<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija
 VIII mokslinė konferencija „MUZIEJAI ISTORINIUOSE PASTATUOSE“
 
Konferencija vyko Lietuvos dailės muziejaus Konferencijų centre
(Vilnius, Bokšto g. 5) 2005 m. balandžio 28 d.

Konferencijos programa >>>

Konferencijoje aptarti muziejų, įsikūrusių istoriniuose ar memorialiniuose, architektūros paminkluose, situacija, jų pritaikymas muziejinėms funkcijoms, ekspozicijų ir parodų rengimo specifika, buvo pristatytos naujos idėjos įgyvendinamos liaudies architektūros pastatuose, analizuojama pilių, rūmų, dvarų kultūros paveldo problematiką.
Konferencijos medžiaga išspausdinta tęstiniame Lietuvos muziejų asociacijos moksliniame leidinyje „Lietuvos muziejų rinkiniai” Nr. 4. Žurnale spausdinama ne tik konferencijos medžiaga, bet ir skelbiami originalūs moksliniai tiriamieji bei apžvalginiai muzeologijos, archeologijos, istorijos, meno ir kultūros istorijos, teorijos bei kritikos, taip pat gamtos ir technikos mokslų sričių, susijusių su muziejininkyste, straipsniai.
 
© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08