<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Lietuvos muziejų rinkiniai
Mokslinių straipsnių rinkinys 

V mokslinė konferencija  
„Lietuvos muziejų mokslinė veikla“
Konferencijos medžiaga
(Sudarytojas R. Navardauskas Palaima – Kėdainiai, 2002. 50 p.)

TURINYS

Pratarmė

I. Konferencijos „Lietuvos muziejų mokslinė veikla“ medžiaga
B. Salatkienė. Mokslinė muziejų veikla
O. Mažeikienė. Muziejininkas-tarnautojas, mokslininkas ar techninis darbuotojas?
J. Kanarskas. Kretingos muziejaus mokslinės veiklos apžvalga
V. Šiukščienė. Šiaulių „Aušros“ muziejaus mokslinė veikla 1923-1953 m.
R. Kostanian. Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus moksliniai darbai
L. Valatkienė. P. Genys ir jo kūrybinis palikimas Žemaičių muziejuje „Alka“
D. Karalienė. Žemaitijos tyrinėtojas archeologas V. Valatka
A. Juknevičius. Kėdainių senamiesčio kultūrinis sluoksnis
R. Žirgulis. Škotų bendruomenė Kėdainiuose 1630-1750 m.
R. Lukminienė. Etninio paveldo tyrimas Kėdamių krašto muziejuje
V. Krištopaitytė. Stažuotė Orsay muziejuje
V. Ganusauskas. Muziejinio darbo formos Panemunių regioniniame parke

II. Rinkinių moksliniai tyrimai
V. Mažrimienė. XXVII knygos mėgėjų draugija ir jos reliktai Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
S. Sajauskas. A. M. Račkaus numizmatikos biblioteka
R. Verkelienė. Amerikos lietuvių organizacijos ir jų ženkleliai
J. Bielskis. Tautiškumo apraiškos Lietuvos tarybinės mokyklos vadovėliuose
E. Kazlauskas. Tautinio švietimo problemos Vokietijos ir Šiaurės Amerikos lietuvių išeivių bendruomenėse
I. Tkačiukienė. Slaptasis mokymas Lietuvoje
R. Karaliūniene. Jonavos krašto muziejaus senųjų ikonų rinkinys
V. Sirvydaitė Rakutienė. Urbanistiniai Freiburgo peizažai V. K. Jonyno kūryboje

III. Leidiniai
R. Samuolytė. Pirmoji Lietuvoje kompaktinė plokštelė (CD-Rom) apie muziejų
A. Nedzelskis. Knyga apie V. Čiurlionytę-Karužienę

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08