<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 2

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2003 m. balandžio-birželio mėnesiai)

  Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko
 memorialiniame muziejuje 

Anykščių A. Baranausko ir A. Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus Koplyčioje balandžio 2 d. vyko Anykščių muzikos mokyklos pianistų koncertas „Mažasis rečitalis“ (vadovė Irena Meldaikienė). 
Balandžio 12 d. Koplyčioje surengtas dizainerio Kęstučio Indriūno fotografijų parodos atidarymas. 
Balandžio 11 d. vyko Anykščių vaikų muzikos mokyklos mokytojos Stefanijos Čapkevičienės jubiliejinis kūrybos vakaras. 
Birželio 1 d. Koplyčioje  koncertavo Vidaus reikalų ministerijos vyrų choras „Sakalas“ (vad. Romas Makarevičius). Koncertas buvo skirtas Tėvo dienai. 
Birželio 7 d. Niūronyse, Arklio muziejuje, vyko tradicinė žirginio sporto ir folkloro šventė „Bėk bėk, žirgeli“ bei Arklio muziejaus įkūrimo 25-mečio minėjimas. 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16