<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Vilkaviškio krašto muziejus

Vilkaviškio krašto muziejuje balandžio 10 d. įvyko Paukščių diena „Pasitikime grįžtančius paukščius“. Susirinkusius svečius pasveikino Vilkaviškio krašto muziejaus direktorius Antanas Žilinskas. Renginyje kalbėjo miškininkas Bronius Klimas, Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento Vilkaviškio rajono agentūros valstybinis inspektorius Stasys Matonis. Apie paukščius pranešimą skaitė Gižų pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja Rima Jurgelėnaitė. Moksleiviai iš Gižų užminė įdomių mįslių, pateikė kryžiažodį, kurį vaikai noriai išsprendė. Meninę programą parengė Paežerių vaikų darželio–mokyklos „Ežerėlis“ vaikai. Po to renginio dalyviai skubėjo į parką iškelti jų pačių pagamintų inkilų. 
Gegužės 15 d. Vilkaviškio krašto muziejus minėjo savo veiklos 40-metį. Muziejus, įsikūręs kaip visuomeninis kraštotyros muziejus, iki šių dienų sukaupė per 140 tūkst. eksponatų. 1990 m. jam buvo suteiktas valstybinio muziejaus statusas, 1995 m. gavo juridinio asmens teises ir pavadintas krašto muziejumi. 
Į konferenciją Paežerių dvaro rūmuose susirinko rajono muziejinio sąjūdžio pradininkai, vėlesnių laikų talkininkai. Pranešimą apie muziejaus veiklą skaitė direktorius Antanas Žilinskas. Darbo džiaugsmais ir rūpesčiais dalinosi muziejaus įkūrėja ir ilgametė jo direktorė Gabrielė Karalienė, nenuilstantys krašto tyrinėtojai ir žinovai Justinas Šačkus, Regina Naujokaitienė, Birutė Mardosaitė, Bronius Ulevičius ir kt. Iš Vištyčio kilusi seselė vienuolė Aldona Kezytė džiaugėsi muziejaus turtais, perdavė muziejaus fondams brolio fotografo Algimanto Kezio fotoalbumus, kalendorius ir kitus leidinius bei pristatė savo knygą „Esame nenaudingi tarnai“, kuri gavo Popiežiaus Jono Pauliaus II palaiminimą. 
Grupei muziejininkų buvo įteikti Marijampolės apskrities administracijos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės padėkos raštai, bičiuliams ir rėmėjams – muziejaus direktoriams padėkos. 
Minėjimo dalyviams koncertavo Klampučių pagrindinės mokyklos moksleiviai ir mokytojai. 
Parodoje „Muziejus ir jo bičiuliai“ buvo prisiminti svarbiausi muziejaus renginiai, muziejinio judėjimo pradininkai, iškeliavę amžinybėn: Ada Pauliukaitytė, Ona Minkevičienė, Viktorija Astrauskienė, Jonas Alekna, Bronė Panomariova ir kt. bei dabartiniai nuolatiniai muziejaus fondų turtintojai Magdalena Birutė Stankūnienė, Vytautas Tarasonis, Juozas Juraitis, Evaristas Katilius, Julija ir Modestas Vizgirdai ir kt. 
Muziejaus jubiliejinėje parodoje „Nuo praeities lig ateities akimirksnis tik vienas…“ (S. Nėris) eksponuojama 138 vnt. fotodokumentinės bei daiktinės medžiagos. Fotodokumentinę medžiagą surinko D. Ardzijauskaitė. Ekspozicija veikia dvaro rūmų rotondinėje salėje. Parodą parengė fondų vyr. saugotoja I. Pilkauskaitė, jai talkino kiti muziejaus darbuotojai. 
Gegužės 15 d. muziejaus jubiliejaus proga vyko mini konferencija, skirta kraštotyrinės veiklos rajone apžvalgai, veikė rajono kraštotyrininkų darbų paroda. Joje eksponuoti keturių mokyklų pateikti kraštotyriniai darbai – 42 aplankai su fotodokumentinės medžiagos rinkiniais. Be to, eksponuoti 72 vnt. rajono kraštotyrininkų – mokytojų B. Ulevičiaus ir E. Rupeikienės bei jų mokinių surinkti archeologiniai radiniai ir kiti eksponatai.
Parodą parengė rinkinių vyr. saugotoja I. Pilkauskaitė, jai talkino kiti muziejaus darbuotojai. Paroda eksponuota rūmų 2-ojo aukšto ekspozicinėje salėje. 
Gegužės 16 d. Tarptautinės muziejų dienos proga Trakų pilyje, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino menėje, Kultūros ministerijos padėkos raštu apdovanota Vilkaviškio krašto muziejaus rėmėja, dailininkė iš Čikagos Magdalena Birutė Stankūnienė. 
Gegužės 23 d. muziejuje lankėsi tarpukario Lietuvos kariuomenės prokuroro brigados generolo Emilio Vimerio (1885-1975) duktė Irena Vimerytė-Gerbe, gyvenanti Berlyne. Ji ieškojo tėvo gimtinės, kuri, deja, neišlikusi. Generolo dukra džiaugėsi, kad muziejus kaupia eksponatus apie jos tėvą, kad jis gimtinėje neužmirštas. Su ja kartu lankėsi ir muziejaus rėmėja dailininkė iš JAV Magdalena Stankūnienė. 
Gegužės pabaigoje atnaujinta nuolatinė pasiturinčio Sūduvos ūkininko seklyčios ekspozicija. Ji papildyta žymių krašto žmonių baldais ir rankdarbiais. Dailininkė M. B. Stankūnienė padovanojo baldų, rankdarbių, tautinių drabužių ir kitų daiktų (28 vnt.). 29,43 m2 ekspozicinio ploto salėje eksponuojama 62 muziejinės vertybės. Ekspozicija įrengta dvaro oficinos pastate. 
Gegužės 18-24 d. atnaujinta ir naujais eksponatais papildyta muziejaus bičiulei dailininkei M. B. Stankūnienei ir jos artimiesiems skirta ekspozicija dvaro rūmuose. 16,69 m2 salėje eksponuojami 48 vnt. dailės kūrinių, daiktų bei fotodokumentinės medžiagos. Ekspoziciją atnaujino muziejininkė V. Matusevičienė. 
Nuo gegužės 25 d. veikia paroda, skirta muziejaus bičiulei ir mecenatei dailininkei M. B. Stankūnienei. Joje eksponuojami dailininkės batikos ir tapybos darbai, įvairios šeimos relikvijos: kelionių suvenyrai, mamos – tremtinės ir politinės kalinės Konstancijos Stankūnienės – rankdarbiai, seserų - dail. Sofijos Butkienės ir Salomėjos Stakėnienės – juosta ir įvairūs taikomosios dekoratyvinės dailės darbai. Ekspozicijoje rodomos dailininkės vyro Jono Gintauto Stankūno, kitų jos artimųjų, bičiulių, žmonių M. B. Stankūnienei ir jos seserims įvairiomis progomis įteiktos dovanos. 
Paroda įrengta Paežerių dvaro oficinos pastate, 23,43 m2 salėje, eksponuojama 116 vnt. dailininkės muziejui dovanotų daiktų ir dailės kūrinių. Parodą parengė ir apipavidalino rinkinių vyr. saugotoja I. Pilkauskaitė ir muziejininkė V. Matusevičienė. 
Gegužės ir birželio mėnesiais atnaujinta ir naujais eksponatais papildyta krašto išeivijai skirta nuolatinė ekspozicija „Mylėjom Lietuvą iš tolo“. Ją pertvarkė rinkinių vyr. saugotoja I. Pilkauskaitė, apipavidalino dail. J. Rutkauskienė. 
Gegužės 23 d. Vilkaviškio rajone lankėsi grupė „Poezijos pavasario“ dalyvių, vadovaujama poetės M. Kontrimaitės. Baigiamasis poezijos vakaras įvyko Paežerių dvaro rūmuose. Savo poeziją skaitė P. Semoličas (Slovėnija), T. Bagdan (Kroatija), poetė N. Augustinavičiūtė, A. Genys, S. Stacevičius, J. Kantautas, V. Jasukaitytė, Vilkaviškio rajono mažojo poezijos pavasario laureatė A. Miliauskaitė ir kt. 
Vilkaviškio savivaldybės S. Nėries premijos laureatu tapo Algimantas Mikuta. 
Renginyje populiariąją klasiką atliko kamerinis ansamblis ,,Vilniaus arsenalas“ ir solistas Ignas Misiūnas. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16