<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

Šiaulių „Aušros" muziejuje:

Šiaulių „Aušros“ muziejuje kovo 21 – balandžio 28 d. Aušros alėjos rūmuose veikė paroda ,,Pavasario belaukiant“. Eksponuoti velykiniai margučiai ir atvirukai iš „Aušros“ muziejaus rinkinių.
Nuo Užgavėnių iki Velykų muziejuje vyko edukacinės velykinių kiaušinių marginimo pamokėlės. Jose dalyvavo 181 Šiaulių miesto mokyklų mokinys. Pamokėles vedė Etnografijos skyriaus vedėja Skaistė Mockutė. 
Balandžio 4 d. Aušros alėjos rūmuose atidaryta paroda iš „Aušros“ muziejaus rinkinių „Geležinės kulto ir memorialinių paminklų viršūnės“. Parodos autorė – Skaistė Mockutė, dailininkė – Regina Tamašiūnaitė. Paroda veikė iki 2003 m. liepos 26 d. 
Balandžio 23 d. parodoje buvo pristatytas katalogas „Geležinių kulto ir memorialinių paminklų viršūnių rinkinys Šiaulių „Aušros“ muziejuje“. Katalogo sudarytoja – „Aušros“ muziejaus Etnografijos skyriaus vedėja S. Mockutė, redaktorė – Lina Kazlauskaitė, dailininkas Kęstutis Musneckis, fotografas Giedrius Šiukščius. Katalogo leidimą parėmė Kultūros ministerijos etninės kultūros ir regionų kultūros rėmimo programa. Kataloge jo sudarytoja S. Mockutė aptaria „Aušros“ muziejaus geležinių kulto ir memorialinių paminklų viršūnių rinkinį, jo sandarą, ypatumus. Pateikiamos 168 viršūnių fotoiliustracijos. Tai trečias toks leidinys Lietuvoje ir 50-asis „Aušros“ muziejaus leidyklos leidinys. 
Gegužės 9 d. Aušros al. rūmuose vyko tradicinė respublikinė jaunųjų radijo konstruktorių paroda – konkursas. Renginį organizavo Radijo ir televizijos muziejus kartu su Respublikiniais moksleivių techninės kūrybos rūmais. Konkurso iniciatorė – „Aušros“ muziejaus Technikos istorijos skyriaus vedėja G. Žukauskienė. Jame dalyvavo daugiau kaip 50 moksleivių iš Vilniaus, Kauno, Panevėžio, Šiaulių. Dalyviai buvo vertinami už išradingumą, originalumą, darbo kokybę, pasiektus rezultatus, įdomų darbo pristatymą. 
Katalogo pristatyme dalyvavo ir kalbėjo Kultūros ministerijos vyriausioji specialistė, Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininkė Irena Seliukaitė. Ji pabrėžė ypatingą katalogo tarptautinę reikšmę 2001 m. Lietuvos kryždirbystę ir kryžių simboliką įtraukus į UNESCO žmonijos žodinio ir nematerialaus paveldo šedevrų sąrašą. Šiaulių Šv. Petro ir Povilo katedros klebonas monsinjoras Kleopas Jakaitis pažymėjo dvasinę kryžių ir jų viršūnių reikšmę lietuvių tautos gyvenime. Pristatyme kalbėjo Šiaulių universiteto prof. Vytenis Rimkus, koncertavo birbynininkas Justinas Žukauskas. 
Birželio 7 d. „Aušros“ muziejaus Aušros alėjos rūmuose įvyko Lietuvos Sąjūdžio Šiaulių miesto skyriaus konferencija, kurioje buvo paminėtos Lietuvos Sąjūdžio 15-osios įkūrimo metinės. Konferencijoje dalyvavo pirmieji sąjūdininkai, dabartiniai jo nariai, muziejininkai. 
Balandžio 10 d. poeto Jovaro name – Literatūros muziejuje vyko humanitarinės studijos ,,Plėviasparniai“ kūrybos vakaras. Studijos veikla – savišvieta, kūrybinis rašymas, dalyvavimas literatūriniame miesto gyvenime, tikslas – prisidėti prie Lietuvos rašytojų sąjungos Šiaulių skyriaus įsteigimo. Studijos veikloje dalyvauja ir „Aušros“ muziejaus muziejininkės Gražina Narbutaitė ir Nijolė Varnaitė-Ščavinskienė. 
Gegužės 5 – rugpjūčio 29 d. Jovaro name veikė paroda „Pasaulio kontrastai XX a. užsienio atvirukuose“ iš „Aušros“ muziejaus rinkinių. Parodos rengėjas muziejininkas Almantas Šlivinskas.
Gegužės 28 d. poeto Jovaro namo kiemelyje įvyko „Poezijos pavasarėlio“ popietė. Tai tradicinė, nuo 1987 m. „Aušros“ muziejaus ir Šiaulių literatų susivienijimo rengiama šventė, panaši į didįjį „Poezijos pavasarį“, dažniausiai aplenkiantį Šiaulius. „Poezijos pavasarėlio“ popietėje naujausią kūrybą skaitė Šiaulių literatų susivienijimo, „Įkvėpimo“, „Plėviasparnių“, „Taško“, „Verdenės“ klubų, bei aplinkinių rajonų literatai. 
Balandžio 25 d. Fotografijos muziejuje įvyko Emily Wiessner (Nyderlandai) fotografijų parodos „Autoportretas varlės akyje“ atidarymas. Dalyvavo autorė. Paroda veikė iki gegužės 24 dr. E. Wiessner yra surengusi parodas Nyderlanduose, Belgijoje, Lietuvoje. Išleido keletą fotografijų albumų. Fotomenininkė jau dešimt metų kasmet atvyksta į Šiaulius, bendrauja su vietos menininkais, muziejininkais. Ši paroda yra trečioji jos paroda Šiaulių fotografijos muziejuje. E. Wiessner į Šiaulius atveža ne tik parodų, bet ir labdaros „Šaltinio“ vaikų globos namams. 
Gegužės 30 – birželio 14 d. Fotografijos muziejuje veikė šiauliečio teisininko Jono Nekrašiaus fotografijų paroda „Alpės. Materhorno papėdėje“. Birželio 6 d. vyko parodos pristatymas, kuriame autorius pasakojo apie grupelės lietuvių žygeivių kelionę po Šveicarijos Alpes 2002 m. vasarą. Fotografijose užfiksuotos šio žygio akimirkos. Per atidarymą demonstruotas autoriaus vaizdo filmas „Materhorno papėdėje“. 
Birželio 20 d. vyko Fotografijos muziejaus įkūrimo 30-mečio minėjimas ir tarptautinės parodos „Fotografija už fotografijos ribų“ atidarymas. 
Fotografijos muziejaus įkūrimo iniciatorius ir pirmasis jo vadovas – šiaulietis fotožurnalistas ir fotomenininkas Antanas Dilys. Muziejaus įkūrimo data laikoma 1973 m. gegužės 25 d., kai Šiaulių „Aušros“ muziejuje buvo atidaryta pirmoji fotografijų paroda. 
Iš pradžių Fotografijos muziejus buvo visuomeninis, o 1976 m. perduotas Šiaulių „Aušros“ muziejui ir tapo šio muziejaus Fotografijos skyriumi. Šiuo metu muziejaus rinkiniuose yra daugiau nei 30 tūkst. eksponatų (negatyvai, senosios ir meninės fotografijos, dokumentai, spaudiniai, fotografijos gamybos priemonės ir kt.). Muziejuje kasmet surengiama po 20 šiuolaikinės fotografijos parodų ir parodų iš muziejaus rinkinių. Jubiliejui buvo suremontuotos muziejaus parodų salės, atnaujinta ekspozicinė įranga, atidaryta skaitykla. Iš dalies atnaujinta ir nuolatinė Lietuvos fotografijos istorijos ekspozicija, atspindinti Lietuvos fotografijos raidą nuo jos išradimo iki šių dienų. 
Muziejaus jubiliejaus proga jo įkūrimo iniciatorius A. Dilys buvo apdovanotas Šiaulių miesto savivaldybės Padėkos raštu. 
Per minėjimą atidarytoje tarptautinėje parodoje „Fotografija už fotografijos ribų“ 16 autorių iš Lietuvos, Latvijos, Rusijos, Ukrainos, JAV pristato 81 darbą. Parodos kuratorė – Lietuvos fotomeninkų sąjungos valdybos narė Vėtrė Antanavičiūtė. Parodoje pristatomos naujos fotografinės technologijos, kurių Lietuvos fotografai dar nenaudoja. Vėliau ši paroda bus eksponuojama kituose Lietuvos miestuose. 
Birželio 21 d. atidaryta fotografijų paroda, skirta III Lietuvos tautinei olimpiadai, vykusiai 2002 m. Šiauliuose. Paroda atidaryta Baltijos jūros šalių jaunių olimpiados, vykusios Šiauliuose, išvakarėse. Parodos iniciatorius ir rengėjas Šiaulių miesto kūno kultūros ir sporto skyrius dalyvauti parodoje pakvietė visus šiauliečius fotografus, užfiksavusius įdomiausias olimpiados akimirkas. Iš pateiktų 300 fotografijų komisija atrinko 50 geriausių Giedriaus Baranausko, Aleksandro Ostašenkovo, Ramūno Snarskio ir Artūro Staponkaus fotografijų. Paroda veikė iki liepos 12 d., vėliau eksponuota kituose Lietuvos miestuose. 
Gegužės 6 d. Ch. Frenkelio rūmuose vyko Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinių tyrimų sekcijos VI mokslinė konferencija „Eksponatas kaip komunikacinis artefaktas“, skirta Šiaulių „Aušros“ muziejaus 80 – mečiui. Jos dalyviai iš įvairių Lietuvos muziejų perskaitė 9 pranešimus, apžiūrėjo naujausias „Aušros“ muziejaus parodas ir ekspozicijas, klausėsi koncerto. Išleista konferencijos medžiaga. 
Gegužės 18 d. Ch. Frenkelio namuose įvyko Šiaulių „Aušros“ muziejaus bičiulių vakaras, skirtas 2003 m. Tarptautinei muziejų dienai, kurios tema „Muziejai ir jų bičiuliai“. Koncertavo tarptautinių konkursų laureatas Šiaulių „Dagilėlio“ dainavimo mokyklos berniukų ir jaunuolių choras. Muziejaus bičiuliams įteiktos padėkos. 
Gegužės 13 – birželio 7 d. Radijo ir televizijos muziejuje buvo demonstruojami geriausi 2003 m. respublikinio jaunųjų radijo konstruktorių konkurso dalyvių darbai. Konkurso ir parodos rengėja - „Aušros“ muziejaus Technikos istorijos skyriaus vedėja G. Žukauskienė. 
Birželio 12 d. atidaryta paroda „Radijo mėgėjo Stasio Dovydaičio (1924-2002) ryšio kortelės ir diplomai“, skirta S. Dovydaičio mirties metinėms. S. Dovydaitis buvo aviamodelistas, skraidė, domėjosi radijo sportu. 1960 m. gavo šaukinį UP2CZ ir tapo radijo mėgėju trumpabangininku. Jis buvo tikras tolimųjų, retų radijo ryšių ir diplomų „medžiotojas“, dalyvavo įvairiose trumpabangininkų varžybose. S. Dovydaitis aktyviai prisidėjo prie Radijo ir televizijos muziejaus kūrimo Šiauliuose. Po jo mirties dukra muziejui padovanojo tėvo radijo stotį, jo naudotą literatūrą, gautus diplomus, kelis tūkstančius radijo mėgėjų ryšio kortelių. Parodoje rodytos S. Dovydaičio surinktos radijo ryšio kortelės ir gauti diplomai. Paroda veikė iki spalio 1 d. 
Gegužės 23 d. prie Žaliūkių vėjo malūno įvyko Gyvosios istorijos diena. Tai tradicinė, jau ketvirtoji, edukacinė šventė. Šiemetinė šventė buvo skirta moksleiviams. Joje dalyvavo Šiaulių „Aušros“ muziejaus darbuotojai, Lietuvos šaulių sąjungos Šiaulių apskr. gen. P. Plechavičiaus šaulių rinktinė, Šiaulių Simono Daukanto vidurinės mokyklos moksleiviai. Šventėje buvo mokoma įvairių amatų ir darbų: mušti sviestą, pinti krepšelius, su akmenukais vyti virveles, lipdyti, degti ir ornamentuoti puodus, daryti pagalves, skalbinius kočioti ir lyginti angliniu lygintuvu, remontuoti dviračius, perduoti informaciją telegrafu, restauruoti paveikslų rėmus. Čia buvo demonstruojama šaulių ginkluotė, veikė monetų kalykla, senovės mokykla ir raštinė. Šventės svečiai dalyvavo iečių mėtymo, puodų daužymo ir čiuožimo vasaros slidėmis varžybose, fotografavosi retrofotoateljė, šoko senovinių šokių gegužinėje. 
Gyvosios istorijos dienos dalyviams koncertavo folkloriniai ansambliai: Mokytojų namų – „Salduvė“ (vad. D. Daknys), Romuvos vidurinės mokyklos – „Gabija“ (vadovė V. Užienė), Dainų vidurinės mokyklos – „Kupolė“ (vad. R. Stoškuvienė), Šiaulių Aido vidurinės mokyklos tautinių šokių kolektyvas (vad. L. Strazdauskienė), Moksleivių namų choras „Diemedėlis“ (vad. V. Berteškienė). 
Gegužės 29 d. Dviračių muziejuje pristatyta Šiaulių miesto moksleivių plakato konkurso „Aš renkuosi dviratį “ paroda „Šiauliai – dviračių miestas“ ir apdovanoti šio konkurso laureatai ir prizininkai. Plakatų parodą–konkursą organizavo Šiaulių apskrities ekologijos centras ir Šiaulių miesto savivaldybė. Geriausi darbai bus išspausdinti specialiame leidinyje ar kalendoriuje. Darbus pristatė 92 moksleiviai iš 9 švietimo įstaigų. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16