<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Genocido aukų muziejus

PROJEKTAS „POKARIO ISTORIJA JAUNIMUI: TRAGIŠKIEJI XX A. LIETUVOS ISTORIJOS PUSLAPIAI“
2007 m. gegužės 2 d. – birželio 30 d.

Šis projektas – sudėtinė viso Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro vykdomo projekto dalis.

Lietuvos studentų ir moksleivių grupės su juos lydinčiais mokytojais buvo kviečiami nemokamai apsilankyti Genocido aukų muziejuje ir susipažinti su tragiškais Lietuvos istorijos faktais. Jiems buvo siūlomi specialiai parengti edukaciniai užsiėmimai, teminės ir apžvalginės ekskursijos, dokumentinių filmų peržiūros, lankstukai su naudinga informacija. Visiems grupes lydintiems mokytojams buvo dovanoti katalogai „Genocido aukų muziejus. Ekspozicijų gidas“.

Jei teminės ir apžvalginės ekskursijos, dokumentinių filmų peržiūros yra rengiamos jau ne pirmi metai, tai edukaciniai užsiėmimai buvo parengti specialiai šiam projektui. Juos rengiant buvo panaudota dar nematyta Genocido aukų muziejaus ir kitų LGGRTC padalinių sukaupta vaizdinė ir dokumentinė medžiaga, filmuoti ir rašytiniai partizaninio karo dalyvių, jų rėmėjų, tremtinių ir politinių kalinių atsiminimai.

5–12 klasių moksleiviams pasiūlytos 5 temos:

  • „Laisvės kovotojų kasdienybė: kova už laisvę ir būvį“,

  • „Ginkluotos pogrindžio rezistencijos ryšiai su Vakarais“,

  • „Paskutiniai Lietuvos partizanai ir jų veikla“,

  • „MGB specialiųjų grupių veikla Lietuvoje 1946–1959 m.“,

  • „Vaikai tremtyje“.

Norint sužinoti, ar šie užsiėmimai patenkino jaunųjų dalyvių bei jų mokytojų lūkesčius, ir kaip dar būtų galima juos tobulinti atsižvelgiant į dalyvių pastabas bei pageidavimus, buvo parengti specialūs klausimynai.

Projekto metu pravesta 16 edukacinių užsiėmimų. Jų būtų buvę žymiai daugiau, bet muziejus turi tik vieną salę, kurioje greta edukacinių užsiėmimų taip pat buvo rengiamos ir dokumentinių filmų peržiūros. Projekto metu surengtas 61 dokumentinių filmų seansas. Populiariausias buvo naujas, tik 2007 m. sukurtas rež. Giedrės Beinoriūtės filmas „Gyveno senelis ir bobutė“.

Tačiau didžiausio projekto dalyvių dėmesio sulaukė naujos, modernias technologijas naudojant įrengtos muziejaus ekspozicijos, kuriose be gausios istorinės medžiagos netrūksta ir atraktyvių elementų: demonstruojami vaizdo kadrai ir garsiniai efektai, įrengtos vaizdo kameros ir pan. Jaunesniojo amžiaus moksleiviai labiau domėjosi ekspozicija, kurioje bandoma perteikti tremtinių gyvenimo sąlygas, eksponuojami autentiški jų daiktai, o vyresniojo amžiaus moksleiviai dažniau rinkosi temines ekskursijas „Buvęs KGB vidaus kalėjimas“ ir „Partizaninis karas 1944–1953 m.“. Projekto dalyviams buvo pravestos 166 teminės ekskursijos.

Projekte dalyvavo daugiau nei 3,5 tūkst. moksleivių. Aktyviausiai muziejų lankė Vilniaus miesto mokyklų moksleiviai, po kelias moksleivių grupes buvo iš Kauno Jono Basanavičiaus, Trakų r. Rūdiškių, Druskininkų Atgimimo, Jonavos Jeronimo Ralio vidurinių mokyklų, Trakų Vytauto Didžiojo gimnazijos, Ukmergės Senamiesčio, Šilutės Martyno Jankaus pagrindinių mokyklų, Vievio sanatorinės mokyklos. Nemažai moksleivių apsilankė iš Šiaulių miesto ir rajono, Alytaus, Kupiškio, Lazdijų, Šakių, Šilutės, Švenčionių, Utenos rajonų.

Tikimės, kad nauja informacija, pateikta įdomiomis ir patraukliomis formomis, naudojant autentišką medžiagą, padėjo jauniesiems projekto dalyviams ne tik geriau susipažinti su skaudžiu ir tragišku lietuvių tautos istorijos laikotarpiu XX a. viduryje, bet ir ugdyti jų pagarbą tautos istorijai, tautinę savigarbą ir pasididžiavimą savo valstybe.

Vilma Juozevičiūtė, Genocido aukų muziejaus Istorijos skyriaus vedėja

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16