<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Jonavos krašto muziejus

Jonavos krašto muziejuje balandžio 3-10 d. organizuotos amatų dienos Batėgalos ir J. Vareikio pagrindinių mokyklų moksleiviams. 
Balandžio 8 d. Dailės skyriuje atidaryta kraštotyrininko ir tautodailininko Artūro Narkevičiaus drožinių paroda „Jo rankose prabyla medis“. Joje eksponuojami koplytstulpiai, kryžiai, prieverpstės. Artūras ypač puikiai įvaldęs prieverpsčių meną, išdailindamas jas augalėliais, paukšteliais, kitais gamtiniais motyvais. Drožyba autorius susidomėjo jau po vidurinės mokyklos. Per 10 kryžių ir koplytstulpių jis padirbo per pastaruosius trejus metus. Parodos atidaryme dalyvavo rajono vicemeras Edmundas Mukolas, kolegos, bendraminčiai. Beje, Žeimių vidurinėje mokykloje Artūras yra įkūręs etnografinę seklyčią. 
Balandžio 9, 16, 17 d. organizuotos švietėjiškos velykinės valandėlės „Gaspadine, negailėk, man margutį tu įdėk“, „Žemėj ir danguj aukštai, skamba pavasario varpai“ J. Ralio vidurinės mokyklos moksleiviams, lopšelių-darželių „Pakalnutė“ ir „Dobilas“ vaikams. 
Balandžio 23 d. Samulevičių sodyboje surengta Jurginių šventė Raimundo Samulevičiaus pagrindinės mokyklos 5-tų klasių moksleiviams. 
Balandžio 24 d. muziejuje atidaryta dokumentinė paroda „Lietuva – Europa“, skirta eurosavaitei Jonavos rajone. 
Gegužės 11, 18 ir 25 d. kartu su kultūros centru muziejaus kiemelyje surengtos gegužinės miesto visuomenei. 
Gegužės 11, 18 ir 25 d. muziejaus darbuotojai pristatė senuosius liaudies amatus Panerio pradinės ir R. Samulevičiaus pagrindinės mokyklų moksleiviams. 
Gegužės 13-15 d. rajono moksleiviams surengta tradicinė viktorina „Ar pažįsti gimtąjį kraštą?“. Joje dalyvavo 3-4, 5-6, ir 7-8 klasių mokiniai, kurie sprendė kryžiažodžius, atliko testus, atsakinėjo į klausimus, turėjo atpažinti senuosius darbo įrankius ir buities daiktus. Nugalėtojai buvo apdovanoti suvenyrais, knygomis, mokytojams įteikti Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus padėkos raštai. 
Gegužės 16 d. atidaryta fotografijos paroda „Visa tiesa apie mus“ iš muziejaus fondų, skirta Tarptautinei muziejų dienai. 
Gegužės 16 d. muziejuje vyko popietė „Muziejininkų dienos ir darbai“. Joje dalyvavo ir muziejininkus sveikino rajono savivaldybės mero pavaduotojas E. Mulokas, AB „Achema“ generalinis direktorius J. Sirvydis, Ruklos mokomojo pulko atstovai, kiti svečiai. 
Gegužės 19-25 d. muziejaus padaliniuose vyko atvirų durų dienos ir ekskursijos. 
Gegužės 20 d. muziejuje vyko konferencija „Jonavos krašto muziejai XXI amžiuje. Problemos ir perspektyvos“. 
Gegužės 29 d. rajono mokytojams kraštotyrininkams ir muziejaus darbuotojams organizuotas žygis-ekskursija „Po Europą“ (į Šveicarijos, Londono, Paryžiaus ir Venecijos kaimus). 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16