<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje:

M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejuje balandžio 2 d. vyko pučiamųjų instrumentų muzikos koncertas. Dalyvavo J. Naujalio muzikos gimnazijos abiturientas Remigijus Šereckis bei 6 klasės moksleivis Vytautas Šereckis (mokyt. Tomo Griciaus trimito klasė, koncertmeisterė Dangira Tumosienė), grojo 10 klasės moksleivis, tarptautinių konkursų laureatas Ąžuolas Paulauskas (mokyt. Vitaliaus Žemaičio klarneto klasė, koncertmeisterė Marta Žemaitytė) ir 10 klasės moksleivis, J. Pakalnio konkurso laureatas Linas Torgovickis (mokyt. Vytauto Masteikos obojaus klasė, koncertmeisterė Aušra Bartkevičiūtė-Gelusevičienė). Skambėjo D. Čimarozos, A. Vivaldi, E. Bozza, Ž. Enesku ir kt. kūriniai. Programą pristatė ir apie pučiamuosius instrumentus pasakojo mokytojas ekspertas Vitalius Žemaitis. 
Balandžio 9 d. vyko Miko Petrausko muzikos mokyklos moksleivių koncertas, skirtas M. Petrausko 130-osioms gimimo metinėms. Dalyvavo jaunučių choras (vadovė O. Iljina), fortepijono, solinio dainavimo, akordeono, styginių instrumentų klasių moksleiviai. Skambėjo lietuvių ir užsienio kompozitorių vokaliniai bei instrumentiniai kūriniai. 
Balandžio 17 d. koncertvo J. Naujalio muzikos mokyklos pučiamųjų instrumentų skyriaus moksleiviai – XI Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų konkurso laureatai. Klausytojai turėjo galimybę pasiklausyti fleitos, obojaus, fagoto, trimito, valtornos bei saksofono muzikos. Koncertą vedė mokytojas ekspertas Vitalius Žemaitis. 
Balandžio 18 d. vyko vokalinės muzikos koncertas, kuriame dalyvavo Rita Novikaitė (mecosopranas, Austrija) ir Marija Dzenkauskaitė-Scott (fortepijonas, Didžioji Britanija). Skambėjo O. Respigi, R. Štrauso, B. Briteno, F. Bajoro dainos bei G. F. Hendelio, K. V. Gliuko, Dž. Verdi, F. Leharo, Ž. Bize operų arijos. Koncertą vedė muzikologė Kristina Vaitkūnienė. 
Balandžio 30 d. koncertavo Kauno I muzikos mokyklos kamerinio ansamblio klasės mokytojai D. Terminaitė (smuikas), J. Kazlauskas (violončelė), L. Krivaitienė (smuikas) ir moksleiviai J. Tarutaitė, P. Mažeikaitė, S. Kuzinaitė, E. Krikščiūnaitė, I. Monkevičiūtė (fortepijonas). Skambėjo F. Šuberto, L. van Bethoveno, A. Dvoržako, V. de Fešo, J. Schihardo kūriniai. 
M. ir K. Petrauskų lietuvių muzikos muziejaus filiale – J. Gruodžio memorialiniame muziejuje balandžio 25 d. vyko J. Gruodžio vokalinės muzikos koncertas, skirtas kompozitoriaus mirties 55-osioms metinėms. Dalyvavo Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto dainavimo katedros studentai Germa Gasiūnaitė ir Jūratė Blūšiūtė (doc. Jūratės Bukauskaitės klasė), Aurimas Raulinavičius (doc. Gedimino Šmito klasė), Giedrė Jekelaitytė (lekt. Birutės Sodaitytės klasė); koncertmeisterės Aušra Malinauskienė ir Daina Vaitiekūnienė. Koncertą vedė bei su J. Gruodžio kūrybine veikla supažindino muzikologė Kristina Vaitkūnienė. 
Balandžio mėnesį muziejuje atidaryta paroda „Muziejaus renginių panorama“, kurioje eksponuojamos nuotraukos iš pastarųjų kelerių metų muziejuje vykusių koncertų, jubiliejinių minėjimų, festivalių, projekto „Muzika ir dailė“ renginių. Parodą parengė muziejininkė Kristina Vaitkūnienė. 
Gegužės 3 d. vyko A. Kačanausko muzikos mokyklos fortepijono klasės mokinių koncertas. Jame dalyvavo smuikininkė Milda Pupetienė. Skambėjo J. S. Bacho, J. Haidno, Dž. Fildo, F. Šopeno, M. K. Čiurlionio, G. Kuprevičiaus ir kitų kompozitorių kūriniai. 
Gegužės 21 d. koncertavo J. Naujalio muzikos gimnazijos fortepijono skyriaus moksleiviai A. Botyrius (2 kl., mokyt. T. Muraško), D. Papinkevičiūtė (6 kl., mokyt. L. Rinkevičienė), R. Skudraitė (5 kl., mokyt. R. Rinkevičiūtė). 
Gegužės 26 d. vyko kamerinės vokalinės muzikos koncertas. Dalyvavo Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto solinio dainavimo katedros studentai Ž. Bosaitė, J. Lamauskas, A. Vaškelevičiūtė (lekt. T. Ladigos klasė) ir Ž. Lamauskienė (lekt. N. Kukulskienės klasė, koncertmeisterės S. Klešnieks, R. Blaškytė, A. Juršienė). Programoje skambėjo užsienio ir lietuvių kompozitorių kameriniai vokaliniai kūriniai. Koncertą vedė T. Ladiga. 
Gegužės 28 d. koncertavo Milda Kasperavičiūtė (smuikas), Ainis Kasperavičius (altas), Loreta Chaidanevienė (fortepijonas). Skambėjo J. Sibelijaus koncerto smuikui I d. ir M. Regerio, B. Bartoko, R. Šumano kūriniai altui. 
Gegužės 29 d. koncertavo J. Gruodžio koncervatorijos dainavimo skyriaus diplomantai G. Petkūnaitė, Ž. Buliauskaitė (dėst. B. Sodaitytė), R. Jančkaitis (dėst. B. Bagdonavičius), L. Kielytė, V. Vasiliauskas (dėstyt. R. Kabalinienė), R. Baniulienė (dėstyt. G. Stračkaitytė); koncertmeisterės Dž. Sklėrienė, E. Čekanavičienė, R. Stabinskienė, E. Šiugždinytė. Skambėjo operų arijos, duetai, dainos, romansai. Koncertą vedė doc. Jūratė Bukauskaitė. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16