<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Kupiškio etnografijos muziejus

Kupiškio etnografijos muziejuje balandžio 11 buvo atidaryta Dusetų dailės galerijos dailininkų Ramunes Sladkevičiūtės-Dainienės, Romualdo Pučeko, Eugenijaus Raugo ir Alvydo Stausko kūrybos darbų paroda. 
Glaudus Kupiškio muziejininkų ir dusetiškių dailininkų bendradarbiavimas tęsiasi jau metus. Pirmasis kupiškėnams savo parodą surengė dusetiškis dailininkas ir pedagogas Alvydas Stauskas. Tada jis eksponavo meninės fotografijos darbus, o šį kartą parodos lankytojus menininkas džiugino puikiais akvarelės peizažais. 
Ramunė Sladkevičiūtė-Dainienė ir Eugenijus Raugas parodoje eksponavo tapybos darbus. Abiejų menininkų bei pedagogų darbuose vyravo peizažas. Jaukūs, santūrūs kūriniai – atgaiva nuo šiuolaikinio chaotiško gyvenimo sužvarbusiai sielai. Anot kupiškėno dailininko Henriko Orakausko, tai „paveikslai kuriuose norisi vaikščioti, liesti juose esančią gamtą“. 
Netikėta tema šį kartą vyravo Romualdo Pučeko asambliažuose bei keramikos darbuose. Filosofinis požiūris į autentiškas senienas, siejamas su netikėtų spalvų keramikos, plastiko, metalo detalėmis ne vieną parodos lankytoją ilgesniam laikui prikaustė prie menininko darbų. 
Dusetiškių parodos atidaryme dalyvavo Kupiškio rajono meras, kiti savivaldybės valdininkai, kultūros, švietimo įstaigų darbuotojai, tautodailininkai, miesto visuomenė. Susirinkusiems koncertavo L. Gucevičiaus gimnazijos moksleiviai ir jų mokytoja Asta Remeikiene. 
Gegužės 23 - birželio 2 dienomis vyko Kupiškio etnografijos muziejaus 60-mečio renginiai ir parodos. 
Gegužės 23 d. buvo atidaryta etnografijos muziejui labai reikšminga paroda, skirta šios kultūros įstaigos 60-ties metų jubiliejui. Šia proga muziejininkai iš esmės atnaujino tautodailės ir liaudės meno ekspoziciją, užimančią vieną salę. Čia buvo pakeisti eksponatai: senieji grįžo į rinkinių saugyklas, o iš ten atrinkti nauji, kai kurie dar neeksponuoti, surado vietą ekspozicijų vitrinose. 
Šiek tiek atnaujinta nuolat veikianti Kupiškio krašto buities bei etnografijos paroda. Čia atsirado Kupiškio garbės piliečių ekspozicija, kurioje yra rajonui nusipelniusių žmonių fotografijų bei trumpos informacijos apie juos lietuvių ir anglų kalbomis. Beje, angliškus vertimus muziejininkai pateikė prie visų nuolatinių ekspozicijų eksponatų. 
Jubiliejui buvo parengta ir fotografijų bei dokumentų, susijusių su muziejaus istorija, jo raida, paroda, užėmusi vieną salę. Lankytojai, kurių, beje, buvo nemažai, galėjo susipažinti ne tik su šios kultūros įstaigos fundatorių - seserų Stefanijos ir Mikalinos Glemžaičių reikšmingais darbais, leidiniais apie šias garbias moteris bei jų veikla, bet ir su vėlesniais metais čia dirbusių žmonių įnašu į muziejaus raidą, nuotraukomis iš renginių, susitikimų, kitų muziejininkams svarbių įvykių. 
Gegužės 23 d. muziejininkų rūpesčiu kupiškėnams buvo atidaryta dar viena paroda. Jie galėjo susipažinti ir gėrėtis retrospektyvine etnografo Balio Buračo fotografijų paroda, kurioje iš originalių negatyvų, gautų iš Šiaulių „Aušros“ muziejaus rinkinių saugyklų, padarytose nuotraukose – tarpukario laikų Kupiškio krašto žmonės, jų buitis, aplinka, miestelio statinių, gatvių fragmentai. 
Šią parodą muziejaus darbuotojai perengė taip, kad vėliau su B. Buračo kūryba galėtų susipažinti ir rajono švietimo, kultūros, religinio kulto įstaigų lankytojai, darbuotojai bei jų svečiai. Tikimasi, kad ši kilnojamoji paroda sudomins ir Panevėžio apskrities bei kitų aplinkinių rajonų muziejininkus, kultūros ir švietimo įstaigas. 
Balio Buračo retrospektyvinę fotografijų parodą aplankė labai daug kupiškėnų, miesto svečių, moksleivių ekskursijų. Tai buvo nostalgiškas, šiltas, malonus akiai bei sielai reginys. 
Birželio 2 d. muziejaus jubiliejinių parodų atidarymą ir šios sukakties paminėjimą vainikavo menininkų Virginijos Kochanskytės, Petro Venslovo, Ritos Preikšaitės bei Rūtos Blaškytės parengta programa „Neaprėpiama žemė“ pagal Česlovo Milošo gyvenimą ir kūrybą. Programos organizatoriai – Savivaldybių muziejų direktorių bendrija, Č. Milošo gimtinės fondas, Lenkų institutas Vilniuje, Pasaulio lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo centras. Projekto finansinis partneris – Lietuvos kultūros ministerija. 
Etnografijos muziejaus jubiliejaus minėjime dalyvavo Seimo narys Viktoras Rinkevičius, rajono meras Leonas Apšega, kultūros ir švietimo įstaigų darbuotojai, tautodailininkai, miesto visuomenė. Šia proga muziejaus kiemelyje buvo atidengtas akmuo, kurį sukūrė ir dovanojo tautodailininkas Vytautas Jasinskas. 
Gegužės 13 d. atidaryta tautodailininkės tapytojos Renės Sriubiškienės jubiliejinė paroda, skirta menininkės 65-mečiui paminėti. Joje buvo eksponuota per 60 autorės darbų. 
Renė Sriubiškienė kupiškėnams žinoma ne tik kaip vietos meninio gyvenimo organizatorė ir dalyvė, bet ir kaip neatsiejama Kupiškio krašto kultūros dalis, jos puoselėtoja. 
Į renginį susirinkę svečiai – nuo rajono mero iki gausaus kaimynų ir gerbėjų būrio – vos tilpo salėje. Visiems jiems puikų koncertą surengė Kupiškio kultūros centro darbuotojos Daivos Šakickienės vadovaujami gitaristai ir vokalistai. 
1938 m. netoli Pandėlio, Daupelių kaime, gimusi Renė Bičiūnaitė-Sriubiškienė į rankas teptuką paėmė tik sulaukusi brandos – 1981 metais. Jos nutapytas darbas vadinosi „Vasaros peizažas“. Kaip autorė sako, jame buvo visko: „truputį kalno, truputį vandens, eglelių pristatyta, kaip kareivių. . . “
Supratusi, kad trūksta žinių, ji atkakliai mokėsi, važinėjo į seminarus, plenerus. Surengė keletą personalinių, dalyvavo grupinėse parodose. Jos darbais grožėjosi ne tik Lietuvos miestų parodų salių lankytojai, bet ir Latvijos, Prancūzijos meno mylėtojai. 
Jubiliejinėje Renės Sriubiškienės parodoje eksponuoti darbai sukurti 1981-2003 metais. Daug jų buvo dovanota giminėms, kaimynams, įstaigoms, kupiškėnams, todėl į muziejų paveikslai suplaukė iš jų butų, įstaigų. 
Per Renės Sriubiškienės parodos atidarymą susirinkę žmonės ne tik sveikino menininkę, bet ir diskutavo apie šių dienų tautodailininkų būtį ir kūrybą, ilgai stoviniavo ir aptarinėjo naujuosius tautodailininkės darbus, kuriuose jaučiamas naujas – „šimoniškas“ ir „aivazovskiškas“ – potėpis. Paroda Kupiškio etnografijos muziejuje veikė tris savaites. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16