<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Kėdainių krašto muziejus

PROJEKTAS „PAŽINKIME DAUGIAKULTŪRĮ KĖDAINIŲ MIESTĄ“
2007 m.

Tikslai
Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės miestietiškoji kultūra tebėra menkai ištyrinėta ir žinoma Lietuvos visuomenei. Šis projektas skirtas išsklaidyti iki šiol vyraujančius stereotipus ir užpildyti istorinių žinių spragas. Jo tikslas – parengti ir vykdyti integruotas edukacines programas, kurios patraukliai, išsamiai ir visapusiškai supažindintų su vienu spalvingiausių, XVII–XVIII a. Lietuvoje kultūriškai reikšmingu miestu – Kėdainiais. Trijose projekto programose pristatomas mieste gyvavusių tautinių ir religinių bendruomenių materialusis ir dvasinis paveldas, todėl ugdomas pasididžiavimo gimtuoju kraštu jausmas bei tolerancija tautų ir kultūrų įvairovei.

Tikslinė grupė, dalyviai
Programos skirtos 5–12 klasių mokiniams. Iš viso dalyvavo 943 mokiniai iš 16 Kėdainių rajono ir Lietuvos mokyklų.

Projekto eiga
Parengtos 3 edukacinės programos:

  • „Kėdainių miestietiškoji kultūra“,

  • „Religinių konfesijų maldos namai“,

  • „Tautinių ir konfesinių bendruomenių literatūra, muzika, simboliai“.

Užsiėmimai vyko Daugiakultūriame centre, Kėdainių krašto muziejuje, Kėdainių senamiestyje, veikiančiuose įvairių konfesijų maldos namuose.
Parengti užduočių sąsiuviniai, iliustracijos, kita reikalinga medžiaga. Parengtos programos pristatytos Kėdainių rajono istorijos, lietuvių kalbos, tikybos ir etikos mokytojų metodiniuose pasitarimuose. Siūlomas programas noriai rinkosi ne tik Kėdainių miesto bei rajono mokyklos, bet sulaukėme dėmesio ir iš kitų Lietuvos regionų. Įvyko 42 užsiėmimai.
Apibendrinta projekto medžiaga bei rezultatai paskelbti informaciniame leidinyje „Kėdainių krašto muziejaus edukacinė veikla“.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16