<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Kelmės krašto muziejuje:

Kelmės krašto muziejuje balandžio 7 d. vyko muziejaus parengtų edukacinių programų „Kelmės dvaro baudžiavinis kalėjimas“ ir „Indėnų buitis ir žaidimai“ pristatymas Šiaulių apskrities gidams ir turizmo firmoms. 
Balandžio 18 d. atidaryta jau tradicine tapusi rajono darbų ir buities mokytojų bei moksleivių kūrybos darbų paroda. Joje dalyvavo 24 rajono mokyklos, eksponuota apie 500 darbų. 
Balandžio 25 d. muziejuje vyko kraštotyrininko ir vertėjo J. Vadeikio 100–ųjų gimimo metinių minėjimas. Jonas Vadeikis pirmasis į lietuvių kalbą išvertė vokiečių rašytojo Karlo Majaus romanus apie indėnus. Kelmės rajono mokykloms organizuotas vertimų iš vokiečių kalbos į lietuvių konkursas. Vėliau vyko šaudymo indėniškais lankais turnyras. Šventę pagyvino ir indėniškus žaidimus susirinkusiems organizavo puikiais indėniškais kostiumais pasipuošę muziejaus svečiai, indėniško gyvenimo būdo populiarintojai Bėgantis Vilkas ir Letena. 
Gegužės mėn. Povilo Višinskio memorialinėje sodyboje vyko tradicinis rajono Poezijos pavasarėlis ir septintosios R. Biržinytės literatūrinės premijos už geriausią metų poezijos leidinį įteikimo iškilmės. 
Gegužės mėn. atidaryta nauja ekspozicija Kražių kraštotyros muziejuje. Šalia įtaigių muziejaus ekspozicijų, pasakojančių apie miestelio, kolegijos istoriją bei Kražių skerdynių įvykius, naujojoje ekspozicijoje pristatomi svarbiausi XX a. pradžios ir pokario laikotarpio įvykiai, žmonės. Ekspozicijos įranga pagaminta ir patalpos suremontuotos muziejaus rėmėjo Juozo Kojelio lėšomis. 
Gegužės 17 d. organizuotas Partizanų pagerbimo dienos paminėjimas. Ši diena sutapo su trijų Kelmės rajone veikusių partizaninės kovos vadų – V. Montvydo, A. Bakšio ir P. Morkūno - žūties 50-mečiu, bei A. Bakšio gimimo 80-mečiu. Apie juos bei apie visos Lietuvos partizanų kovas vaizdžiai pasakojo socialinių mokslų daktaras, Lietuvos laisvės kovotojų sąjungos pirmininko pavaduotojas Juozas Parnarauskas. Prisiminimais apie savo tėvą V. Montvydą dalinosi jo vyriausioji dukra Irena Montvydaitė -Giedraitienė. Surengtą partizaninių dainų iliustracijų parodą pristatė autorius E. Bauža. 
Gegužės 23 d. atidaryta Lietuvos nacionalinės premijos laureto Vytauto Valiaus tapybos ir grafikos paroda. 
Birželio mėnesį muziejus kartu su „Aukuro“ vidurinės mokyklos ir J. Graičiūno gimnazijos moksleiviais organizavo dvi ekspedicijas, per kurias buvo tyrinėjama Kelmės rajono žydų bendruomenės istorija. Muziejus 2003 m. vykdo du Švietimo kaitos fondo remiamus projektus, kurių tikslai yra surengti parodą apie žydų bendruomenės istoriją ir parengti mokykloms mokomąsias priemones, leidinius, skaidrių rinkinį ir kompaktinę plokštelę apie rajono žydų istoriją. Projekto partnerė yra J. Graičiūno gimnazija, turinti techninių galimybių tai padaryti.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16