<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ ASOCIACIJOS VISUOTINIS NARIŲ ATASKAITINIS-RINKIMINIS SUSIRINKIMAS

Energetikos ir technikos muziejus, Rinktinės g. 2, Vilnius

Renginio akimirkos
 

2014 m. balandžio 23 d. Lietuvos energetikos ir technikos muziejuje įvyko Lietuvos muziejų asociacijos visuotinis narių ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas.

Asociacijos Visuotinio narių susirinkimo pirmajame posėdyje dalyviai išklausė vadovo ir valdybos pirmininko Raimundo Balzos 2011-2013 metų veiklos ataskaitą, iždininko Vidmanto Laurinavičiaus finansinę ataskaitą, taip pat asociacijos sekcijų vadovų (Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos vadovės Virginijos Šiukščienės, Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos vadovės Loretos Meškelevičienės, Švietimo sekcijos vadovės Nidetos Jarockienės) veiklos ataskaitas.

Antrajame posėdyje vyko Lietuvos muziejų asociacijos vadovo bei valdybos pirmininko ir naujos valdybos narių rinkimai 2014–2016 metų kadencijai. Visuotinio susirinkimo narių balsų dauguma jau ketvirtai trejų metų kadencijai Lietuvos muziejų asociacijos vadovu išrinktas Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius. 2014–2016 metais dirbs tokios sudėties valdyba: Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė; Aldona Ruseckaitė, Maironio lietuvių literatūros muziejaus direktorė; Gintaras Dumčius, Druskininkų miesto muziejaus direktorius; Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė; dr. Audronė Veilentienė, Kauno technologijos universiteto muziejaus vadovė;Osvaldas Daugelis, Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus direktorius; Rasa Augutytė, Energetikos ir technikos muziejaus direktorė; Saulius Vadišis, Valstybinio Kernavės kultūrinio rezervato direkcijos direktorius.

Tą pačią dieną dar iki asociacijos visuotinio narių susirinkimo vykusiuose Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo bei Švietimo sekcijų ataskaitiniuose-rinkiminiuose posėdžiuose išrinktos naujos valdybos ir jų vadovai. Susirinkime dalyvavusių muziejų edukatorių sprendimu Švietimo sekcijai ir toliau vadovaus Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro vedėja Nideta Jarockienė, o Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos vairą muziejų rinkinių saugotojai trejų metų laikotarpiui patikėjo Nacionalinio muziejaus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų vyriausiajai rinkinių saugotojai Ėrikai Striškienei. 

1995 m. įsteigta savanoriška šalies muziejų organizacija, šiuo metu vienijanti 90 narių, padėjo Lietuvos muziejams tapti visuomeninio gyvenimo bei edukaciniu traukos centru savo regionuose. Asociacija, palaikanti glaudžius ryšius su Tarptautine muziejų taryba (ICOM) ir Europos muziejinių organizacijų tinklu (NEMO), nuolat teikia muziejams metodinę pagalbą ir informaciją, remia besikuriančius muziejus, organizuoja muziejininkų kvalifikacijos kėlimą, mokslines konferencijas, dalyvauja realizuojant kultūros ir švietimo programas.

„Šiandienos muziejai atlieka svarbų vaidmenį ugdydami brandžią ir aktyvių piliečių visuomenę. Skleisdami tarptautinę ir dalindamiesi savąja darbo patirtimi, mes suteikiame visiems, net patiems mažiausiems muziejams vienodas galimybes naudoti pažangiausius muziejinės veiklos darbo metodus, – ataskaitiniame pranešime kalbėjo Lietuvos muziejų asociacijos vadovas, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius Raimundas Balza. – Ko negali padaryti vienas, galime padaryti kartu. Todėl tolygi regionų kultūrinė plėtra yra vienas svarbiausių mūsų tikslų ir laimėjimų“.

Visuotinio asociacijos narių susirinkimo dalyvius pasveikinęs Lietuvos kultūros ministras Šarūnas Birutis apžvelgė muziejų veiklos strategines kryptis ir aktualijas. Muziejų vietą valstybėje įvertinęs kaip ypatingą, kultūros ministras pasidžiaugė reikšminga Lietuvos muziejų asociacijos ir Kultūros ministerijos socialine partneryste.

Ministro Pirmininko Algirdo Butkevičiaus padėką Lietuvos Respublikos Vyriausybės vardu Lietuvos muziejų asociacijos nariams ir vadovams perdavė Ministro Pirmininko padėjėjas Vilius Kavaliauskas ir Vyriausybės kanceliarijos Švietimo, mokslo ir kultūros patarėja Nomeda Poderienė. Kartu muziejininkams jie įteikė ir asmenines Ministro Pirmininko padėkas bei atminimo dovanas. Už svarų indėlį į Lietuvos kultūros paveldo sklaidą ir aktyvią projektinę veiklą apdovanoti muziejininkai – Vytautas Balčiūnas, Lietuvos dailės muziejaus sekretorius strateginiam planavimui, Lietuvos muziejų asociacijos nacionalinio kultūrinės atminties aktualinimo projekto „Lietuvos muziejų kelias“ idėjos autorius ir vadovas; Raimundas Balza, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktorius, Lietuvos muziejų asociacijos valdybos pirmininkas ir Lietuvos muziejų kelio 2013 m. projekto „1863 metų sukilimo istorinė atmintis“ vadovas; Audronė Jakunskienė, Alytaus kraštotyros muziejaus direktorė ir Savivaldybių muziejų bendrijos pirmininkė; Nideta Jarockienė, Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro vedėja, Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos vadovė; Vidmantas Laurinavičius, Lietuvos banko Pinigų muziejaus vedėjas, Muziejų tarybos pirmininkas; Danutė Mukienė, Lietuvos muziejų informacijos, skaitmeninimo ir LIMIS centro vedėja, Lietuvos integralios muziejų informacinės sistemos (LIMIS) projekto vadovė; Nika Puteikienė, Lietuvos jūrų muziejaus Ryšių su visuomene skyriaus vedėja, Lietuvos muziejų asociacijos projektų tarptautinėse Vilniaus ir Baltijos knygų mugėse ir parodoje „Mokykla 2013“ vadovė; VirginijaŠiukščienė, Šiaulių „Aušros“ muziejaus direktoriaus pavaduotoja muziejininkystei, Lietuvos muziejų asociacijos Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos vadovė; Lolita Valužienė, Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė, projekto „Muziejus-mokykla-moksleivis. Muziejų ir bendrojo lavinimo mokyklų nacionalinis partnerystės tinklas“ vadovė; Olga Žalienė, Lietuvos jūrų muziejaus direktorė, Lietuvos muziejų asociacijos Vadybos sekcijos vadovė.

Daugiau informacijos teikia:
Raimundas Balza, LMA vadovas ir valdybos pirmininkas, „Aušros“ muziejaus direktorius, tel. +370  41 52 43 90 ir el. paštu direktorius@ausrosmuziejus.lt
arba
Lolita Valužienė, LMA atsakingoji sekretorė, tel. +370 5 279 09 18 ir el. paštu
muzasoc@gmail.com

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2014.12.03