<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

RINKINIŲ APSKAITOS, APSAUGOS IR SAUGOJIMO SEKCIJOS ISTORIJOS FRAGMENTAI

Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo (RAAS) veiklos pradžia – 1996 metai.
1996 m. spalio 17 d. Vytauto Didžiojo karo muziejuje susirinko Loreta Meškelevičienė (Lietuvos dailės muziejaus vyr. rinkinių saugotoja), Ona Mažeikienė (Lietuvos dailės muziejaus muziejininkė), Janina Karosevičiūtė (Vytauto Didžiojo karo muziejaus vyr. rinkinių saugotoja),  būrys Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus keramikos ir dailės skyrių rinkinių saugotojų,  Kernavės, Trakų, Ukmergės, Šilutės, Mažeikių, Kretingos muziejų vyr. rinkinių saugotojų. Jų iniciatyva įvyko RAAS sekcijos iniciatyvinės grupės susirinkimas. 
Svarbiausios sekcijos veiklos kryptys tuo metu buvo RAAS instrukcijos rengimas, muziejų kompiuterizavimo klausimų sprendimas, muziejininkų mokymai.
1997 m. pradžioje sekcijoje buvo jau daugiau negu 30 narių (Lietuvos muziejų vyr. rinkinių saugotojai).
Sekcijos veiklos pirmaisiais metais jai vadovavo LDM vyr. rinkinių saugotoja Loreta Meškelevičienė. 1997 m. sausio 16 d. visuotiniame RAAS sekcijos narių susirinkime buvo nuspręsta steigti keturis regioninius sekcijos skyrius: Vilniaus (vad. Irena Senulienė), Kauno (vad. Janina Karosevičiūtė), Žemaitijos (vad. Elvyra Spudytė) ir Aukštaitijos (vad. Lina Daščiorienė). 
Vienas svarbiausių RAAS sekcijos darbų buvo jos parengta ir 1997 m. gruodžio 31 d. LR kultūros ministro patvirtinta „Lietuvos Respublikos valstybinių muziejų rinkinių apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukcija“. 
1999-2000 metais sekcijai vadovavo Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus M. K. Čiurlionio skyriaus vedėja Nijolė Adomavičienė
Nuo 2001 m. sekcijos vadovas – Lietuvos etnokosmologijos muziejaus vyr. rinkinių saugotojas Rimvydas Laužikas. 
1996-2003 metais RAAS sekcija ir regioniniai skyriai organizavo muziejininkų kvalifikacijos kėlimo 35 seminarus. Pagrindinės seminarų kryptys buvo šios: specifinių (geologinių, zoologinių, muzikos, audiovizualinių ir kt.) rinkinių apskaita bei apsauga, muziejų rinkinių saugotojų veiklos (apskaita, apsauga, konservavimas) tobulinimas, muziejų rinkinių kompiuterizavimo klausimai. 2001 m. RAAS sekcijoje buvo sudaryta darbo grupė „Muziejinių medžiagų ir technikų“ žodynui, klasifikatoriui rengti. 
Darbinis klasifikatoriaus variantas: http://www.ldm.lt/Standartai/zodynas.htm 
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08