<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Žemaičių dailės muziejus

Žemaičių dailės muziejuje balandžio 11 d. menininkė Adelė Genovaitė Zinkevičiūtė pristatė savo kūrybos parodą „Iš širdies“. Joje eksponuotos monotipijos, grafika, kalinėti metalo reljefai (55 vnt.). Apie savo kūrybą dailininkė mąsto: „Kas yra kalinėjimas man? Nežinau - tiesiog būtinybė būti… Idėjos, vaizdai, formos - viskas abstraktu… Tačiau viskas iš realios gamtos, iš žmogaus būties pasaulio… Reljefų spalvos organinės: metalai, jų oksidai ir ugnies spalvinė veikla… Nieko neatradau, bet ir nepraradau. Aš gyvenu, nes visą gyvenimą kuriu“. 
Balandžio 12 d. muziejuje atidaryta fotomenininko Aleksandro Dapkevičiaus (Klaipėda ) kūrybos paroda. Ekspozicijoje buvo pateiktas naujausių koliažų ciklas - moterų aktai, komponuojami su džiovintais žolynais. Eksponuoti keli portretai ir peizažai. 
Gegužės 4 d. muziejuje vyko poezijos ir muzikos popietė, skirta Motinos dienai. Dalyvavo aktorė A. Amecke–Monningoff’is Mendeno (Vokietija) ir poetas Marcelijus Martinaitis. Lietuviškai ir vokiškai skaitytos ištraukos iš M. Martinaičio kūrinio „Kukučio baladės“, vokiečių klasiko M. Rilkės poezijos eilės. Skambėjo Plungės meno mokyklos smuikininkių, birbynininko D. Griškos atliekami lietuvių ir užsienio šalių kompozitorių kūriniai. 
Gegužės 11 d. muziejaus lankytojai buvo pakviesti į vokalinės muzikos popietę. Joje dalyvavo Loreta Urbonaitė-Ramelienė (koncertmeisterė – Ilona Budginienė), gitara grojo Vidmantas Luza. Skambėjo XVI - XVIII a. renesansinės dainos, romansai, italų dainos, populiarios operų ir operečių arijos. V. Šekspyro eiles skaitė Arūnas Ramelis. 
Gegužės 14 d. muziejuje atidaryta Kontaučiuose (Plungės r.) gimusio, Kaune gyvenančio, garsaus Lietuvos tapytojo Donato Valatkos kūrybos paroda. Menininkas - nuoširdus muziejaus bičiulis (ir po šios parodos dovanų paliko 4 drobes), užsispyręs žemaitis. Naujausius savo kūrinius visuomet pirmiausia eksponuoja Plungėje. Parodoje dailininkas pristatė 50 drobių, tapytų 2001 - 2003 metais. Tapytojo stilius ne per daug įmantrus, bet gražus. Jo drobės turi ne tik meninę, bet ir istorinę, etnografinę vertę. 
Gegužės 18 d. muziejaus bičiuliai, valdžios atstovai ir visuomenė minėjo muziejininkų profesinę šventę. Joje buvo pagerbta daugiausiai prie muziejaus veiklos prisidedanti kraštotyrininkė Eleonora Ravickienė, pasirašyta muziejaus ir Plungės žemės ūkio mokyklos bendradarbiavimo sutartis, įteikti Oginskių dvaro bičiulių klubo nario pažymėjimai. Šventės dalyviams koncertavo senosios muzikos ansamblis „Musica Fresca“ (vadovė L. Urbonaitė-Ramelienė). Programoje - XV-XVII a. muzika, dainos ir šokiai. 
Gegužės 23 d. muziejuje vyko prof. Zenono Ivinskio 95-ųjų gimimo metinių minėjimas. Vytauto Didžiojo universiteto Teisės instituto II kurso magistrantė Sonata Zaborskienė skaitė pranešimą „Tikėjimo reikšmė prof. Zenono Ivinskio asmeniniame gyvenime ir mokslinėje veikloje“. Apie tai, kaip sovietinis saugumas vaikėsi mokslininko biblioteką, pasakojo M. Pivoras - vienas pagrindinių bibliotekos saugotojų. Muziejaus mokslinės bibliotekos vedėjas P. Grigola pristatė savo parengtą parodą. Jos didžiąją dalį sudarė prof. Z. Ivinskio bibliotekos knygų ženklai. 
Gegužės 24 d. grupė muziejaus darbuotojų ir Oginskių dvaro bičiulių klubo narių lankėsi Burbiškio dvare (Radviliškio r.). Išvykos dalyviams buvo svarbu savo akimis išvysti ir savo ausimis išgirsti, kaip aukštaičiams pavyko prikelti šį kultūros paveldo objektą naujam gyvenimui. 
Birželio 6 d. muziejuje vyko vienas poezijos ir muzikos festivalio „Vytauto Mačernio vizijos“ renginių. Dainavo solistė Judita Leitaitė, fortepijonu grojo Vaiva Blažienė, fleita - Marius Popkovas, eiles skaitė aktorius Ramutis Rimeikis. Buvo skaitoma V. Mačernio, A. Ambraso, V. Spudo, V. Onaičio poezija, skambėjo M. K. Čiurlionio muzika, lietuvių liaudies, kompozitorių dainos, operos „Dalia“ arija. 
Birželio 28 d. duris atvėrė IV pasaulio žemaičių dailės paroda. Tai svarbiausias ne tik muziejaus, bet ir Plungės miesto ketverių metų įvykis. Parodą atidarė garbingiausias jos dalyvis dailininkas Juozas Bagdonas. 
Parodoje dalyvauja 124 autoriai, eksponuojami 338 meno kūriniai. Antrą kartą parodoje dalyvauja fotomenininkai - 53 autoriai pristato 153 fotomeno kūrinius. Kas ketveri metai muziejaus salėse koncentruojasi keliais klodais prasmingas menas. Menininkams duotas pasirinkimas - likti tarp savų, savo erdvėje ar atsiverti - būti ne tik žemaičiais, bet ir europiečiais. Gal ateityje bus rengiamos ne tik Pasaulio žemaičių dailės parodos, bet ir žemaičių dailės parodos pasaulyje. Paroda veiks iki gruodžio 31 d. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16