<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Maironio lietuvių literatūros muziejuje: 

Maironio lietuvių literatūros muziejuje balandžio 8 d. įvyko parodos „Jaroslavas Seifertas – Nobelio premijos laureatas“ atidarymas. Dalyvavo Čekijos Respublikos ambasadoriaus žmona Milada Voznicova, vertėja Gražina Bikuličiūtė, literatūrologas Juozas Jasaitis, smuikininkas Chaimas Šusteris, muziejininkė Daiva Litvinskaitė. 
Balandžio 11 d. vyko rašytojo Sigito Parulskio romano „Trys sekundės dangaus“ pristatymas. Dalyvavo rašytojas Sigitas Parulskis, literatūrologas Saulius Žukas, poetas ir kritikas Kęstutis Navakas. 
Balandžio 18 d. vyko poetės Daivos Molytės-Lukauskienės knygos „Natiurmortas su gudobelės šaka“ pristatymas. Dalyvavo poetė Daiva Molytė-Lukauskienė, literatūros tyrinėtoja Dalia Kuizinienė, aktorė Virginija Kochanskytė, pianistė Daina Marcinkevičienė. 
Balandžio 23 d. vyko poetės Onės Baliukonės knygos „Akmuva“ pristatymas. Dalyvavo poetės Onė Baliukonė, Dovilė Zelčiūtė, aktorė Danutė Juronytė, smuikininkė Ilona Klusaitė. 
Balandžio 28 d. vyko rašytojo Henriko Algio Čigriejaus knygos „Ekvinokcijų žmonės“ pristatymas. Dalyvavo rašytojas Henrikas Algis Čigriejus, literatūros tyrinėtojas Leonas Gudaitis ir kt.
Balandžio 29 d. vyko prozininko, poeto, publicisto, vertėjo, fotografo, dailininko, kraštotyrininko, diplomato Petro Babicko 100-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvavo aktorė Rūta Staliliūnaitė, literatūros tyrinėtojas Linas Broga, istorikė Danutė Vailionytė, muziejininkas Ignas Miniotas, rašytojo dukterėčios Gintra Naris, Unė Milerienė, aktorius ir režisierius Rimantas Vaitkevičius, Kauno J. Gruodžio konservatorijos dainavimo skyriaus studentai (dirigentė Danguolė Vaitkutė, koncertmeisterė Vida Miknevičiūtė). Tą pačią dieną atidaryta P. Babicko 100-mečiui skirta paroda „Toli nuo Tėvynės“, kurią parengė skyriaus vedėja R. Mažukėlienė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė. 
Balandžio 30 d. vyko respublikinio moksleivių kūrybos konkurso darbų aptarimas. Dalyvavo literatūros kritikas Juozas Jasaitis, poetė Tautvyda Marcinkevičiūtė, poetas ir kritikas Kęstutis Navakas. 
Gegužės 6 d. vyko Aleksandro Guobio ir Antano Saulaičio knygos „Lietuvių misijos Amazonėje“ papildyto leidimo pristatymas. Dalyvavo knygos autoriai Aleksandras Guobys ir Antanas Saulaitis, aktorė Regina Paliulytė, pirmosios ekspedicijos narys inžinierius Rimas Zakarevičius, muziejaus direktorė Aldona Ruseckaitė. 
Gegužės 9 d. surengta sakralinės poezijos ir muzikos popietė. Dalyvavo Kauno muzikinio teatro solistė Nomeda Vilkanauskaitė, akomponiatorė Beata Andriuškevičienė, smuikininkė Laima Sabaliauskaitė, poetės Zita Kirsnauskaitė ir Romualda Adomaitytė-Chabarina, Kauno dramos teatro aktorius Petras Venslovas. 
Gegužės 12 d. surengtas vakaras „Tarp legendų ir tiesos“, skirtas karalienės Bonos atminimui. 
Gegužės 12 d. vyko poeto Jurgio Baltrušaičio 130-ųjų gimimo metinių minėjimas. Dalyvavo poetė Aldona Elena Puišytė, muziejininkė Nijolė Raižytė, aktorius Rimantas Vaitkevičius ir Lietuvos muzikos akademijos Kauno fakulteto studentai Tomas Vaitkus, Natalija Koroliova, Jurgita Gėlūnaitė. 
Gegužės 15 d. vyko Tarptautinės muziejų dienos minėjimas. Dalyvavo rašytojai Marija Macijauskienė, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Jūratė Sučylaitė, Anastazija Sučylienė, Dovilė Zelčiūtė, Edmundas Janušaitis, literatūrologas Ramutis Karmalavičius, kolekcininkas Vidmantas Staniulis, Balio Sruogos sūnėnas Vytautas Sruoga, aktoriai Danutė Juronytė, Liucija Zorūbaitė, Andrius Žiurauskas, muziejininkė Kazimiera Galaunienė, smuikininkė Kristina Kalavičiūtė, pianistė Vida Grigaitienė. Be to, buvo atidarytos parodos „Muziejaus bičiulių dovanos“ (parengė muziejininkė Virginija Pačėsaitė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė) bei „Portretai ir kontūrai“ (Inga Zamulskienė ir fotografas Zenonas Baltrušis). 
Gegužės 23 d. prasidėjo Poezijos pavasario šventė muziejaus sodelyje. Dalyvavo Lietuvos ir užsienio šalių poetai. „Kauno dienos“ redakcijos prizas už rinkinį „Dar valandėlę, pusvalandį“ įteiktas poetei Dovilei Zelčiūtei; Kauno radijo ir televizijos apdovanojimas – už eilių knygą „Iš neparašytų istorijų“ – Eugenijui Ališankai. Poezijos pavasario laureatu vainikuotas Antanas A. Jonynas už eilėraščių rinkinius „Aguonų pelenai“ ir „Laiko inkliuzai“. Buvo atidaryta paroda „Poezijos pavasaris pro fotoobjektyvą“, kurią parengė muziejininkė Eglė Misiūnaitė-Bačiauskienė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė. 
Gegužės 27 d. surengtas neįgaliųjų metams skirtas neregių ir silpnaregių kūrybos vakaras „Vėtrungės“. Dalyvavo rašytojas Petras Venslovas, Kauno aklųjų bibliotekos vedėja Irena Blaževičienė, režisierė Zita Klibavičienė, skaitovai Roma Girnienė, Juozas Miliauskas, Gražina Sideravičienė, Kazimiera Venckuvienė, Ilona Mielkaitytė, Aivaras Miliauskas, garso operatorė Irena Karsokaitė. 
Gegužės 31 d. – Ukrainiečių poezijos pavasaris. Dalyvavo poetai Tautvyda Marcinkevičiūtė, Gintaras Patackas, Aldona Puišytė, Vytautas Bložė, ukrainiečių poetai ir dainininkai, vertėja Nadia Neporožnia. 
Birželio 6 d. muziejuje vyko poetės Lidijos Šimkutės knygos „Vėjo žvilgesys“ pristatymas. Kartu su autore dalyvavo poetė Tautvyda Marcinkevičiūtė, aktorė Liucija Zorūbaitė, fleitininkė Lidija Gomolickaitė–Grudzinskaitė. 
Birželio 20 d. – parodos „Ir troškau dainoje palikti laiko žingsnių ritmą“, skirtos J. Graičiūno 100-osioms gimimo metinėms, atidarymas. Parodą parengė muziejininkė Albina Protienė, apipavidalino dailininkė Inga Zamulskienė.
Birželio 25 d. surengtas poeto Jono Juškaičio jubiliejinis kūrybos vakaras bei naujausios poezijos knygos „Eglė vasaros naktį“ pristatymas. Dalyvavo poetai Jonas Juškaitis, Aldona Elena Puišytė, literatūros kritikas Valentinas Sventickas ir Kęstutis Nastopka, pianistė Daina Marcinkevičiūtė.
Birželio 27 d. – Jono Mačiulio Maironio 71-ųjų mirties metinių minėjimas bei muziejaus 67-osios įkūrimo metinės. Dalyvavo aktorė Virginija Kochanskytė, literatūros tyrinėtoja Irena Skurdenienė, Rumšiškių ansamblis (vadovė Asta Veverskytė), Maironio gimnazijos moksleivė Irma Jokūbaitytė.
Birželio 29 d. – Joanos ir Antano Vaičiulaičių minėjimas. Dalyvavo A. ir J. Vaičiulaičių dukros – Danutė Nourse, Joana Slavikienė, Aldona De Bold, profesorius Vytautas Landsbergis, rašytojai Vytautas Martinkus, Petras Dirgėla, smuikininkė Ilona Klusaitė, muziejininkė Virginija Paplauskienė. Taip pat atidaryta paroda, skirta Joanos ir Antano Vaičiulaičių atminimui. 
Vaikų literatūros muziejuje balandžio 8 d. įvyko susitikimas su rašytoja Gintare Adomaityte. 
Gegužės 7 d. vyko rašinėlio pagal Bitės Vilimaitės kūrybą „Mano draugas – suaugėlis“ konkurso rezultatų aptarimas. 
Gegužės 13 - 16 d. - Vaikų kiemo teatro šventė. 
Gegužės 27 d. – Vaikų kūrybos šventė. Dalyvavo Kovo 11-osios vid. mokyklos jaunosios poetės, dramos studija „Aitvaras“ ir dainos teatras „Tūta“. 
J. Tumo-Vaižganto memorialiniame muziejuje balandžio 30 d. įvyko J. Tumo-Vaižganto 70-ųjų mirties metinių paminėjimas. Profesorė Aldona Vaitiekūnienė, Lietuvai pagražinti draugijos pirmininkas Juozas Dingelis ir atkūrėja Birutė Federavičienė, kunigai Kęstutis Rugevičius ir Vladas Rabašauskas, aktoriai Tomas Vaisieta ir Ferdinandas Jakšys, Kauno I muzikos mokyklos kanklininkai (vadovė Alvyda Česienė). Buvo atidaryta paroda „Vaižgantas Kaune“, kurią parengė skyriaus vedėja Elvyra Brazaitienė. 
Birželio 4 d. įvyko B. Buivydaitės pasakos „Stebuklingoji radasta“ premjera, skirta vaikų darželio „Atžalėlė“ auklėtiniams. Dalyvavo Vaikų literatūros muziejaus dramos studijos nariai.
Birželio 10 d. B. Buivydaitės pasakos „Stebuklingoji radasta“ premjera, skirta vaikų darželių „Ąžuoliukas“ ir „Spragtukas“ auklėtiniams. Dalyvavo Vaikų literatūros muziejaus dramos studijos nariai. 
Birželio 12 d. surengtas poetės Veros Vasiljevos ir gitaristo Agniaus Rušio kūrybos vakaras. 
Birželio 12 d. – vaikų dainos teatro „Karuselė“ (vadovė Ilona Papečkytė) koncertas.
B. ir V. Sruogų namuose-muziejuje gegužės 16 d. surengta tradicinė poezijos popietė ir muziejaus bičiulių šventė. Dalyvavo poetai Živilė Baltušnikaitė-Baltė, Vytautas Čepliauskas, Liudas Gustainis, Marija Macijauskienė, Genovaitė Randienė, Jūratė Sučylaitė, Anastazija Sučylienė, literatūrologė Gabija Sereikienė, skaitovė Daina Kazlauskienė, „Aušros“ gimnazijos moksleiviai. Veikė atidaryta paroda „Rašytojai – Sruogų muziejaus bičiuliai“, kurią parengė muziejininkė Reda Rėklytė. 
S. Nėries memorialiniame muziejuje gegužės 14 d. surengta tradicinė moterų poezijos popietė. Dalyvavo poetės Marija Macijauskienė, Daiva Čepauskaitė, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Eugenija Karoblienė, Palemono vid. mokyklos poetės Viktorija Valentaitė, Angelė Rimkutė (mokytoja Asta Valentienė), literatė Asta Vileniškytė, skaitovė Guoda Strepiakaitė, Kauno I muzikos mokyklos moksleivis Tautrimas Januševičius (mokytoja Zita Labutienė). 
J. Grušo memorialiniame muziejuje gegužės 7 d. vyko Tautvydos Marcinkevičiūtės poezijos skaitymai. Kartu su autore dalyvavo pianistas Darius Kudirka. 
Gegužės 14 d. surengtas muziejaus bičiulių vakaras. Dalyvavo aktorės Danutė Juronytė, Jūratė Onaitytė, dailininkai A. Mikėnas, Romualdas Čarna, poetės Anastazija Sučylienė, Jūratė Sučylaitė. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16