<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJAI. 2004' 2-3. Rūmai, dvarai

BENDRADARBIAVIMAS

 

Atgyja Lietuvos didikų gyvenimo istorijos

Vida KANAPKIENĖ

Savivaldybių muziejų direktorių bendrija

 

Aktorė Virginija Kochanskytė ir solistas Tomas Ladiga spektaklio „Mėnuo ir žvaigždė čia būti norėjo“, vykusio grafo J. Tiškevičiaus rūmuose Kretingoje, metu. Nuotrauka iš Kretingos muziejaus archyvo

Spektaklio „Mėnuo ir žvaigždė čia būti norėjo“ dalyviai po pasirodymo grafo J. Tiškevičiaus rūmuose Kretingoje. Iš kairės: (sėdi) solistė Rita Preikšaitė, pianistė Rūta Blaškytė, aktorė Virginija Kochanskytė; (stovi) aktorius Valius Klimas, solistas Tomas Ladiga. Nuotrauka iš V. Kochanskytės asmeninio archyvo

Pagrindinė Savivaldybių muziejų direktorių bendrijos veiklos sritis – rengti programas, projektus ir, gavus finansavimą, juos nukreipti savivaldybių muziejų mokslinei tiriamajai, kultūrinei – švietėjiškai veiklai gerinti. Dar 2002 m. kilo idėja pristatyti visuomenei muziejų fonduose saugomą ir mažai visuomenėje žinomą istorinę medžiagą apie Lietuvos didikų gyvenimą, jų indėlį į Lietuvos kultūrą, švietimą. 2003 m. buvo parengta programa „Lietuvos dvarai – profesionalios kultūros židinys“.

Kuriant šią programą buvo pasitelkti žymūs aktoriai ir solistai iš Kauno valstybinio dramos ir Muzikinio teatrų. Juos bendrai kūrybinei veiklai sutelkė aktorė Virginija Kochanskytė. Tai tęstinė programa, kuri J.K. Chodkevičių, Tiškevičių, M. Oginskio ir kitų Lietuvos didikų gyvenimą ir veiklą supažindina visuomenę su praeities tradicijomis ir kultūros paveldu. Pirmasis šios programos projektas buvo sukurtas grafo Tiškevičiaus šeimos istorijai nušviesti ir pavadintas „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“. Tai dvaro teatro spektaklis, išreiškiantis regiono savitumą. Spektaklio scenarijaus pagrindas – Kretingos muziejaus darbuotojų surinkti Kretingoje ir jos apylinkėse gyvenusių žmonių prisiminimai apie grafus Tiškevičius. Taip pat naudotasi muziejaus leidiniais „Kretingos dvarininkas Juozapas Tiškevičius“ (Kretinga, 1999), „Grafai Tiškevičiai“ (Kretinga, 1999), „Grafaitė Marija Tiškevičiūtė“ (Kretinga, 1997). Pasakojimas apie grafų Tiškevičių gyvenimo tėkmę perpintas Adomo Mickevičiaus ir kitų poetų eilėmis, ištraukomis iš grafų Tiškevičių gyvenimo, linksmomis bei liūdnomis dainomis, duetais, šokiais, vaidybinėmis scenomis. Ypatingo žavesio spektakliui suteikia puošnūs grafų Tiškevičių gyventą laikotarpį atspindintys kostiumai ir scenografija, kuriai panaudojama Kretingos ir Palangos dvaro rūmų aplinka. Projektą „Mėnuo su žvaigžde čia būti norėjo“ galima apibūdinti kaip muzikinę dramą. Scenarijų ir režisūrą sukūrė aktorė Virginija Kochanskytė, atlikėjai – aktoriai Virginija Kochanskytė ir Petras Venclovas, solistai – Rita Preikšaitė ir Tomas Ladiga, pianistė – Rūta Bloškytė.

Minėtas projektas supažindina žiūrovus su XIX – XX a. Lietuvos dvarų muzikinių literatūrinių salonų kultūra, taip pagilindamas ir praplėsdamas žinias apie krašto istoriją, išryškindamas kultūrinio paveldo vertę ir grožį, aktualindamas dvarus, kuriuose muziejai įsikūrę, kaip kultūrinio paveldo puoselėtojai.

2003 m. įvyko šeši minėto projekto renginiai. Dvaro teatro spektakliai įvyko Kretingos, Palangos Gintaro, Maironio lietuvių literatūros muziejuose, Skaudvilės pagrindinėje mokykloje (Tauragės r.), J. Pabrėžos gimnazijoje (Kretingos r.), Prienų kultūros centre. 2004 m. parodyti keturi šios programos spektakliai.

Antras programos „Lietuvos dvarai – profesionalios kultūros židinys“ projektas yra parengtas apie kunigaikščius Oginskius. Projektą sudarys 2 dalys: istoriko pranešimas ir teatralizuotas spektaklis. Teatralizuotos literatūrinės-muzikinės programos scenarijaus pagrindas – ikonografinė medžiaga ir archyviniai šaltiniai, atskleidžiantys kunigaikščių Oginskių gyvenimą ir veiklą. Šio projekto partneriai ne tik savivaldybių muziejai, bet ir bibliotekos.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2005.01.05