MUZIEJŲ TARYBA

Muziejų tarybos posėdžiai

Pirmasis posėdis

  • 2003 m. gruodžio mėn. 16 d. Muziejų taryba susirinko į pirmąjį posėdį, kurio metu, vadovaudamasi Muziejų tarybos nuostatais, išsirinko tarybos pirmininką ir pirmininko pavaduotoją.
    Muziejų tarybos pirmininku 3 metų kadencijai buvo išrinktas Raimundas Balza – Šiaulių ,,Aušros” muziejaus direktorius.
    Muziejų tarybos pirmininko pavaduotoju 3 metų kadencijai išrinktas dr. Jonas Genys – Mažosios Lietuvos istorijos muziejaus direktorius.
    Muziejų taryba pirmajame posėdyje svarstė kultūros ministerijos premijai už muziejininkystės ir muziejų vertybių restauravimo darbus gauti kandidatūras. Rekomenduota minėtą premiją skirti Lietuvos nacionalinio muziejaus direktorės pavaduotojai restauravimui Gražinai Gleiznienei.
    Muziejų taryba pirmajame posėdyje svarstė ir muziejininkų, restauratorių bei kultūrininkų pateiktas paraiškas įvairių rūšių stipendijoms gauti.

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16