<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Panevėžio kraštotyros muziejus

PROJEKTAS „FILMUOTI PASAKOJIMAI „SOVIETMEČIO ŠEŠĖLIAI ATSIMINIMUOSE“ (DOKUMENTINIŲ TRUMPAMETRAŽIŲ FILMŲ GAMYBA)“
2008 m.

Apie projektą
Pasipriešinimo sovietinei okupacijai ir Sąjūdžio muziejuje Panevėžio miesto ir rajono mokiniams vedamos edukacinės pamokos apie tremtį, pokario partizaninį pasipriešinimą, disidentinį judėjimą sovietmečiu. Šiose pamokose mokiniai susipažįsta su muziejaus ekspozicija, to meto dokumentais, nuotraukomis, daiktais, klausosi muziejininko pasakojimo. Pamokas įtaigiai papildo nufilmuota Panevėžio krašto buvusių politinių kalinių, tremtinių, disidentų, sąjūdiečių pasakojimai. Juolab, kad įvykių liudytojai neturi galimybės tiesiogiai dalyvauti visose organizuojamose pamokose, o ir laikas negailestingai retina jų gretas. Išgyvenimų liudytojų pasakyti žodžiai mokiniams įtaigesni už parašytų atsiminimų skaitymą. Į nufilmuotus pasakojimus bus įmontuoti autentiški pasakotojų dokumentai ir nuotraukos.
Planuojama pagaminti apie 10 dokumentinių trumpametražių filmų, kurie bus naudojami edukacinėse pamokose.

Projekto rezultatai

  • Edukacines pamokas įtaigiai papildys nufilmuoti mūsų krašto buvusių politinių kalinių, tremtinių, disidentų pasakojimai;

  • Istorinių įvykių dalyviai ir liudininkai bus įtraukti į jaunosios karos ugdymo procesą, bus skatinamas kultūrinis dialogas;

  • Jaunajai kartai bus pažadintas noras pažinti ir suvokti demokratinės visuomenės piliečių laisvių ir teisių sampratos istorinę raidą, asmens dalyvavimo tautos gyvenime galimybes ir būdus;

  • Istorijos pavyzdžiais bus ugdoma pilietiškai aktyvi visuomenė.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16