<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Šiaulių „Aušros“ muziejus

PROJEKTAS „LIETUVIŲ KALENDORINĖS ŠVENTĖS: NŪDIENA IR PRAEITIS“
2007 m.

Projekto idėja
Šiaulių „Aušros“ muziejus edukacinių užsiėmimų projektas „Lietuvių kalendorinės šventės: nūdiena ir praeitis“ skirtas vaikams ir jaunimui iš 7 Šiaulių apskrities savivaldybių: Joniškio rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Akmenės rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono savivaldybių (žr. Priedas Nr. 1). Šiaurės Lietuvos švietimo įstaigoms – mokykloms ir priešmokyklinėms įstaigoms – siūloma lietuvių kalendorinių švenčių papročius ir tradicijas pažinti muziejuje, edukacinių užsiėmimų metu. Projekto metu per 9 edukacinius užsiėmimus – „Užgavėnių kaukių gamyba“, „Kaip būti kauke“, „Gyvybės medis“, „Kiaušinių marginimas“, „Verbų rišimas“, „Kupoliai“, „Vestuviniai sodai“, „Vėlinių žibintų lipdymas senoviniais būdais“, „Simboliai ir ženklai“, „Kalėdinių žaislų gamyba“ – bus pristatomos kalendorinės šventės: Užgavėnes, Saulės laimėjimo diena (balandžio 1 d.), šv. Velykos, Verbų sekmadienis, Joninės, Vėlinės ir Kalėdos.

Projekto idėjos pagrindimas

 • I etapas
  remiantis apklaustais mokytojais ir mokiniais, tautinio ir etninio paveldo pažinimas per aktyvią edukacinę veiklą, žadina norą pačiam atrasti ir pažinti protėvių kalendorines šventes, domėtis senolių tradicijomis, vertybėmis ir papročiais.

 • II etapas
  susipažinimas su kalendorinėmis šventėmis ir jų papročiais skatins puoselėti etninės kultūros vertybes ir tradicijas šeimoje, bendruomenėje, tautoje.

Projekto tikslas
per edukacinius užsiėmimus perteikti Šiaurės Lietuvos vaikams ir jaunimui tautinės ir etninės kultūros pagrindus, suteikti galimybę aktyviai dalyvauti edukacinėje veikloje, padėti suvokti ir atrasti kultūros tradicijas ir vertybes kaip žmogiškosios veiklos sudėtinę dalį, laiduoti sąlygas brandžiai tautinei savimonei, dorovinei, estetinei, mokslinei kultūrai, pasaulėžiūrai formuotis.

Projekto uždaviniai

 • Plėsti vaikų ir jaunimo edukacinę veiklą, pristatant etninės kultūros paveldą, sudarant sąlygas krašto etninės kultūros perimamumui, tęstinumui ir sklaidai.

 • Atnaujinti, papildyti ir įsigyti darbo priemones, medžiagas, skirtas esamiems ir naujai sukurtiems edukaciniams užsiėmimams.

 • Siekti muziejaus edukacinius užsiėmimus integruoti į mokyklų mokymosi programas.

 • Per muziejaus edukacinius užsiėmimus ugdyti vaikų ir jaunuolių meninius įgūdžius, skatinti kūrybiškumą, plėsti meninės raiškos galimybes, techninę kūrybą, suteikti galimybę naujoms praleidimo formoms atsirasti muziejuje.

 • Projekto vykdymo pradžioje parengti informaciją-lankstuką apie edukacines programas, projekto apibūdinimą, etapus, ir ją pristatyti visose Šiaulių apskrities institucijose, susijusiuose su projekto specifika.

Projekto dalyviai
Projekte dalyvauja visi edukacinių užsiėmimų dalyviai – vaikai ir jaunimas iš visos Šiaulių apskrities – Joniškio rajono, Kelmės rajono, Pakruojo rajono, Akmenės rajono, Radviliškio rajono, Šiaulių miesto, Šiaulių rajono savivaldybės. Iš viso 7 savivaldybės, 71,4 tūkstančiai vaikų iki 15 metų amžiaus. (statistinių duomenų šaltinis: www.siauliai.aps.lt).

Projekto partneriai:

 • Šiaulių miesto savivaldybės Švietimo skyrius,

 • Šiaulių apskrities Socialinių reikalų, švietimo ir kultūros departamento Švietimo skyrius,

 • Šiaulių Juventos pagrindinė mokykla,

 • Šiaulių Medelyno pagrindinė mokykla,

 • Šiaulių Jovaro pagrindinė mokykla,

 • Šiaulių Romuvos gimnazija,

 • Šiaulių Salduvės pagrindinė mokykla.

Projekto rezultatai

 • Tautinės ir etninės kultūros paveldo – tradicijų ir vertybių – prieinamumas sudarys sąlygas jo išsaugojimą ir puoselėjimą Šiaurės Lietuvos vaikų ir jaunimo tarpe.

 • Pakils muziejininkų, kultūros darbuotojų profesinė kompetencija, išaugs dalykinė kvalifikacija. Tai sąlygos kokybiškesnę etninio bei tautinio paveldo raišką Lietuvoje.

 • Materialinės edukacinių užsiėmimų bazės atnaujinimas ir papildymas sąlygos aukštesnę muziejaus edukacinės veiklos kokybę.

Projekto turinys

Edukacinis užsiėmimas „Verbų rišimas“
Moksleiviai supažindinami su Verbų sekmadienio tradicijomis ir papročiais, vyravusiais Šiaulių krašte, kur bažnyčioje šventindavo kadagio šakeles, puoštas popierinėmis karpytomis gėlytėmis. Per praktinį užsiėmimą siūloma patiems parinkti spalvų derinius ir surišti savo verbas iš žolynų bei papuošti spalvoto popieriaus karpiniais.

Edukacinis užsiėmimas „Kiaušinių marginimas“
Moksleiviams rodomi XX a. margučiai, eksponuojami Etnografijos ekspozicijoje. Pasakojama apie šv. Velykų papročius ir tradicijas, spalvas, dažymo būdus, ornamentiką, marginimo techniką, simboliką. Rodomas filmas „Margučių raštai“ (28 min.). Po to mokoma marginti kiaušinius karštu vašku. Išmargintus kiaušinius moksleiviai nešasi į namus.

Edukacinis užsiėmimas „Gyvybės medis“
Moksleiviai nagrinėja gyvybės medžio piešinius, kurie puošia sakralinius ir buitinius daiktus bei audinius. Po to kuria gyvybės medį ir, pagal vieną iš Saulės laimėjimo dienos papročių, įkelia jį į pavasarinį medelį.

Edukacinis užsiėmimas „Kupoliai“
Etnografinėje malūno aplinkoje moksleiviai supažindinami su trumpiausia naktimi, senovėje vadinta Rasos švente ar Kupolinėmis, jos apeigomis, tradicijomis ir burtais. Ypatingas dėmesys skiriamas augalijai. Skanaujamos įvairių kupolių (žolynų) arbatos, aptariamos jų gydomosios savybės.

Edukacinis užsiėmimas „Vestuviniai sodai“
Jaunuoliai per vestuvinių sodų gamybą bei piršlybų ir vestuvių dainas susipažįsta su tradiciniais šeimos kūrimo – vestuvių – papročiais ir tradicijomis: piršlybomis, pasirengimu, vestuvėmis, sugrąžtais.

Edukacinis užsiėmimas „Vėlinių žibintų lipdymas“
Moksleiviai supažindinami su Vėlinėmis, mirusiųjų minėjimo papročiais bei mokomi iš molio lipdyti Vėlinius žibintus ir juos papuošti įvairiais raštais. Išreikšdami pagarbą mirusiems, savo rankomis padarytus žibintus su žvakutėmis Vėlinių dieną moksleiviai nuneša ant artimųjų kapų.

Edukacinis užsiėmimas „Simboliai ir ženklai“
Moksleiviai supažindinami su sudėtingu ir savitu simbolių ir ženklų pasauliu, paaiškinama, kur jie buvo pritaikomi, ką reiškė mūsų protėviams. Moksleiviai ieško simbolių ir ženklų Etnografijos ekspozicijoje ir juos nupiešia.

Edukacinis užsiėmimas „Kalėdiniai žaislai“
Senovės amatų troboje aptariame Kūčios papročius ir tradicijas, Kūčių-Kalėdų ugnies ritualinio sakrališkumo prasmę, skanaujame kūčiukus. Moksleiviai gilinasi į eglutės puošimo istorijos paslaptis bei mokosi iš šiaudelių gaminti žaisliukus.

Edukacinis užsiėmimas „Užgavėnių kaukių darymas“
Moksleiviai supažindinami su Užgavėnių tradicijomis, apeigomis, įvairiais prietarais ir burtais. Pasakojimas ir kaukių darymas iliustruojamas eksponatais iš Etnografijos ekspozicijos, rodomas filmas „Kaukės magija“ (24 min.).

Edukacinis užsiėmimas „Kaip būti kauke“
Šia edukacine veikla mėginama spręsti vieną iš opiausių Užgavėnių šventės išlikimo ir tęstinumo problemų – kūrybiškumo ir teatrinės improvizacijos ugdymą: kaip būti persirengėliu, kaip keičiasi žodžiai, elgsena užsidėjus ubago, čigono, daktaro ar kito personažo kaukę, kokie svarbiausi tapatinimosi su kauke elementai. Per edukacinę programą mokiniai sužinos, kuo savitos žmogaus pavidalo Užgavėnių kaukės. Patys galės užsidėti tautodailininkų padarytų kaukių ir tapti persirengėliais.

Deimantė Kondrotaitė, Ryšių su visuomene skyriaus vedėja

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16