<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Lietuvos muziejų rinkiniai
Pristatymas visuomenei
Konferencijos tezės ir pranešimai
( Sudarytojas R. Navardauskas Palaima – Kaunas, 2000. 40 p.) 

TURINYS

PRATARMĖ

LIETUVOS MUZIEJŲ EKSPOZICINĖ IR PARODINĖ VEIKLA
R. Senapėdis. Muziejų nuolatinės ekspozicijos 1988-2000 metais.
L. Valužienė. Lietuvos muziejų parodinio darbo tendencijos. 1988-1999 metais.
B. Salatkienė. Arceologinės ekspozicijos, parodos, renginiai Lietuvos muziejuose 1998-1999 metais.
R. Mažukėlienė. Literatūrinės parodos Lietuvos muziejuose 1998 metais.

MUZIEJŲ RINKINIŲ PRISTATYMAS INTERNETE IR LEIDINIUOSE
V.Stanikūnas. Lietuvos muziejai intemete.
N. Pliuraitė. Lietuvos liaudies buities muziejaus žaislų kolekcijos pristatymas intemete.
R. Nevardauskas-Palaima. Metodinės gairės populiariųjų katalogų sudarytojui, problemos ir jų sprendimai.

NAUJŲ EKSPOZICIJŲ KONCEPCIJOS IR JŲ RENGIMO PROBLEMOS
I. Nekrašienė. Venslauskių memorialinio namo panaudojimas istorinio kultūros centro formavimui.
J. Abdulskytė. Pastovios numizmatikos ekspozicijos įrengimo problemos.

MUZIEJŲ PARODINĖ VEIKLA
K. Poškus. Alytaus kraštotyros muziejus. Dešimtmečio parodinė veikla.
R. Verkelienė. Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus numizmatikos skyriaus parodinė veikla.
A. Šapaitė. Šiaulių „Aušros“ muziejaus archeologijos skyriaus parodos.
J. Stuokaitė. Karo muziejaus batalinės dailės rinkinys. Šiuolaikiniai tyrimai ir naujo pristatymo visuomenei poreikis.
D. Andrijauskienė. Rinkinys apie Vilkaviškio krašto karius savanorius ir jų pristatymą visuomenei.
E. Rupeikienė. Vilkaviškio krašto muziejaus tremties – rezistencijos rinkinys ir jo pristatymas visuomenei.

MUZIEJŲ RINKINIŲ PUBLIKACIJOS
R. Kišonienė. Ašaruvės.
A. Jakštas. Olimpinės kolekcijos Lietuvos sporto muziejuje.
R. Laužikas. Bezmėnų rinkinys Lietuvos etnokosmologijos muziejuje.
J. Samulionytė. Indai, įrankiai ir papročiai (Musteikos pirkios ekspozicijoje).
V. Baltrušaitis. J. Prapuolenio baldai – tradicija ir novatoriškumas.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08