<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

 

RINKINIŲ APSKAITOS, APSAUGOS IR SAUGOJIMO SEKCIJOS VEIKLOS PLANAS
2006 m.
 
Regioninis seminaras „Nauja RAAS instrukcija: pakeitimai ir problemos“:
 • 2006 m. balandžio 20 d. 11 val. Alytaus kraštotyros muziejuje (Savanorių g. 6, Alytus).
  Seminarą veda RAAS instrukcijos kūrimo darbo grupės nariai R. Senapėdis, R. Laužikas.
  Kviečiami dalyvauti regiono muziejų vyr. rinkinių saugotojai.
 • 2006 m. balandžio 27 d. 11 val. Panevėžio kraštotyros muziejuje (Vasario 16-osios g. 23, Panevėžys).
  Seminarą veda RAAS instrukcijos kūrimo darbo grupės nariai R. Senapėdis, R. Laužikas.
  Kviečiami dalyvauti regiono muziejų vyr. rinkinių saugotojai.
 • 2006 m. gegužės 23 d. 12 val. Žemaičių muziejuje „Alka“ (Muziejaus g. 31, Telšiai).
  Seminarą veda RAAS instrukcijos kūrimo darbo grupės nariai R. Senapėdis, R. Laužikas.
  Kviečiami dalyvauti regiono muziejų vyr. rinkinių saugotojai.
RAAS instrukcijos tekstas: http://www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=268789
 
 
Respublikinis seminaras „Muziejų rinkinių skaitmeninimo projektas LIMIS“:
 • 2006 m. gegužės 15 d. 11 val. Lietuvos dailės muziejuje (Bokšto g. 5, Vilnius) – seminaras „Muziejaus rinkinių informacinė sistema: pagalba muziejų darbuotojams ir lankytojams“ Išsamiau >
Seminarą veda LIMIS kūrimo grupės nariai.
2006 m. gegužės mėn. įvyksiantis seminaras skirtas nacionalinių ir respublikinių muziejų vyr. rinkinių saugotojams. 2006 m. rugsėjo mėn. seminaras bus kartojamas visų muziejų vyr. rinkinių saugotojams. Tikslesnė seminaro data ir laikas bus pranešti vėliau. 
Kviečiami dalyvauti muziejų vyr. rinkinių saugotojus, pasirinktinai muziejaus statusą atitinkančiame seminare.
 
Rimvydas Laužikas, RAAS vadovas

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08