<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Kauno apskrities pedagoginis muziejus

Kauno apskrities pedagoginis muziejus birželio 4 d. surengė moksleivių pilietinio ugdymo programos „Gimtinė“ konkurso „Čia mano namai, čia mano gimtinė“ nugalėtojų kelionę laivu „Nemunas“ per Kauno marias į Lietuvos liaudies buities muziejų. 
Kauno apskrities vaikų globos namų bei specialiųjų mokyklų auklėtiniai, du mėnesius varžęsi Pedagoginio muziejaus inicijuotuose piešinio, rašinio, rankdarbio konkursuose, gegužės 19 d. geriausius darbus demonstravo Ryšių istorijos muziejuje, kur atskirų konkursų laureatai (piešinio – M. Ladygina - Jiezno vaikų globos namai, J. Kondrotas, M. Lisauskaitė - Kauno apskr. „Atžalyno“ vaikų globos namai; rašinio – V. Darulis - Kauno spec. internatinė mokykla, J. Šalnaitė - Jiezno vaikų globos namai, Jana Zubkova - Kauno aps. vaikų globos namai „Saulutė“; rankdarbio – N. Genevičiūtė - Kauno vaikų globos namai „Atžalynas“, Ž. Venckutonis - Jiezno vaikų globos namai, Danielius Pumputis - Kauno apskr. spec. mokykla), skambant „Ainių“ ansamblio atliekamoms melodijoms, apdovanoti prizais, o visi konkursų dalyviai iš Kauno apskrities Jiezno, „Saulutės“, „Atžalyno“ vaikų globos namų bei specialiosios internatinės mokyklos pakviesti į kelionę. Birželio 4 d. konkursantai bei jų mokytojai ne tik susipažino su gražiu Kauno marių regioninio parko kraštovaizdžiu, Liaudies buities muziejaus ekspozicija, bet ir patyrė ypatingą žmogiškojo supratingumo šilumą. Neįgalūs vaikučiai džiaugsmingai buvo sutikti paties Liaudies buities muziejaus direktoriaus S. Gutauto, pavežioti bei pristatyti į jiems fiziškai sunkiai patenkamus muziejaus kampelius ir drauge su visais konkurso dalyviais galėjo numalšinti troškulį išvykos rėmėjo gaiviaisiais gėrimais. Likimo nuskriaustieji tiek savo pačių kūryba bei potyriais, tiek net trijų muziejų geranoriškos iniciatyvos dėka praturtino ne tik savo sielas, bet ir aplinką, kurioje gyvena, apie kurią mąsto. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16