<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Pasvalio krašto muziejuje:

Pasvalio krašto muziejuje balandžio 2 d. lankėsi kultūros darbuotojai iš Norvegijos. Buvo aptartos Pasvalio ir Drangedalo (Norvegija) kultūros darbuotojų galimos bendradarbiavimo perspektyvos. 
Balandžio 10 d. muziejaus renginiai buvo pavadinti Archeologijos diena. Archeologinė ekspozicija buvo papildyta Šiaulių „Aušros“ muziejaus eksponatais, liudijančiais apie šiaurės lietuvių protėvius – žiemgalius. Muziejuje buvo atidaryta Panevėžio kraštotyros muziejaus archeologės Alfredos Petrulienės paroda „senieji baltų raštai“. 
Surengtoje konferencijoje išklausyti trys Lietuvos istorijos instituto archeologų pranešimai: Romo Jarockio – apie Pasvalio krašto archeologijos paminklus, Ilonos Paškevičiūtės - „Pasvalys – žiemgalių žemė“, o Gintautas Zabiela supažindino su Ąžuolpamūšės piliakalnio radiniais. Po kiekvieno pranešimo renginio dalyviams buvo surengtos trumpos (momentinės) viktorinos. 
Balandžio 10 d. vyko dainininko ir kompozitoriaus Andriaus Mamontovo kūrybos vakaras. 
Balandžio 14-19 d. muziejaus Turizmo informacijos centras suorganizavo kelionę į Pietų Čekiją, Vieną, Krokuvą. Išvykoje dalyvavo muziejaus darbuotojai ir kiti rajono gyventojai. 
Balandžio 23 d. muziejuje įvyko „Bočių“ bendrijos narių poezijos ir dainų popietė. 
Balandžio 24 d. muziejuje surengta Pušaloto seniūnijos diena. Atidaryta pušalotiečių menininkų darbų paroda, aptarti 2002-ųjų metų vasarą Pušalote vykusios kraštotyros ekspedicijos rezultatai, koncertavo Pušaloto kultūros namų ansamblis (vad. Bronius Glemža). 
Balandžio 30 d. įvyko Šiaulių dramos teatro aktorės Olitos Dautartaitės jubiliejinis kūrybos vakaras „Atodūsis tamsoj, tačiau dar lieka. . . “
Gegužės 3 d. muziejuje paminėta Pasvalio literatų klubo „Užuovėja“ 5 metų sukaktis, pristatytas kūrybos rinkinys „Svalinėjimai 2“. Dalyvavo literatų klubai iš Biržų, Kelmės, Šiaulių. 
Gegužės 6 d. - vyko praktinis būsimos ekspedicijos į Pumpėnų seniūnijos Kriklinių kaimą dalyvių seminaras „Tautosakos rinkimas ir šifravimas“. Jame kalbėjo Panevėžio kraštotyros muziejaus Etninės kultūros skyriaus specialistai Gvidas Vilys, Daina Snicoriūtė, Vitalija Vasiliauskaitė. 
Gegužės 7 d. įvyko Neįgaliųjų metams skirtas renginys: Lavėnų pensionato gyventojų dailės darbų parodos atidarymas, pensionato gyvenimo pristatymas, trumpas nuotaikingas koncertas, kurį surengė patys pensionato gyventojai. 
Gegužės 10 d. surengta didžiojo keliautojo, antropologo, rašytojo, esperantininko kraštiečio Antano Poškos 100-ųjų gimimo metinių paminėjimo šventė. Tai bendra Kultūros ministerijos, rajono savivaldybės, Švietimo skyriaus, Lietuvos „baikerių“ klubo ir muziejaus šventė, kurioje dalyvavo lakūnas Jurgis Kairys (jis atliko ir parodomuosius skrydžius), Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas, kiti garbūs svečiai. Šventės kulminacija – teatralizuotas vakaras ir konferencija „Akistata su biografija“ muziejuje. Čia pasvaliečiai galėjo susitikti su Antano Poškos dukra Laima Kisieliene, bendražygiais Gediminu Ilgūnu, Birute Ilgūniene kartu su A. Poška keliavusiais po Kaukazą, Kauno dramos teatro aktoriumi Petru Venslovu ir kitais. Keliautojo biografijos faktus priminė muziejininkas Albinas Kazlauskas. Skambėjo muziejaus teatro atliekamos dainos ir psalmės.
Gegužės 14 d. - pristatyta V. ferinausko 1918-1958 metų fotografijų paroda iš Panevėžio kraštotyros muziejaus fondų. 
Gegužės 21 d. Pasvalio muzikos mokyklos dailės skyriaus absolventų darbų parodos – gynimo atidarymas (mokytojai Nerutė Čiukšienė ir Aldas Pleiris). Koncertavo muzikos mokyklos moksleiviai. 
Gegužės 23 d. rajono ikimokyklinio ugdymo įstaigų vaikų teatrų šventės „Teatro uždangą praskleidus“ baigiamasis renginys. Dalyvavo visi septyni rajono vaikų darželiai bei Pajiešmenių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius. 
Gegužės 24 d. Poezijos pavasario šventės dalyviai aplankė Pasvalio krašto ir Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių memorialinį muziejus. 
Gegužės 28 d. Vaikų gynimo dienai Pasvalio klubas „Kraitė“ surengė dailės darbų parodą, kurią padovanojo Grūžių vaikų globos namams. Vaikus pasveikino rajono meras G. Gegužinskas, Vaikų teisių apsaugos tarnybos vedėja Irena Vaitiekūnienė. Meninę programą atliko Vaikų globos namų auklėtiniai. 
Gegužės 29 d. - Pušaloto krašto moterų Stasės Čepurnienės ir Juozapos Sargevičiūtės rankdarbių parodos „Iš kraičio skrynios“ atidarymas. Abi autores šiltai pasveikino Pušaloto krašto žmonės, rajono meras G. Gegužinskas, jų artimieji. Muzikos garsais parodos atidarymą palydėjo Mikoliškio kaimo kapelos muzikantai. 
Birželio 9 d. mokytojas Vladas Braziūnas rajono dailės mokytojams pristatė Vilniaus „Santarvės“ vid. mokyklos 5-12 klasių moksleivių dizaino darbų parodą. 
Birželio 14 d. muziejaus teatras (rež. Gintaras Kutkauskas) Pasvalio bažnyčioje atliko programą „Išėjusiems“, skirtą Vilties ir gedulo dienai. 
Birželio 15 d. muziejaus teatras Rumšiškėse dalyvavo Jono Aisčio mirties 10- mečio minėjime „Išblaškytiems“. 
Birželio 19-20 d. muziejuje veikė vaikų vasaros stovykla „Pailsėk kurdamas“. Vaikai piešė muziejaus eksponatus, po to surengė parodėlę. 
Birželio 24-27 d. muziejus ir kultūros namai surengė dainuojamosios ir pasakojamosios tautosakos fiksavimo ekspediciją Pumpėnų seniūnijos Kriklinių kaime. 
Gegužės 27 d. Eugenijaus ir Leonardo Matuzevičių muziejuje lankėsi rajono mokyklų vadovai ir pedagogai. Muziejaus vedėja pravedė pamoką apie poeto Eugenijaus Matuzevičiaus gyvenimą Krinčine, jo kūrybinius polėkius, meilę tėviškei, žmonėms. . . Lietuvių kalbos mokytoja Loreta Kaminskienė pravedė parodomąją lietuvių kalbos pamoką, kurios pagrindą sudarė poeto eilės. 
Birželio 28 d.  vyko tradicinė 9-oji „Krinčino verdenių“ poezijos šventė. Savo poeziją skaitė Šiaurės Lietuvos literatų draugijų nariai, dainavo Lietuvos mokslų akademijos choras. 
Pristatyta paroda, skirta generolo kraštiečio Kazio Ladigos 110-osioms gimimo metinėms. Pranešimą skaitė linas Ladiga. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16