<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    


Švietimo sekcija

GEROSIOS PATIRTIES CENTRAI

2008 m. balandžio mėn. bendrame Švietimo sekcijos susirinkime įkurti Gerosios patirties centrai.

Tikslas – teikti metodinę pagalbą muziejams, organizuoti seminarus, vykdyti leidybinę veiklą, įgyvendinti bendramuziejinius projektus.

Gerosios patirties centrai:

Lietuvos dailės muziejus
Edukacinių programų kūrimo metodikos centras.

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus
Meno programų kūrimo metodikos centras.

Lietuvos liaudies buities muziejus
Etnografijos programų kūrimo metodikos centras.

Maironio lietuvių literatūros muziejus
Literatūros programų kūrimo metodikos centras.

Lietuvos jūrų muziejus
Gamtos programų kūrimo metodikos centras.

Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko muziejus
Kultūrinio turizmo programų kūrimo metodikos centras.

Kretingos muziejus
Kultūrinės veiklos bendruomenei metodikos centras.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejus
Teatro, kino ir muzikos programų kūrimo metodikos centras.

Šiaulių „Aušros“ muziejus
Istorijos programų kūrimo metodikos centras.

Kėdainių krašto muziejus
Multikultūrinių programų kūrimo metodikos centras.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08