<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Lietuvos muziejų rinkiniai
Tyrimų metodika
Konferencijos tezės ir pranešimai

(Sudarytoja B. Salatkienė – Vilnius, 1999. 36 p.)

TURINYS

PRATARMĖ

Rinkinių komplektavimo metodika
Vytautas Stanikūnas. Rinkinių tvarkymas –- viena pagrindinių muziejinio darbo sričių (pranešimo tezės)
Rimvydas Laužikas. Etnokosmologinio rinkinio komplektavimo pagrindiniai principai

Rinkinių kompiuterizuotos apskaitos ir sisteminimo metodika
Иван Синчюк. Компютер и монета в собрании
Rasa Maslauskienė.Kompiuterinio rinkinių katalogo kūrimo problemos

LaboratOrinių analizių panaudojimas rinkinių tyrimuose
Laima Vedrickienė. Apie konservuojamų archeologinių radinių tyrimo duomenų kaupimą muziejuose
Laima Vaičiulytė. Palangos gintaro muziejaus inkliuzų kolekcijos tyrimas

Archeologinė rekonstrukcija kaip tyrimo metodas
Birutė Salatkienė. Archeologinių radinių rekonstrukcijos kaip muziejinių rinkinių mokslinio tyrimo metodas

Memorialinio rinkinio tvarkymo metodika
Regina Mažukėlienė. Maironio rankraštyno mokslinis inventorinimas
Birutė Lukošiūtė. Memorialinio palikimo tvarkymo metodika
Vida Bingelienė. Memorialinio palikimo tvarkymas
Vida Zasienė. Memorialinis palikimas ir jo tvarkymas Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialiniame muziejuje
Regina Lopienė. Aktorės Teofilės Vaičiūnaitės kolekcijos formavimas ir palikimo tvarkymas

Rinkinių publikavimo metodika
Ona Mažeikienė. Muziejinių vertybių katalogų svarba ir jų rengimo metodika
Virginija Šiukščienė. Rankraštinės muziejinės medziagos publikavimas „Aušros“ muziejuje

LIETUVOS MUZIEJŲ RINKINIAI. PUBLIKACIJOS

Muziejų istorija
Roza Bieliauskienė. Lietuvos žydų muziejai

Dailės rinkiniai
Milda Mildažytė-Kulikauskienė. M. K. Čiurlionio grafikos rinkinys Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
Rita Kišonienė. Romėnų I-V a. stiklas Nacionaliniame M. K.
Čiurlionio dailės muziejuje
Rita Skiudienė. Antikinės aliejinės keramikinės lempelės iš M. K. Čiurlionio dailės muziejaus rinkinių

Spaudos ir fotografijos rinkiniai
Eglė Lukaševičiūtė. XIX a. fotografijos Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
Egidijus Aleliūnas. Povilo Gasiūno spaudos kolekcija Rokiškio krašto muziejuje

Numizmatika
Janina Abdulskytė. Kolekcionierius Aleksandras Račkus ir jo Lietuvos numizmatikos rinkinys Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
Virgilijus Poviliūnas. Monetų lobiai Trakų istorijos muziejuje
Rūta Verkelienė. Lietuvos Respublikos (1918-1940) žymenys Nacionaliniame M. K. Čiurlionio dailės muziejuje
Vincas Ruzas. Lietuvos ordinai ir medaliai, papildę Lietuvos nacionalinio muziejaus fondus 1993-1998 metais
Gintaras Džiovėnas. Turistiniai ženkleliai Lietuvoje iki 1990 metų ir jų rinkimas

ArcheOlogija
Ieva Masiulienė. Hugo ir Erich'o Scheu'jų privataus muziejaus archeologijos kolekcija

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.04.08