikacija apie Kupiškyje atšvęstą muziejininko dieną] // Panevėžio rytas. - 2004, geg. 31.

 • Kaip prieš septynias dešimtis metų gyvenome: [apie 2004 m. Alytaus kraštotyros muziejuje rengtą amatų dieną] // Alytaus naujienos. - 2004, rugs. 4.

 • Kazakevičienė R. Sangrūda turi etnografinį muziejų: [apie naują muziejų Kalvarijos savivaldybėje] // Respublika. - 2004, bal. 13.

 • Kazakevičius K. Paežeriai vilioja istorija ir etnografija: [pristatomas Paežerių dvare įsikūręs Vilkaviškio krašto muziejus] // Lietuvos žinios. - 2004, birž. 18.

 • Kazakevičius K. Šakiai panoro etnografinės sodybos: [apie Zanavykų krašto muziejaus plėtrą] // Lietuvos žinios. - 2004, rugpj. 9.

 • Kazakevičius K. Zanavykų muziejuje bus karčema: [apie Zanavykų krašto muziejaus plėtros problemas] // Lietuvos žinios. - 2004, rugs. 9.

 • Kazilionytė V. Šiaurietiški atsivėrimai: idėja ir realybė: [apie Pasvalio krašto kultūros ir istorijos žurnalą „Šiaurietiški atsivėrimai“, kurio leidime dalyvauja ir Pasvalio muziejininkai] // Šiaurietiški atsivėrimai. - 2004, Nr. 1, P. 24-26: nuotr.

 • Kazlauskas A. „Kaime Nareikonių yra visokių žmonių“: [apie būsimą ekspediciją Joniškėlio miestelyje ir apylinkėse] // Darbas. - 2004, liepos 3: nuotr.
 • Kazlauskas A. Kiekvienas karas – kraujo brydė...: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo publikacija apie Antrojo pasaulinio karo dalyvį, Pasvalio valsčiaus, rajono finansų skyriaus specialistą Vytautą Žukauską ir jo parengtą atsiminimų knygą] // Darbas. 2004, liep. 22.

 • Kazlauskas A. Panevėžio krašto pasvaliečiai: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo publikacija apie knygą „Iš Panevėžio krašto tautosakos. I-asis tomas“] // darbas. - 2004, liep. 20. - P. 3.

 • Kazlauskas A. Pasvalio krašto knygnešiai: [Pasvalio krašto muziejaus darbuotojo istorinė apžvalga] // Šiaurietiški atsivėrimai. - 2004, Nr. 1, P. 19-22: nuotr.

 • Kiguolienė R. Alytiškius sudomino senoviniai medikų darbo įrankiai: [apie šventės „Miestelio amatai“ metu eksponuotus senuosius medikų darbo įrankius, šventei skolintus iš Alytaus miesto ligoninės muziejaus] // Alytaus naujienos. - 2004, rugs. 7.

 • Kniežaitė M. Sprendžiamas P. Vaičiūno gimtinės likimas: [apie poeto ir dramaturgo Petro Vaičiūno gimtinėje (Jonavos r., Piliakalnių k.) įsikūrusio muziejaus problemas] // Respublika. - 2004, liep. 21.

 • Kochanskas J. Tarsi stovėjimas prie gilaus šulinio: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje surengtą autorinę Sauliaus Lampicko drožybos parodą] // Alytaus naujienos. - 2004, rugs. 10.

 • Kontrimavičius T. Į Anykščius grįžo seni brėžiniai: [apie senuosius Anykščių miesto planus iš akademiko A. Miškinio kolekcijos, dovanotus Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialiniam muziejui] // Lietuvos rytas. - 2004, liep. 30.

 • Kručkienė V. Amatų mugėje – tarpukario dvasia: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus organizuotą šventę „Miestelio amatai“.] // Dainavos žodis. - 2004, rugs. 4.

 • Kudzienė A. Vaikų knygos ir knygnešiai plakatuose: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje vykusį konkursą „Vaikai piešia plakatą“, skirtą kalbos ir knygos dienai bei lietuviškos spaudos lietuviškais rašmenimis atgavimo 100-čiui pažymėti.] // Alytaus naujienos. - 2004, geg. 11.

 • Maksimovas P. Pagerbtas bendruomenės rėmėjas: [apie renginį Žemaičių muziejuje „Alka“ pagerbiant Telšių miesto garbės pilietį bei ilgametį bendruomenės rėmėją Franzą Josefą Dicką iš Vokietijos] // Lietuvos žinios. - 2004, liep. 20

 • Malaškevičiūtė B. Dar kartą apie Alytaus istoriją: [muziejaus darbuotojos žvilgsnis į knygos „Alytaus istorinė raida“ kritiką] // Alytaus naujienos. - 2004, rugpj. 27d.

 • Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Alytaus geležinkelio stotis: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojų straipsnis apie senąsias Alytaus geležinkelio stotis, jų likimą] // Alytaus naujienos. - 2004, rugs. 10.

 • Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Geležinkelio tiltai: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojų publikacija apie Alytaus geležinkelio tiltus] // Alytaus naujienos, - 2004, rugs. 24.

 • Malaškevičiūtė B., Bernatavičius G. Pylimas: [Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojų neakivaizdinė kelionė po senąjį Alytaus pylimą] // Alytaus naujienos. - 2004, rugs. 17.

 • Markauskienė V. Dzūkų tarpukario spauda: karštos naujienos ir kritika: [A. Jonyno memorialinio muziejaus darbuotojos straipsnis apie XX a. 4-ojo dešimtmečio miestelio spaudą: temas, stilių, laikraštėlių nuotaikas, kurios puikiai atspindėjo ir paties gyvenimo problemas] // Dainavos žodis. - 2004, rugs. 21.

 • Mezginaitė E. Juodojo kaspino dienai – nauja ekspozicija: [apie Panevėžio kraštotyros muziejų] // Panevėžio balsas. - 2004, rugpj. 24. Nr.195.

 • Mezginaitė E. Muzika, sportas ir fotoaparatas – iki gyvos galvos: [apie L.Grubinsko parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio balsas. - 2004, bal. 27. Nr.96.

 • Milaknienė R. Dailininkės – tik merginos: [apie Rokiškio krašto muziejuje vykusią tradicinę moksleivių kūrybos ir darbo centro dailės skyr. moksleivių darbų parodą] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, birž. 8.

 • Milaknienė R. Dalis Rokiškio grafystės iškeista į pajūrį: [apie 1921 m. Lietuvos žemės mainus su Latvija - O. Mackevičienė, istorijos skyr. vedėja] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, bal. 14.

 • Milaknienė R. Dar vienas „Poezijos pavasaris“: [apie Kriaunų istorijos muziejuje vykusį „Poezijos pavasarį“ pavadinimu „Svajonių tiltai iš širdies į širdį“] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, birž. 8.

 • Milaknienė R. Fotomenininkas: [apie muziejininką fotografą Gintautą Dainį] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, bal. 3.

 • Milaknienė R. Juostų karalienei Los Anželo ir Rokiškio garbės pilietės titulai: [apie muziejininkų siūlymu Rokiškio krašto garbės pilietės vardo suteikimą juostų audėjai Palmyrai Damijonaitienei] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, rugs. 23.

 • Milaknienė R. Lobiai iš privačios kolekcijos: [apie Rokiškio krašto muziejuje saugomus kolekcionieriaus Povilo Gasiūno leidinius] // Gimtasis Rokiškis.- 2004, liep. 17.

 • Milaknienė R. Raganų muziejai: kuris kurį: [apie du raganų muziejus Rokiškio krašte] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, bal. 1.

 • Milaknienė R. Rokiškis: žinių ir kultūros troškulys: [istorinė apžvalga apie Rokiškio miestą nuo įsikūrimo iki šių dienų] // Gimtasis Rokiškis. -2004, rugs. 14.

 • Milaknienė R. Šventaragis – dar viena linksma proga Rokiškyje: [apie šiai šventei skirtą konferenciją, kuri įvyko Rokiškio krašto muziejuje] // Gimtasis Rokiškis.- 2004, rugs. 30.

 • Milaknienė R. Valstybės dieną aštuonios naujos medžio skulptūros: [apie IV-ąjį respublikos medžio drožėjų plenerą Rokiškio krašto muziejuje] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, birž. 26.

 • Milaknienė R. Vienuoliktoje parodoje bus ir erotikos: [apie Rokiškio krašto muziejuje prasidėjusią XI-ąją respublikinę medžio drožėjų darbų parodą-konkursą L.Šepkos premijai laimėti] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, rugs. 15.

 • Minkevičienė A. Pirmoji vokiečių bomba sprogo Vytauto gatvėje: [apie muziejininkų vykdytą ekspediciją Rokiškio mieste ir jos metu surinktą medžiagą] // Gimtasis Rokiškis. - 2004, liep. 27.

 • Muziejus atvers nuolatinę ekspoziciją: [apie Panevėžio kraštotyros muziejų] // Panevėžio balsas. - 2004, bal.14. Nr.85.

 • Osipova I. Abejotina muziejaus patalpų idėja subliūško: [apie Joniškio muziejaus patalpų problemą] // Sidabrė. - 2004, geg. 29 d., Nr. 43.

 • Osipova I. Atradimas Joniškio bažnyčios šventoriuje: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus atliktus archeologinius žvalgomuosius tyrinėjimus Joniškio bažnyčios šventoriuje] // Sidabrė. - 2004, birž. 19.

 • Osipova I. Joniškio bažnyčios bokštas - gali tapti unikalia turizmo vieta: [Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus direktoriaus komentaras apie bokšto pritaikymą Joniškio krašto sakralinio meno ir krikščionybės istorijos muziejui] // Sidabrė. - 2004, rugpj. 21. Nr. 67, p. 7.

 • Osipova I. Koncertavo sostinės kraštiečiams: [apie Vilniuje ir Žagarėje pristatytą „Žiemgalos“ draugijos, Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus, Vilniaus pedagoginio universiteto Lietuvos istorijos katedros leidinį „Senosios Žiemgalos istorinis ir etnokultūrinis paveldas“] // Sidabrė. - 2004, bal. 30.

 • Osipova I. Kultūrą gaubia tirštas rūkas. Ar kada pragiedrės?: [apie kai kurias kultūros įstaigų, tarp jų ir Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus patalpų, problemas] // Sidabrė. - 2004, geg. 19.

 • Osipova I. Leidinyje – A. Varno parodos istorija: [atsiliepimas į Lietuvos nacionalinio muziejaus restauratorės V.Blažiūnienės straipsnį „Apie A.Varno paveikslų restauravimą“ (saugoma Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje) leidinyje „A.V.“] // Sidabrė. - 2004, bal. 17.

 • Osipova I. Leidinyje – įdomus Joniškio savivaldos tarpsnis: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus parengtą G.Kilikevičienės leidinį “Joniškio miesto savivaldybės veikla 1933-1940 m.] // Sidabrė. - 2004, liep. 21. Nr. 58, p. 4.

 • Osipova I. Miesto dienos šventėje triumfavo kultūra: [apie Joniškio miesto dienos šventę ir tarp jų Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje pristatytą G.Kilikevičienės leidinį “Joniškio miesto savivaldybės veikla 1933-1940 m.] // Sidabrė. - 2004, liep. 7. Nr. 54, p. 2.

 • Osipova I. Muziejus eksponuoja parodą Vilniuje: [apie Lietuvos technikos bibliotekoje pristatytą Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus parodą “Joniškio krašto geležiniai kaltiniai antkapiniai kryžiai ir kapų tvorelės] // Sidabrė. - 2004, liep. 24. Nr. 59, p. 2.

 • Osipova I. Nuo sakralinės – prie buitinės kalvystės: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus vykdomą projektą] // Sidabrė. - 2004, liep. 3. Nr. 53, p. 11.

 • Osipova I. Rasti 17 amžiuje palaidoti žmogaus palaikai: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus atliktus archeologinius tyrinėjimus Joniškio mieste] // Sidabrė. - 2004, birž. 23.

 • Osipova I. Unikalus Mato Slančiausko muziejus ar kaimo bendruomenės namai?: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus filialo Reibinių kaime problemą] // Sidabrė. - 2004, birž. 26.

 • Osipova I. Verslo informacijos centro statyba vėl stringa: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus vykdytus archeologinius žvalgomuosius tyrinėjimus] // Sidabrė. - 2004, rugs. 25. Nr. 77, p. 8.

 • Pagareckaitė D. Iš akvarelių žvelgia dievai ir deivės: [apie S.Kavaliausko tapybos parodą Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Panevėžio balsas. - 2004, birž. 28.

 • Paškevičienė Z. Aukštaičiai susikovė dėl kultūros: [Rokiškio krašto muziejaus direktorės Nijolės Šniokienės požiūris į Panevėžio ir Rokiškio konkurenciją dėl Aukštaitijos regioninio kultūros centro įkūrimo] // Lietuvos žinios. - 2004, bal. 22.

 • Paulauskaitė D. Rašytojo K. Borutos tėviškėje – tikras velnių malūnas: [apie rašytojo K. Borutos memorialinio muziejaus (Marijampolės r., Kūlokų k.) problemas] // Respublika. - 2004, liep. 10.

 • Petrauskienė M. Kas pamenate fotografą Ch. Kaplanskį?: [„Alkos“ muziejaus darbuotojos publikacija] // Kalvotoji Žemaitija. - 2004, bal. 29. Nr. 47.

 • Petrauskienė M. Telšiškių paramos prašo “Alkos” muziejininkai” // Telšių žinios. - 2004, bal. 30. Nr. 33.

 • Petrauskienė V. Rokiškėnai kurpia planus, kaip prisivilioti užsieniečių: [apie turizmo paslaugas ir muziejus Rokiškio krašte, plačiau - apie Rokiškio krašto muziejaus ekspozicijas] // Lietuvos rytas. - 2004, bal. 26, priedas „Vartai“.

 • Pinkevičienė S. „Dzūkiškoms juostoms“ pozavo ir bandeles su cinamonu pamėgusi varna: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus leisto leidinio „Dzūkiškos juostos“ pristatymą visumenei] // Alytaus naujienos. - 2004, geg. 19.

 • Pinkevičienė S. Gitenis Umbrasas į Alytų atvežė ir dangaus „gyvūną“: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje surengtą dailininko darbų parodą] //Alytuas naujienos. - 2004, rugs. 28.

 • Pinkevičienė S. Kraštotyros muziejus atgaivins XX a. pradžios Alytaus miestelio dvasią: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus organizuotą „Miestelio amatų“ šventę, supažindinusią su tarpukario amatais] //Alytaus naujienos. - 2004, rugs. 2.

 • Pinkevičienė S. Kraštotyros muziejus atgaivins XX a. pradžios Alytuas miestelio dvasią: [apie Alytaus kraštotyros muziejaus organizuotą amatų šventę] // Alytuas naujienos. - 2004, rugs. 2.

 • Pinkevičienė S. Liepos 6-ąją rankose laikysime „Alytaus istoriją“: [apie rengiamą spaudai knygą „Alytaus istorija“, prie kurios parengimo prisidėjo ir Kraštotyros muziejaus etnografas G. Bernatavičius] // Alytaus naujienos. - 2004, geg. 21.

 • Pinkevičienė S. Muziejuje aidi margučius ridenančių lankytojų šūksniai: [apie edukacinę programą „Velykos“Alytaus kraštotyros muziejuje, skirtą žaidimams su kiaušiniais prisiminti, kitus muziejininkės B. Žaliaduonienės kuruojamus edukacinius užsiėmimus] // Alytaus naujienos. - 2004, bal. 3.

 • Pinkevičienė S. Poetams virš Alytaus nušvito mėlynas dangus: [apie A. Jonyno muziejaus rengtą Poezijos pavasario šventę] // Alytaus naujienos. - 2004, birž. 1.

 • Rasimavičiūtė D. Kurti įkvėpė ir santuoka su sentikių šventiko anūku: [apiePanevėžio kraštotyros muziejaus muziejininkę J. V. Čiplytę] // Panevėžio rytas. - 2004, rugpj. 14. Nr.187.

 • Ripskytė L. Aptikti šimtamečiai palaikai: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus atliktus archeologinius tyrinėjimus Joniškio mieste ir rastą XVII a. I pusės kapą] // Šiaulių kraštas. - 2004, birž. 21.

 • Ripskytė L. Ar Mato Slančiausko muziejų reikia atiduoti bendruomenei?: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus filialo Reibinių kaime problemą] // Šiaulių kraštas. - 2004, liep. 2. Nr. 151, p. 8.

 • Ripskytė L. Fiksuojamas buitinės kalvystės paveldas: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus kraštotyros ekspediciją] // Šiaulių kraštas. - 2004, birž. 23.

 • Ripskytė L. Išleista knyga apie tarpukario Savivaldybę: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus parengtą G.Kilikevičienės leidinį “Joniškio miesto savivaldybės veikla 1933-1940 m.] // Šiaulių kraštas. - 2004, liep. 13. Nr. 159, p. 5.

 • Ripskytė L. Kasinėjant aptikta sudegusi karčema: [apie Joniškio mieste atliktus archeologinius tyrinėjimus (atliko Joniškio istorijos ir kultūros muziejus)] // Šiaulių kraštas. - 2004, liep. 2. Nr. 151, p. 8.

 • Ripskytė L. Kasinėjant aptikti stacijų koplytėlės pamatai: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus atliktus archeologinius tyrinėjimus Joniškio bažnyčios šventoriuje] // Šiaulių kraštas. - 2004, birž. 18.

 • Ripskytė L. Tyrinėjama buvusi Sidabrės gyvenvietė: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus archeologinę ekspediciją] // Šiaulių kraštas. - 2004, rugs. 2. Nr. 203, p. 5.

 • Savickas S. Diplomatą į Pasvalį atviliojo laikraštyje perskaityta žinia: [apie Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ambasadoriaus Lietuvoje Colino Robertso apsilankymą ir Pasvalio krašto muziejuje] // Panevėžio rytas. - 2004, liepos 9.

 • Silickienė G. Panevėžio muziejininkai pagerbs kovotojus: [apie Antisovietinio pasipriešinimo ir Sąjūdžio muziejų Panevėžyje] // Respublika. - 2004, bal. 15.

 • Silickienė G. Panevėžio muziejus žadina lietuvybę: [apie Panevėžio kraštotyros muziejų] // Respublika. - 2004, bal. 30.

 • Silickienė G. Rokiškio krašto muziejuje padaugės prakartėlių: [apie kasmetinę prakartėlių parodą ir jos rėmėją italų dailininką A.Frosio Rokiškio krašto muziejuje] // Respublika. - 2004, vas. 20.

 • Skipitis E. Nepelnytai pamirštam filosofui atminti: [apie kultūros vakarą Jurbarko krašto muziejuje, skirtą kraštiečio filosofo Izidoriaus Tamošaičio atminimui] // Lietuvos žinios. - 2004, rugs. 27.

 • Staponkus A. Nepriimta dosni kūrėjų dovana:[apie Vilniaus savivaldybei priklausančių V.Mykolaičio-Putino ir V.Krėvės-Mickevičiaus memorialinių muziejų problemas] // Lietuvos žinios. - 2004, liep.19.

 • Šeštakauskaitė S. Penkiolikos metų kelias: Vilniaus pasvaliečių bendrijos jubiliejui: [Pasvalio krašto muziejaus filialo - Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus - vedėjos straipsnis apie sukakties paminėjimą Verkių rūmuose Vilniuje] // Darbas. - 2004, liepos 10.

 • Šilinytė A. „Krinčino verdenių“ spalvos: [Apie tradicinę poezijos šventę Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinio muziejaus sodelyje]// Darbas. - 2004, liepos 8.: nuotr.

 • Šviedrys K. Aštuonių medžio drožėjų improvizacijos - dovana Rokiškiui: [apie IV medžio drožėjų plenerą Rokiškio krašto muziejuje] // Lietuvos žinios. - 2004, liep. 7.

 • Tankevičienė G., Krakovskaja N., Žukaitienė D. Kas įspės moters dvasios paslaptį: [apie A. Jonyno memorialiniame muziejuje vykusį poezijos vakarą, bandžiusį prasiskverbti į moters dvasios gelmes] // Alytuyas naujienos. - 2004, rugs. 24.

 • Trinskytė N. Panevėžiečiai minėjo Juodojo kaspino dieną: [apie renginius Panevėžio kraštotyros muziejuje] // Sekundė. - 2004, rugpj. 25. Nr.195.

 • Trinskytė N. Paroda knygnešiams atminti: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus parodą] // Sekundė. - 2004, kov.19. Nr.64.

 • Trinskytė N. Upytės istorijai - mokslinė konferencija: [apie Panevėžio kraštotyros muziejaus ir Lietuvos istorijos instituto bendradarbiavimo sutartį] // Sekundė. - 2004, birž. 19.

 • Tumasonienė L. Freskos autorius leidžia aitvarus ir tapo ant medžių: [apie Alytaus kraštotyros muziejuje atidarytą dailininko Gitenio Umbraso darbų parodą] // Dainavos žodis. - 2004, rugs. 28.

 • Tumasonienė L. Modernus drožėjas svajoja apie Primityvizmo muziejų: [apie rugpjūčio 31 d. Alytaus kraštotyros muziejuje atidarytą drožėjo Sauliaus Lampicko parodą] // Dainavos žodis. - 2004, rugpj. 31.

 • Vaitkevičienė V. „Poezijos pavasario“ dalyviai Alytaus apskrities viršininko administracijoje: [apie A. Jonyno memorialinio muziejaus organizuotą „Poezijos pavasario“ šventę ir jos svečių apsilankymą apskrities viršininko administracijoje] // Dainavos žodis. - 2004, birž. 3.
 • Vaitkevičienė V. „Poezijos pavasario“ dalyviai lankėsi apskrities viršininko administracijoje: [apie „Poezijos pavasario“ šventę, jos svečius: A. Veščiūnaitę, Antaną A. Jonyną, L. Katkų, G. Iešmantą, vertėją iš Ausrijos C. Hellą, kitus] // Alytaus naujienos. - 2004, birž. 3.
 • Vaškevičius A. Už dolerių auką - muziejaus remontas: [apie remonto darbus Paežerių dvaro rūmuose, kuriuose įsikūręs Vilkaviškio krašto muziejus] // Lietuvos rytas. - 2004, birž. 16.

 • Vaškevičius A. Vilkaviškio muziejuje - V.Kudirkos smuikas: [apie Vilkaviškio krašto muziejuje eksponuojamą Vinco Kudirkos smuiką, kuriuo griežiant buvo sukurta „Tautiška giesmė“] // Lietuvos rytas. - 2004, birž. 8.

 • Vengrys B. “Pavydžiu Reibinių kaimo žmonėms”: [apie Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus filialo Reibinių kaime problemą] // Šiaulių kraštas. - 2004, liep. 17. Nr. 163.

 • Žigienė V. Lietuva grafui asocijuojasi su medpadžiais: [apie Panevėžio kraštotyros muziejui dovanotą paveikslą] // Panevėžio balsas. - 2004, geg. 7.

 • Žigienė V. Nualpusius parodų lankytojus gaivins mėtų arbata: [apie Panevėžio kraštotyros muziejų] // Panevėžio balsas. - 2004, geg. 20.

 • Žvinakevičiūtė A. Valstybės dienos renginių kaleidoskope - knyga „Alytaus istorinė raida“: [apie knygos, prie kurios rengimo prisidėjo ir Alytaus kraštotyros muziejaus darbuotojas istorijos magisras Giedrius Bernatavičius, pristatymą miesto sode. Tai buvo vienas iš Valstybės dienos paminėjimo akcentų.] //Alytaus naujienos. - 2004, liep. 8.

Apie žinybinius, privačius ir kitus muziejus

 • Andrijonas A. Muziejus, kuriame ūkia traukiniai: [apie Lietuvos geležinkelių 85 metų jubiliejų ir Lietuvos geležinkelių muziejaus fondus bei ekspozicijas] // Lietuvos žinios. - 2004, birž. 17.

 • Baltakis J. Ir duona kvepėjo, ir medus per pirštus varvėjo: [apie Duonos ir medaus šventę Aukštaitijos nacionalinio parko Senovinės bitininkystės muziejuje] // Lietuvos žinios. - 2004, rugpj. 18.

 • Baužienė M. Baroko šventovė atlaikė gaisrų ir užkariautojų atakas: [Architektūros muziejaus vadovės publikacija apie Vilniaus šv. Kazimiero bažnyčią] // Lietuvos rytas. - 2004, geg. 29, priedas „Sostinė“.

 • Baužienė M. Prie seno vienuolyno šurmuliuos studentai: [Architektūros muziejaus vedėjos publikacija apie Bazilijonų vienuolyno architektūrinį ansamblį Vilniuje] // Lietuvos rytas. - 2004, liep. 14, priedas „Sostinė“.

 • Baužienė M. Renesanso epochos name šeimininkavo dvasininkai: [Architektūros muziejaus vadovės publikacija apie pastatą Vilniuje Pilies g. 4, istorikų vadinamu kapitulos namu] // Lietuvos rytas. - 2004, liep. 31.

 • Baužienė M. Trinitorių vienuolyno ansamblio ramybę saugo akmenų siena: [Architektūros muziejaus vedėjos publikacija] // Lietuvos rytas. - 2004, rugpj. 21.

 • Baužienė M. Vyriausybė prieglaudą buvo radusi ir Pilies gatvėje: [Architektūros muziejaus vedėjos publikacija apie istorinius pastatus Vilniuje Pilies g. pažymėtus 11-uoju ir 13-uoju numeriais] // Lietuvos rytas. - 2004, rugpj. 14, priedas „Sostinė“.

 • Juškėnaitė I. Ežerų krašte mokytoja įkūrė jūrų muziejų: [apie V.Žilinskienės jūrų muziejų Zarasų r.] // Lietuvos žinios. - 2004, rugpj. 11.

 • Kontrimavičius T. Šventės dalyviai vaišinsis duona su medumi: [apie Duonos ir medaus šventę Aukštaitijos nacionalinio parko Senovinės bitininkystės muziejuje] // Lietuvos rytas. - 2004, rugpj. 13, priedas „Savaitgalis“.

 • Kriščiokaitytė L. Baltijos regiono muziejams skirtas seminaras Europos parke: [apie gegužės 9-12 d. Europos parko skulptūrų muziejuje vykusį seminarą, skirtą vaikų, paauglių, neįgaliųjų bei suaugusių ir pagyvenusių žmonių švietimui Baltijos regiono muziejuose] // Literatūra ir menas. - 2004, liep. 30.

 • Vaškevičius A. Pasienio miestelyje - etnografijos muziejus: [apie Kalvarijos sav. Sangrūdos miestelio vid. m-loje įkurtą muziejų] // Lietuvos rytas. - 2004, geg. 14.

 • Vitkauskaitė V. Per šventę - ginčai dėl muziejaus likimo: [apie Vilniaus savivaldybės valdininkų, muziejininkų, architektų ir energetikų diskusijas dėl Lietuvos energetikos muziejaus veiklos perspektyvų] // Lietuvos rytas. - 2004, geg. 19, priedas „Sostinė“.

Apie pasaulio muziejus

 • Bohemos mėgėjo kūryba pavergė Ameriką: [apie dailininko Amedeo Modigliani parodą Niujorko žydų muziejuje] // Lietuvos rytas. - 2004, birž. 1, priedas „Mūzų malūnas“.

 • Kreivytė L. Šiaurės maršrutai: Helsinkis: [apie Helsinkio (Suomija) muziejus] // 7 meno dienos. - 2004, geg. 14.

 • Kreivytė L. Šiaurės maršrutai: Kopenhaga: [apie Kopenhagos (Danija) muziejus] // 7 meno dienos. - 2004, geg. 28.

 • Kreivytė L. Šiaurės maršrutai: Stokholmas: [apie Stokholmo (Švedija) muziejus] // 7 meno dienos. - 2004, geg. 21.

 • Pileckaitė R. Austrijoje atidaroma gintaro ir liaudies meno paroda „Lietuva - gintaro žemė“: [apie Lietuvos dailės muziejaus kilnojamąją parodą, atidarytą Gross-Schweinbartho Žemutinės Austrijos liaudies kultūros muziejuje, kuria pradedama tarptautinė kultūrinių mainų „Europos gintaro kelio“ programa] // Literatūra ir menas. - 2004, geg. 21.

 • Venckutė J. Vienos muziejų miestelis moko atsipalaiduoti: [apie Vienos (Austrija) muziejų kvartalo gyvenimą] // Lietuvos rytas. - 2004, rugpj. 31, priedas „Mūzų malūnas“.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2004.12.06