<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Kelmės krašto muziejus

PROJEKTAS „KELMĖS RAJONO POKARIO REZISTENCIJA LIUDININKŲ ATSIMINIMUOSE“
2007 m.

Projekto renginiai
Ekspedicija;
Mokslinė konferencija „Pokario įvykių įamžinimas Kelmės rajone“;
Fototografijų paroda „Kelmės rajono pokario rezistencijos atminimo paminklai“;
Kompaktinės plokštelės pristatymas. Dalyvavo Kelmės rajono istorijos mokytojai, projekte dalyvavę mokiniai, visuomenės atstovai. Pristatyme Kelmės krašto muziejaus darbuotojai supažindino su projekto vykdymo eiga, darbo metodika, parodytos filmo „Kelmės rajono pokario rezistencija liudininkų atsiminimuose“ ištraukos. Istorijos mokytojams įteiktos šio filmo kopijos.

Projekto rezultatai
Mokiniai susipažino su šalia jų miesto ar gyvenvietės esančių atminimo paminklų istorija, pokario rezistencijos veiksmais Kelmės rajone, bendravo su rezistencinius įvykius prisimenančiais liudininkais.
Iš surinktos ir sukauptos filmuotos medžiagos sukurtas ir išleistas CD „Kelmės rajono pokario rezistencija liudininkų atsiminimuose“, kurį galima panaudoti istorijos ir PVP pamokose.

Tolimesni projekto vykdymo planai
Projektas tęstinis.
Ekspedicijoje surinktą istorinę medžiagą apie pokario metų rezistencines kovas Kelmės krašto muziejus rengiasi perkelti į skaitmeninį formatą ir išleisti CD, skirtą Kelmės rajono mokymo įstaigoms bei plačiajai visuomenei.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16