<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Joniškio istorijos ir kultūros muziejus

Joniškio istorijos ir kultūros muziejuje balandžio 4 d. atidaryta paroda „Skaistgirio šv. Jurgio bažnyčios Kristaus kančių skulptūrėlių kompozicijos po restauravimo“. 
Birželio mėn. muziejus (vad. rinkinių vyr. saugotoja D. Petrulienė) kartu su Joniškio meno mokyklos Dailės skyriumi (vad. mokyt. V. Žukienė) organizavo kraštotyros ekspediciją „Medžiagos apie kalvystę ir kryždirbystę Joniškio krašte rinkimas“. Jos metu buvo aplankytos Skaistgirio, Kalnelio, Joniškio senosios (Vilniaus g.) ir naujosios (buv. Noriūnų kaimas) kapinės. Atlikta kaltinių kryžių ir kapų tvorelių ir fotofiksacija. 
Birželio 28 d. Joniškio miesto dienos šventinėje programoje Joniškio kultūros rūmuose buvo atidaryta paroda „Mažoji Joniškio krašto skulptūra (iš Joniškio istorijos ir kultūros muziejaus rinkinių)“. Parodoje buvo pristatytos Lietuvos dailės muziejaus P. Gudyno muziejinių vertybių restauravimo centre ir Lietuvos nacionalinio muziejaus restauravimo centre restauruotos muziejaus medinės polichrominės skulptūros. Parodos atidaryme dalyvavo ir skulptūras pristatė Lietuvos dailės muziejaus Liaudies meno skyriaus specialistė M. Kuodienė. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16