<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LMA Švietimo sekcija

Seminaras „Edukacija ir partnerystė“

2014 m. spalio 23-ąją dieną  Vytauto Didžiojo karo muziejuje vyko seminaras  tema „Edukacija ir partnerystė“. Seminarą organizavo šio muziejaus Edukacijos ir informacijos skyriaus vedėja ir  Muziejų asociacijos Švietimo sekcijos  narė Vilija Sapjanskienė.

Į rekonstruojamą, pastoliais paramstytą, istorinių liūtų skulptūrų „nesaugomą“ (skulptūros buvo išvežtos restauruoti) Vytauto Didžiojo karo muziejų susirinko gana gausus muziejininkų iš visos Lietuvos būrys. Susirinkusieji  su dideliu susidomėjimu  ir gal net pavydu išklausė Kauno miesto Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjos Alvydos Panfilaitės pranešimą apie specialų  Kauno miesto savivaldybės įdomiausių miesto muziejų programų finansavimo projektą, kai mokykloms apmokama tų programų lankymas. Pavyzdžiui, Vytauto Didžiojo karo muziejuje 2013 m.  miesto savivaldybės švietimo skyrius Kauno mokykloms apmokėjo edukacinę programą „Lituanicos“ skrydis per amžius atminty“.

Dr. Rasa Pranskūnienė iš A. Stulginskio universiteto muziejaus pasidalino patirtimi ir įspūdžiais iš seminaro Egipte, pristatė edukacinės programos „gylį“, t.y.  esmę, kodėl ruošiama edukacinė programa, kokia jos esmė ir nauda, ypač dirbant su vyresniųjų lankytojų auditorija.

Na, o tiesiogiai „panirti į vandenį“ pasiūlė  VšĮ Meno terapijos ir socializacijos institutas VYTA. Jo atstovas Donatas Končius pasakojo apie bendrus projektus su Vytauto Didžiojo karo muziejumi ir kitomis institucijomis, kai tapoma Laisvė, Viltis, Šventė, kai tapyboje ant vandens visi gali pasijusti sugebantys tapyti ir išlieti savo emocijas, papildyti piešiniu anksčiau girdėtą istorinį pasakojimą.  Seminaro dalyviai galėjo patys išbandyti šią veiklą, į namus išsivežė unikalius piešinius.

Doc. Dr. Arūnas Vaicekauskas iš VDU kalbėjo apie edukacinių programų tendencijas, bendrystės tarp atskirų muziejų ir mokslo įstaigų, kuriant edukacines programas poreikį.

Laimutė Nakutienė, Kauno Jaunųjų turistų centro direktoriaus pavaduotoja, turi didžiulę praktinę patirtį, nes pėsčiomis, važiuota, su dviračiais  yra  išmaišiusi visą Lietuvą, aplankiusi bene visus Lietuvoje esančius muziejus ir dalyvavusi su moksleiviais daugybėje įvairių edukacinių programų. Ji net pasiryžo dalyvauti  su jaunaisiais turistais naktinėje edukacinėje programoje Vytauto Didžiojo karo muziejuje. Pranešėja mielai pasidalino savo patirtimi, įžvalgomis.

Antroje seminaro dalyje Vytauto Didžiojo karo muziejaus Edukacijos poskyrio vedėjas Mindaugas Grigonis ir vyr. muziejininkas Justas Motijauskas pristatė edukacines programas „Jaunasis karvedys“, „Partizanų ginklai“,  „Sudėk pergalę“, atsakė į seminaro dalyvių klausimus. Programos sulaukė didelio susidomėjimo ir gero įvertinimo.

Manome, kad seminaras paakino muziejininkus daugiau tarpusavyje bendrauti, kurti bendras programas, įtraukti įvairesnes tikslines grupes ir ieškoti daugiau ir naujų partnerystės formų.

       
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2015.03.13