<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos projektas „Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimas ir visuomenės poreikių analizė“
2004–2005
m.

Projekto tikslai:

  • įvertinti Lietuvos muziejų edukacinę veiklą;

  • atlikti visuomenės poreikių analizę;

  • išsiaiškinti Lietuvos muziejų galimybes edukacijos srityje.

XX a. 9 dešimtmetyje Vakarų ir Vidurio Europos muziejai  pradėjo kurti bendras sociologinių tyrimų programas. Vokietijoje nuo 1982 m. atliekami regionų ir miestų muziejų lankytojų sociologiniai tyrimai, kuriuos planuoja ir vykdo Muziejininkystės institutas Berlyne, Karlsruho sociologijos instituto specialistai. 1984 m. šios institucijos atliko 40 Vokietijos muziejų tyrimus.
Lietuvos muziejų edukacinės veiklos įvertinimas ir visuomenės poreikių analizė pradėta tik XX a. 10 dešimtmetyje. Kai kurių Lietuvos muziejų ir kitų institucijų atlikti panašaus pobūdžio tyrimai yra pavieniai, surinkta informacija yra bendro pobūdžio (pvz., lankytojų statistika), nėra duomenų analizės.
Lietuvos muziejų lankytojų (mokytojų) poreikių ir Lietuvos muziejų edukcinių programų analizę padėjo atlikti Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto muziejininkystės studijų studentės Jurgita Baltuškaitė, Julija Streikutė, Kristina Lotužytė. Tyrime dalyvavo 23 muziejai. Mokytojų poreikių tyrimus atliko 8 muziejai.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16