<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

M. ir J. Šlapelių namas-muziejus

M. ir J. Šlapelių name-muziejuje sausio 5 d. atidaryta Lino Bernoto fotografijų ir piešinių paroda. 
Sausio 8 d. - Andriaus Valužio fotografijų paroda. Tai antroji pradedančio menininko paroda. Parodoje atsiskleidžia menininko subtiliai išgyventas reginys. 
Vasario 6 d. pradėjo veikti Emilijos Ivanauskaitės-Zdanavičienės siuvinėtų darbų paroda. 
Vasario 7 d. vyko lietuviškų vadovėlių autorių susitikimas. 
Vasario 8 d. pradėta eksponuoti Agnės Gylytės tapyba. Nuo 1994 m. autorė yra surengusi 14 personalinių parodų. Tapytoja savo kūryboje remiasi senosios Europos sakraliniais raštais, skulptūra, lietuvių mitologija. Jos darbai jautraus sugestyvaus stiliaus spalvingos abstrakcijos. 
Kovo 1 d. surengtas vakaras „Ryto“ draugijai - 90metų“. 
Nuo kovo 7 d. eksponuota Agnės Gylytės tapyba. Tai papildyta antroji autorės paroda.
Kovo 7 d. atidaryta Žygimanto Augusto pagrindinės ir Medeinos pradinės mokyklos audimo ir pynimo būrelių mokinių ir mokytojos L. Mašanauskienės darbų paroda. Juostos, gobelenai - tai labai senovinis menas. Jų ornamentika praeityje turėjo ne tik puošti, bet ir suteikti vienokių ar kitokių magiškų galių. Austi ar pinti eidavo tik su šviesiomis mintimis ir jausmais, kad darbams persiduotų gera energija. Kūrinys turi džiuginti. Tai ir atsispindi parodos darbelių išradingume, jų spalvų gamose, formų įvairovėje. 
Kovo 29 d. vyko Antano Mockaus knygos „Broliai Juškos“ pristatymas. Kultūros ministerijai bei S. Karoso labdaros ir paramos fondui paremus, „Tyto Alba“ leidykla išleido tautosakininko ir pedagogo Antano Mockaus leidinį „Broliai Juškos“. Knygoje atspindima lietuvių liaudies dainų rinkėjų, leidėjų Antano ir Jono Juškų veikla. Muziejaus direktorė Alma Gudonytė perskaitė pranešimą apie brolių Juškų ryšius su Jurgiu Šlapeliu. Apie šios knygos kelius kalbėjo prof. S. Skrodenis ir kiti popietės svečiai. Brolių Juškų surinktas senovines dainas dainavo Muzikos akademijos dėstytoja G. Kaukaitė, M. K. Čiurlionio kūrinius atliko pianistė M. Radvilaitė. 
Balandžio 2 d. atidaryta Vilniaus Pilaitės vidurinės mokyklos mokinių tapybos ir grafikos darbų paroda „Lietuviškas ornamentas“. Moksleivių kūriniuose – ornamentuotos skrynios, verpstės, spalvingi audeklai, laisvos tapybinės improvizacijos, koliažai sakralinėmis temomis. Tai puikus velykinis pasveikinimas vilniečiams – mažiems ir dideliems. 
Tą pačią dieną muziejaus rūsiuose atidaryta nuotaikingų fotonuotraukų paroda „Pilkieji kiškiai“. Jų autoriai Irena ir Gediminas Tamulynai. 
Balandžio 2 d. įvyko Lietuvos bibliotekininkų susitikimas su Marijos ir Jurgio Šlapelių namo-muziejaus direktore Alma Gudonyte (vadovė – etnografė Gražina Kadžytė) ir Žygimanto Augusto pagrindinės mokyklos folklorinio ansamblio „Bitela“ koncertas (vadovės – Birutė Pralgauskienė ir Marija Mašanauskienė). 
Balandžio 4 d. įvyko Pilaitės vidurinės mokyklos moksleivių popietė ir koncertas. 
Gegužės mėn. veikė Giedrės Duzlytės-Mažrimienės ir Gvido Kovėros tapybos parodos. 
Gegužės 5 d. surengta Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos popietė. Pristatyta Šiaulių poeto Stasio Bulzgio poemų knyga „Ant šventovės laiptų“. Ištraukas skaitė Šiaulių dramos teatro aktorės. 
Gegužės 18 d. įvyko Tarptautinės muziejų dienos minėjimas. Buvo surengtas susitikimas su Vilniaus kolegijos pedagogikos dėstytojais ir studentais. Vadovė – J. Čepienė. 
Gegužės 26 d. įvyko edukacinis renginys „Vėl Vilnium džiaugias mūsų akys“. Vadovai – Baltupių vid. mokyklos direktorius V. Blinovas ir pedagogai. 
Birželio mėn. atidarytos menų studijos „Medynėlis“ tapybos ir keramikos paroda „Aš ir mano pasaulis“ (vadovė – M. Jutelienė) ir „Tele Bim Bam“ studijos vaikų darbų paroda, skirta moksleivių vasaros poilsiui. 
Birželio 1 d. surengta gegužinė Valakampiuose ir „Vilnijos ainių“ popietė. Vadovės – A. Gudonytė ir J. Burokaitė. 
Birželio 7 d. – „Tele Bim Bam“ vaikų studijos popietė „Paparčio žiedo ieškojimas“. Vad. Čereškienė ir kt. 
Birželio 25 d. surengta atminimo popietė Laimutės Šlapelytės-Graužinienės 15-osioms mirties metinėms paminėti. Renginyje dalyvavo iš Santa Monica atvykusi jos dukra Regina Graužinytė. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16