<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 4

MIELI SKAITYTOJAI,
Prieš Jus "Lietuvos muziejų" numeris, kurio tema yra "Muziejai ir regionų kultūra".
Mūsų dienomis, kai politiniai ir visuomeniniai pokyčiai ypač staigūs ir radikalūs, kai integracija į Europos erdvę tapo svarbiausia aktualija, regionizmas iškilo kaip galimybė apsaugoti tautines ir kultūrines vertybes nuo niveliacijos, galbūt net nuo išnykimo.
Dabartinė paveldo tyrimo ir integravimo samprata reikalauja keisti tradicinį požiūrį į tautos kultūros paveldo savaiminę vertę. Svarstoma ir pati paveldo samprata bei jo vieta šiuolaikinėje multikultūrinėje visuomenėje bei globalizacijos procese. Nagrinėjama, kurie paveldo objektai ar jų kompleksai plačiau ir giliau atspindi regiono, valstybės ar net didesnių teritorijų praeities epochų bruožus. Labai svarbus šiuo metu yra kultūros ir gamtos, kraštovaizdžio sąryšio išlaikymas, proporcijų tarp paveldo ir neišvengiamų techninių, industrinių, kultūrinių naujovių bei aplinkos pokyčių paieškos. Savo vietą Lietuvos paveldo sistemoje pagaliau atrado ir dvarai, technikos bei industrinis paveldas, daugelį dešimtmečių buvę už paminklosaugos interesų ribų kaip svetimos kultūros objektai.
Lietuvos muziejų fondas yra integrali viso mūsų paveldo dalis. Jo išlaikymas, puoselėjimas ir naudojimas visuomenės poreikiams tenkinti yra pagrindinė muziejų misija. Regioninis savitumas labiausiai atsiskleidžia per kalbą ar tarmę, papročius ir materialinės kultūros ypatybes. Į muziejų rinkinius suplaukia būtent regionų paveldas - buities daiktai, tautodailė, vietos istorijos medžiaga. Jokia kita visuomenės ar kultūros įstaiga neišsaugo tiek regioninių elementų, kaip muziejus. Nei unifikuotos mokyklų programos, nei centralizuotas bibliotekų knygų fondo kaupimas, nei vietiniai teatrai, nei vietinė spauda negali skirti tiek dėmesio savo regiono istorijai ir kultūrai.
Kitas klausimas, kaip regiono bendruomenė gali išnaudoti galimybę išlaikyti vietinį savitumą per daugiašakę muziejų veiklą. Čia išryškėja keletas aspektų - muziejaus kaip paveldo institucijos, muziejaus kaip mokslo institucijos, muziejaus kaip vietos bendruomenės kultūros centro ir muziejaus kaip turizmo industrijos objekto svarba.
Žurnalo "Lietuvos muziejai" šio numerio rengėjai kviečia skaitytojus pasižvalgyti po Lietuvos regionų muziejus, susipažinti su jų įgyvendinamais projektais, naujomis ekspozicijomis, parodomis, edukacinėmis programomis, partnerystės su vietos bendruomene pavyzdžiais.
Leidinio rengėjai viliasi sulaukti Jūsų pastabų, siūlymų, publikacijų.
 
Birutė Kazimiera SALATKIENĖ

„Aušros“ muziejus,
Šiaulių universitetas

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16