<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    
 
RENGINIAI

Audiovizualinių eksponatų saugojimas ir jų turinio eksponavimas
(problemos ir panaudojimas edukacijoje)

2003 m. gruodžio 15 d. Teatro, muzikos ir kino muziejuje įvyko seminaras-diskusija „Audiovizualinių eksponatų saugojimas ir jų turinio eksponavimas (problemos ir panaudojimas edukacijoje)". Skaityti pranešimai:

  • Regina Lopienė, LTMKM direktorė: Seminaro atidarymas, muziejaus pristatymas;

  • Živilė Pilipavičienė, LTMKM Kino sk. vedėja: „Videomedžiaga – kaip muziejinis eksponatas”;

  • Alė Gutauskienė, LTMKM Muzikos sk. vedėja: „Audioįrašai. Saugojimas ir eksponavimo problemos”;

  • Janina Stankevičienė, LTMKM direktoriaus pavaduotoja: „Audiovizualinio eksponato statusas muziejinių vertybių skalėje”;

  • Valentas Aškinis, edukacinės programos vedėjas: „Animacijos kūrimo edukacinės programos „Sukurkime naują pasaulį“ pristatymas”;

  • Elžbieta Chadaravičienė, LTMKM vyr. fondų  saugotoja: Ekskursija saugyklose.
    Po to įvyko diskusijos ir Rinkinių apskaitos, saugojimo ir apsaugos sekcijos einamųjų reikalų aptarimas. Pasisakė Romanas Senapėdis ir Rimvydas Laužikas.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.02.25