<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Zanavykų krašto muziejus

Zanavykų krašto muziejaus parodų salėje balandžio 16 – gegužės 2 d. veikė paroda „Velykiniai margučiai ir rankdarbiai“. Eksponuota: 61 Šakių meno mokyklos moksleivių piešinys, 67 rankdarbiai, pavasarinės puokštės, kompozicijos, 82 margučiai. 
Balandžio 25 d. muziejuje vyko „Tradicinių amatų diena“. Tautodailininkai ir amatininkai demonstravo savo įgūdžius - verpė, audė, pynė, vijo pančius, kedeno vilnas, drožė, žiedė puodus, siuvinėjo. Dalyvavo daugiau kaip 370 vaikų.
Gegužės 6 d. muziejaus parodų salėje atidaryta paroda „Dailininkės Lolitos Rūgytės tapyba“. Eksponuota 19 paveikslų. 
Gegužės 12 d. muziejuje atidaryta paroda „Muziejaus bičiulių dovanos“. 
Gegužės 21 d. muziejaus parodų salėje atidaryta paroda „Zanavykų mokyklėlės vaikų darbai“. Eksponuojamos 47 kaukės, 69 karpiniai iš popieriaus, 33 audimo raštų pavyzdžiai, sunerti iš popieriaus, 25 fotonuotraukos iš Zanavykų mokyklėlės veiklos, Šakių miesto maketas. 
Gegužės 21 d. muziejuje vyko Zanavykų mokyklėlės 2002-2003 mokslo metų paskutinė pamoka. Vaikams buvo įteikti mokyklėlės baigimo diplomai. Vėliau vaikai dainavo etnografines dainas, šoko, žaidė etnografinius žaidimus. Iš viso renginyje dalyvavo 80 vaikų. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16