<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

projektas „IDĖJŲ MUGĖ“

2005 m. rugsėjo 30 d., M. Žilinsko dailės galerija

2005 m. išleistas LMA Švietimo leidinys "Muziejų edukacinės programos. Teorija ir praktika"Apie renginį trumpai

Lietuvos muziejų asociacijos projektas „Idėjų mugė“ skirtas pristatyti visuomenei muziejų edukacinę veiklą, skatinti muziejus dalintis patirtimi, keistis idėjomis, jų įgyvendinimo modeliais, aktyvinti muziejų bendruomenės metodinę veiklą ir ugdyti poreikį nuolatos kelti profesinę kompetenciją. Projektu bandoma į muziejinių edukacinių programų įgyvendinimo procesą įtraukti kuo daugiau muziejų bei su švietimo sistema susijusių institucijų. Lietuvai įstojus į Europos Sąjungą, būtina muziejų edukacinę veiklą organizuoti taip, kad Lietuvos muziejų teikiamų paslaugų lygis atitiktų Europos standartus.

PROGRAMA

10.00 val.
Idėjų mugės atidarymas
10.30 val.
Maironio lietuvių literatūros muziejaus projektas „Kelias į literatūrinę erdvę. Mokausi ir kuriu“
11.00 val.
Lietuvos liaudies buities muziejaus projektas „Elektroninė knyga „Lietuvos etnografijos paveldas vaikams“
11.30 val.
Lietuvos muziejų edukacinių projektų pristatymas
12.00 val.
Kavos pertrauka
12.30 val.
Šiaulių „Aušros“ muziejaus projektas „Retro fotoateljė“
13.00 val.
A. Baranausko ir A. Vienuolio - Žukausko memorialinio muziejaus projektas „Niekur nėra taip gera ir gražu, kaip Anykščiuose“ (A. Vienuolis)“
13.30 val.
Vytauto Didžiojo karo muziejaus projektas „Vytautas Didysis ir jo palyda. Apie laimėjimus ir pralaimėjimus“
14.00 val.
Jurbarko karšto muziejaus projektas „Tradicinių verslų ir amatų centro kūrimas Seredžiuje“
14.30 val.
Nacionalinio M. K. Čiurlionio muziejaus projektas "Kelionė povandeniniu laivu"
15.00 val.
Kupiškio krašto muziejaus projektas „Kupiškio krašto etninis paveldas“
15.30 val.
Alytaus kraštotyros muziejaus projektas „Amatų šventės Alytuje“
16.00 val.
Lietuvos muziejų edukacinių projektų pristatymas
16.30 val.
Žemaičių muziejaus „Alka“ projektas „Tradicijos ir šiandiena: Žemaitijos senųjų amatų mokymo integravimas į rajono mokyklų technologijų disciplinos programą“
17.30 val.
Idėjų mugės uždarymas
 
 
Idėjų mugės metu buvo paskelbtos trys nominacijos:
 
Lietuvos muziejų asociacijos nominacija už
Geriausią idėją apdovanojo
Lietuvos liaudies buities muziejaus projektą „Elektroninė knyga
“Lietuvos etnografijos paveldas vaikams”
 
2005 m. Lietuvos liaudies buities muziejus ir Vytauto Didžiojo universiteto Multimedia laboratorija leidžia elektroninę knygą “Lietuvos etnografijos paveldas vaikams” (CD pavidalu). Šį projektą remia LR Kultūros ministerijos Etninės kultūros projektų rėmimo fondas.
Elektroninė knyga populiariai atspindės kai kuriuos Lietuvos etnografijos paveldo bruožus – etninę architektūrą, interjerą, žmonių darbus ir jų užsiėmimus, apsirengimą, šventes bei laisvalaikį, papročius ir t.t. CD sudarys Lietuvos liaudies buities muziejuje filmuoti vaidybiniai siužetai, kuriuose už kadro bus pateikiami juos paaiškinantys įgarsinti trumpi pasakojimai. Greta bus pristatoma ir filmuota situacija, kaip tam tikras darbas ar veiksmas atrodo mūsų dienomis. Kad vartotojui būtų lengviau suprasti filmuotą medžiagą, naudojamas palyginimo principas – seniau – dabar. Dalyje CD siužetų filmavosi patys vaikai, tapdami projekto kūrėjais.
Kuriamas CD yra skirtas pradinių klasių moksleiviams. Supažindinti su tautos savasties dalykais būtina pradėti jau pradžios mokykloje, nes čia formuojamas vaiko santykis su paveldo objektais. Išmokęs tausoti, gerbti savo tautos paveldą, jis ne tik puoselės jį suaugęs, bet ir perduos suformuotas vertybes savo šeimai.
Projekto tikslas – prisidėti prie etnografijos paveldo populiarinimo, žinių apie jį sklaidos. Elektroninę knygą, kaip edukacinę priemonę, bus patogu naudoti pamokose, įvairiuose užsiėmimuose arba susipažinti su jame pateikta medžiaga savarankiškai. CD taip pat populiarins muziejų, skatins čia atvykti, susipažinti su ekspozicijomis ir eksponatais.
  
Lietuvos muziejų asociacija už
 
Anykščių A. Baranausko ir A. Žukausko-Vienuolio memorialinio muziejaus
projektą  „Niekur nėra taip gera ir gražu, kaip Anykščiuose“ (A. Vienuolis)
 
Antanas Žukauskas-Vienuolis žinomas ne tik kaip rašytojas klasikas, bet ir kaip Anykščių krašto patriotas bei veiklus muziejininkas. Jis 1927 m. senojoje Baranauskų, savo giminaičių, klėtelėje įkūrė poeto A. Baranausko muziejų – pirmąjį memorialinį muziejų Lietuvoje. Jo muziejus buvo ne tik ta klėtelė, bet visa Anykščių apylinkė. A.Vienuolis kaip retas sugebėjo įvertinti savo krašto praeitį, gamtos ir žmonių grožį, apie tai mokėjo įspūdingai papasakoti ir aprašyti. Jis ne kartą yra sakęs, kad niekur nėra taip gera ir gražu, kaip Anykščiuose. Vos ne apie kiekvieną žymesnį Anykščių kampelį yra išlikę romantiškų jo pasakojimų.
Šių dienų kultūrinis turizmas Anykščiuose daug kur remiasi A. Vienuolio tradicijomis. Todėl ir muziejaus edukacines programas norime pristatyti į daug ką žvelgdami rašytojo akimis, panaudodami jo žodį.
Kadangi mūsų muziejaus edukacinė veikla yra įvairialypė, pamokos vyksta beveik visuose muziejuose, neapsiribojame kuria nors viena edukacine programa, bet stengiamės pateikti visumą, norėdami savo veikla sudominti įvairaus amžiaus lankytoją, ypač jaunimą, kad atvykę į mūsų muziejų lankytojai galėtų dalyvauti keliose edukacinėse programose.
 
 Lietuvos muziejų asociacija už
Gerą  idėją apdovanojo
Alytaus kraštotyros muziejaus projektą „Amatų šventės Alytuje“
 
 Penktus metus iš eilės rudens pradžioje į Alytaus kraštotyros muziejaus kiemą susirenka tradicinių kaimo amatų meistrai, dzūkiško gyvenimo būdo sergėtojai, muzikantai ir dainininkai. Tikri dzūkai, nes gyvena, dirba, mąsto ir šneka dzūkiškai. Kaimo amatininkai susiburia demonstruoti savo amato ir miestų dienų švenčių renginiuose. Ir švenčių rengėjai, ir žiūrovai vienareikšmiai sutaria, kad tai puikus būdas puoselėti savo krašto etninę kultūrą tiek materialinę -- amatus, kulinarinį paveldą, tiek dvasinę – tarmę, dainas.
Dzūkų amatų švenčių rengėjai nori ne tik pristatyti senuosius tradicinius kaimo amatus, bet ir leisti susirinkusiesiems pabūti pačio kūrybinio proceso dalyviais. Alytuje rengiamos amatų šventės išsiskiria tuo, kad pristato iki šiol gyvuojančius tradicinius kaimo amatus, tik Dzūkijai būdingus valgius ir dainas. Pirmoji Amatų dienų šventė Alytuje įvyko 2001 m. 14-15 dienomis Alytaus kraštotyros muziejuje ir kieme. Tai buvo pirmasis tokio pobūdžio renginys Alytuje. (999 –2000 metais panašaus pobūdžio projektai buvo vykdomi Kernavėje, Šiauliuose ir Trakuose.)
2005 m. „Amatų kiemas” sukvietė skirtingų tautybių, religijų ir kultūrų atstovus. Tai buvo nauja pažintis su įvairių Lietuvoje gyvenančių tautinių bendruomenių etnine kultūra ir kulinariniu paveldu. Renginyje dalyvavo rusų, lenkų, žydų, totorių, karaimų, romų  kultūrinės bendruomenės.

LMA Valdybos pirmininkas Raimundas Balza
Švietimo sekcijos vadovė Nideta Jarockienė
Tel. (8-670) 76308.
El. paštas:
nideta@delfi.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16