<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Kretingos muziejus

Kretingos muziejaus Istorijos skyrius balandžio 1-4 d. surengė tarptautinę archeologinę žvalgomąją ekspediciją „Senieji žemdirbystės laukai“. Joje dalyvavo Tartu (Estija) universiteto, Vilniaus universiteto ir Kretingos muziejaus Istorijos skyriaus darbuotojai. 
Balandžio 9 d. muziejuje atidaryta velykinių puokščių paroda „Palaiminta kenčia“. Jos autorė – tautodailininkė B. Lideikienė. 
Balandžio 18 d. vyko parodos-projekto „Švč. M. Marijos ikonografija. Lietuva. Europa“ pristatymas.
Balandžio 23 d. Kretingos muziejaus dvaro parke prie astronominio kalendoriaus buvo švenčiamos Jurginės, kurias organizavo muziejaus Gamtos skyriaus darbuotojai. Šventėje dalyvavo miesto moksleiviai ir ikimokyklinių ugdymo įstaigų vaikai. Sodžiaus gaspadinė ir piemenėliai, pasipuošę tautiniais drabužiais, malda kreipėsi į saulutę, kad nuvarytų debesėlį, taip pranešdama atėjus tikrą pavasarį. O paskui pagal seną paprotį paaukojo šventam Jurgiui – užkasė žemėje duonos ir kiaušinį, kad metai būtų derlingi. Duonele pavaišinti buvo ir visi susirinkusieji. Pasveikinti buvo visi Jurgiai ir Jurgitos. Visi jie gavo po jurginų kerą, papuoštą saldainiais.
Balandžio 25 d. muziejaus Baltojoje salėje įvyko Lietuvos rašytojų sąjungos narės poetės Aldonos Ruseckaitės poezijos vakaras „Pavasario žydėjimas“. Šiluma, atvirumas, gaivus poezijos posmas praskaidrino į vakarą susirinkusiųjų nuotaiką. 
Gegužės 12 d. muziejaus Baltojoje salėje įvyko konferencija „Muziejus ir jo bičiuliai“, kurioje dalyvavo muziejaus rėmėjai, edukacinių programų ir ugdymo įstaigų vadovai. Direktorė V. Kanapkienė gausiai susirinkusiems perskaitė pranešimą, kuriame išsamiai apžvelgė muziejaus veiklą, ateities perspektyvas. 
Anot direktorės, Kretingos muziejus, seniai atsirakinęs duris ir atvėręs langus plačiajai visuomenei, kiekvienam sudaro sąlygas ir galimybes susipažinti su apylinkių istorinėmis vietomis, bažnyčiomis, pastatais, dokumentais, tėvų ir prosenelių naudotais įrankiais ir padargais. Sudaromos sąlygos tėveliams kartu su savo vaikais pabūti muziejaus klubų, dailės studijos, folklorinio ansamblio „Volungėlė“ organizuojamuose renginiuose. 
Apie išaugusį ir sustiprėjusį muziejaus vaidmenį, jo indėlį į krašto žmonių kultūrinį gyvenimą kalbėjo konferencijos svečiai. Darbėnų seniūnas E. Stalmokas pasidžiaugė renginių ciklu „Metai ir žmonės“, pažymėdamas, kad muziejaus veikla persikelia į kaimus, Švietimo skyriaus vedėja V. Giedrikienė padėkojo muziejui už sukurtas edukacines programas. Ji pažymėjo, kad retas rajonas turi galimybę gražiuose dvaro rūmuose organizuoti moksleivių olimpiadas, konkursus. Rajono meras V. Kubilius, vicemeras V. Domarkas pasidžiaugė muziejaus kolektyvo veikla, jo indėliu į rajono įvaizdžio kūrimą ir linkėjo muziejaus darbuotojams neblėstančios kūrybinės ugnelės. 
Gegužės 14 d. muziejuje vyko konferencija „Kretingai 750 metų“, skirta rajono moksleiviams. Ją organizavo muziejaus Istorijos skyrius ir rajono mokyklų istorikai. 
Gegužės 16 d. atidaryta paroda „Kretinga: žvilgsnis į 750 metų praeitį. . . “, skirta Kretingos miesto jubiliejui. Parodos autorius – muziejaus Istorijos skyriaus vedėjas J. Kanarskas. 
Gegužės 30 d. muziejaus Žiemos sode įvyko naujų gyventojų - vėžliukų krikštynos. Šią originalią dovaną Žiemos sodui padovanojo klaipėdietė A. Valatkienė. Vėžliukai apgyvendinti mažajame baseinėlyje ir yra puiki atrakcija jauniesiems muziejaus lankytojams. Vardus vėžliukams rinko muziejaus lankytojai. Krikštatėviais tapo M. Daujoto vidurinės mokyklos moksleivis J. Bruzdeilynas, vėžliukui pasiūlęs Oliverio vardą, ir J. Pabrėžos gimnazijos moksleivė G. Motužytė, sugalvojusi vardą vėžliukei – Nipsė. Muziejaus administracija įteikė dovanėles krikštatėviams ir daugiausia vardų pasiūliusiems M. Daujoto vidurinės mokyklos 4 b klasės moksleiviams. 
Birželio 1 d. Kretingos muziejus kartu su rajono savivaldybės Švietimo skyriumi surengė vaikų šventę „Mano gimtinė – Kretinga“, skirtą miesto 750 metų jubiliejui. 
Birželio 4-8 d. d. Kretingos muziejus tapo filmavimo aikštele. Čia buvo kuriamas prancūzų kino filmas „Koletė“. 
Birželio 6 d. muziejaus Baltojoje salėje buvo paminėtos garsios tautodailininkės, šviesios atminties B. Puškorienės 80-osios gimimo metinės. 
Birželio 7 d. muziejuje vyko mokslinė konferencija „Floristinių tyrimų perspektyvos Vakarų Lietuvos regione“. Joje pranešimą skaitė muziejaus vyr. specialistė-agronomė V. Marcevičienė.
Birželio 12 d. muziejaus Baltojoje salėje įvyko neeilinis susiėjimas – prie muziejaus įsikūrusio folklorinio ansamblio „Volungėlė“ nariai pagerbė 80-mečio sukakties sulaukusį savo kolegą Praną Beržanskį. Jubiliatą sveikino muziejaus direktorė V. Kanapkienė, sukaktuvininko artimieji. 
Birželio 12 d. muziejuje atidaryta neįprasta paroda – dvylika kryželiu siuvinėtų paveikslų čia eksponuoja Kaliningrado srityje, Svetlogorske, gimusi, jau beveik trisdešimt metų Mažeikiuose gyvenanti T. Žitnikova. Per parodos atidarymą autorė prisipažino, kad nuo pat vaikystės domėjosi menu, labai daug piešė, mėgo siūti. Jos kryželiu siuvinėtuose paveiksluose panaudojama daugiau nei 50 spalvų, viename rankdarbyje būna iki 75 tūkst. dygsniukų. T. Žitnikovos darbai stebina lankytojus savo įstabiu grožiu, subtiliomis spalvomis, preciziška atlikimo kokybe.
Birželio 13 d. muziejuje atidaryta paroda „Nusilenkime Pabrėžai“, skirta J. Pabrėžos paminklo atidengimo Kretingoje 10-osioms metinėms. Parodos atidaryme dalyvavo paminklo autorius skulptorius A. Bosas. 
Birželio 14 d. muziejuje atidaryta paroda „Tremtis ir dabartis fotografijoje“, skirta Gedulo ir vilties dienai. Ją parengė muziejaus fotografas A. Lūža, ilgus metus praleidęs tremtyje. Nuotraukoje – tremties metai, šeima, draugai, šventės, tolimosios taigos gamtovaizdžiai. Muziejui A. Lūža yra padovanojęs daug asmeninių daiktų, iš tremties parvežtų ir iki šiol išsaugotų nuotraukų. Parodos atidarymo proga A. Lūžą sveikino rajono vadovai, bendradarbiai, bičiuliai. 
Birželio 14 d. muziejaus Baltojoje salėje iškilmingai buvo pristatyta Lietuvos demokratinės kolegijos Kretingos skyriaus pirmininkės S. Daukšienės parengta knyga apie kretingiškių moterų gyvenimą ir veiklą per kolegijos gyvavimo dešimtmetį. Moterys – knygos herojės – skaitė ištraukas viena apie kitą ir džiaugėsi viena kitos darbais, kūryba, išsipasakojo apie save, savo svajones. Muziejaus direktorė V. Kanapkienė pasidžiaugė, kad autorė atliko prasmingą darbą, ir kad apie darbščias moteris, verslininkes skaitys ateities kartos. S. Daukšienė - rajone žinoma tautodailininkė. Knygos pristatymo proga ją sveikino Seimo narės J. Šiaulienės sekretorė-padėjėja L. Petraitienė, rajono meras V. Kubilius, Kaimo rašytojų sąjungos narys P. Šernas, tautodailininkai. 
Birželio 20 d. muziejuje įvyko Imbarės seniūnijos bendruomenės vakaras iš renginių ciklo „Metai ir žmonės“. Imbarės seniūnas A. Turauskis apdovanojo gražiausių sodybų šeimininkus, pagerbė seniūnijos ilgaamžius, o saviveiklininkai surengė puikų koncertą. Susirinkusius pasveikino rajono meras V. Kubilius, administracijos direktorius V. Černeckis, muziejaus direktorė V. Kanapkienė. 
Birželio 20 d. muziejuje atidaryta Imbarės seniūnijos bendruomenės meistrų darbų paroda. Joje nagingiausi seniūnijos meistrai demonstruoja medžio drožinius, paveikslus, nertas ir siuvinėtas servetėles, gintaro gaminius. Tai tradicinė muziejuje organizuojamo renginių-parodų ciklo „Metai ir žmonės“ paroda. 
Birželio 20 d. muziejaus vyr. specialistas archeologas D. Butkus Lazdininkų kaimo bendruomenės patalpose parengė parodą „Lazdininkų (Klanalaukio) kapinyno tyrinėjimai 1991-2001 m. “. Paroda sulaukė didelio kaimo bendruomenės gyventojų susidomėjimo. 
Per antrąjį šių metų ketvirtį Istorijos skyriaus darbuotojai parengė 8 mokslinius straipsnius ir pranešimus, surengė 5 mokslines konferencijas, skirtas Kretingos miesto ir rajono gyvenviečių 750-osioms metinėms paminėti, dalyvavo keturiose ekspedicijose, surengė 20 išvykų, parengė 12 kilnojamųjų parodų.
Balandžio – gegužės mėn. muziejuje vyko renginiai pagal abonementą „Tavo gimtasis kraštas“, kuriuose moksleiviai susipažino su Velykų papročiais, mokėsi margučių marginimo meno, dalyvavo Jurginių šventėje, susipažino su astronominio kalendoriaus bei saulės laikrodžio veikimo principu. 
Kretingos miesto 750-tųjų metų jubiliejui muziejaus Turizmo informacijos skyrius parengė naujus maršrutus–ekskursijas: „Kretinga III tūkstantmetyje“, „Kretingos vienuolynai ir jų istorija“, „Astronominis kalendorius. Saulės laikrodis“. 
Per antrąjį šių metų ketvirtį muziejų aplankė 347 ekskursijų grupės (15 657 lankytojai). 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16