<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

PROJEKTAS „ANDRAGOGIKOS PRINCIPŲ TAIKYMAS MUZIEJŲ EDUKACINĖMS PROGRAMOMS RENGTI“

Lietuvos muziejų asociacija ir Lietuvos suaugusiųjų švietimo asociacija 2008 m. įgyvendina projektą „Andragogikos principų taikymas muziejų edukacinėms programoms rengti“, kurį iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.

Tolimasis tikslas:

 • Prisidėti prie naujų tikslinių grupių pritraukimo į muziejus panaudojant suaugusiųjų švietimo (andragogikos) principus.

Specifiniai projekto tikslai:

 • Paruošti muziejų edukacinių programų rengėjus darbui su suaugusiųjų auditorija;

 • Paruošti muziejų edukacinių programų rengėjus panaudoti suaugusiųjų švietimo (andragogokos) principus suaugusiųjų ir kitų tikslinių grupių (vaikų, šeimų, neįgaliųjų) švietimo programoms rengti.

Numatomi rezultatai:

 • Parengta suaugusiųjų švietimo (andragogikos) panaudojimo muziejų edukacinėms programoms rengti metodika;

 • Parengta mokomoji medžiaga;

 • Parengti dėstytojai, kurie vėliau galės rengti seminarus kitų muziejų darbuotojams;

 • Ne mažiau kaip 30 muziejų edukacinių programų rengėjų paruošti taikyti suaugusiųjų švietimo principus edukacinėms programoms rengti.

Tikslinė grupė: suaugę muziejų lankytojai, šeimos.

Naudos gavėjai: Lietuvos muziejų edukacinių programų rengėjai (prioritetas – savivaldybių muziejams).

Projekto trukmė: 2008 birželis – gruodis.

Projekto biudžetas: 38 000 Lt., Kultūros ministerija skyrė 30 000 Lt, kita dalis – dalyvių ir organizatorių dengiamos išlaidos (patalpos, reikalinga įranga, dienpinigiai, dalyvių kelionės išlaidos).

Projekto veikla ir metodologija:

 • Kūrybinio kolektyvo sukūrimas. Projektui vykdyti sudarytas autorių kolektyvas, susidedantis iš trijų autorių porų (vienas muziejininkas ir vienas andragogas).

 • Metodologijos ir programų suderinimas. Bendrai metodologijai ir mokymo programoms parengti bus surganizuotas trijų dienų koordinacinis seminaras, kurio metu muziejininkai andragogams pristatys muziejinių edukacinių programų kūrimo principus ir pavyzdžius, o andragogai pristatys savo kolegoms muziejininkams andragogikos pagrindus (intelektų rūšys, mokymosi stiliai, patirtinis mokymasis, suaugusiųjų mokymosi motyvacija ir kt). Dalyviai sudarys detalias mokymo programas, suderins mokymo metodikas ir pasidalins užduotimis mokymo medžiagai parengti. Dalyviai - 6 dėstytojai ir seminaro vedėjas (moderatorius)

 • Mokymo medžiagos rengimas. Pagal suderintą grafiką, metodologiją bei mokymo programas kiekviena autorių pora parengs mokomąją medžiagą, kurią turi sudaryti: PoverPoint prezentacijos, pavyzdžių aprašymai, praktinės užduotys, literatūros sąrašas. Bendravimas rengiant mokomąją medžiagą elektroniniu paštu.

 • Mokomųjų seminarų organizavimas. Bus suorganizuoti trys mokomieji trijų dienų seminarai Lietuvos muziejų edukatoriams pagal tris temas. Seminarai bus organizuojami trijuose savivaldybių muziejuose skirtinguose Lietuvos regionuose. Į seminarus bus kviečiami dalyviai iš kitų miestų muziejų, esančių netoli bazinio muziejaus. Seminarų metu bus trumpai pristatomos teorinės temos, organizuojamos diskusijos, dirbama individualiai ir grupėmis. Praktinių užsiėmimų metu seminarų dalyviai grupėmis pateiks edukacinių programų idėjų bei numatys priemones jų įgyvendinimui. Numatoma, kad kiekviename seminare dalyvaus apie 10 dalyvių. Seminarus ves dviejų dėstytojų komanda - muziejininkas ir andragogas.

Projekto ekspertai:
Muziejininkai:
Nideta Jarockienė, Lietuvos dailės muziejaus Meno pažinimo centro vedėja;
Audronė Pečiulytė, Kėdainių krašto muziejus, Daugiakultūris centras;
Gita Šapranauskaitė, Rumšiškių muziejaus dvaro akademija;

Andragogai:
Vilija Lukošūnienė, Andragogikos magistrė, LSŠA viceprezidentė, LSŠA projektų koordinatorė.
Rita Vargalytė, Telšių švietimo centro direktorė, LSŠA narė.
Mindaugas Libikas, Panevėžio suaugusiųjų mokymo centro dėstytojas, LSŠA narys.

Projekto koordinatorius
Arūnas Bėkšta, LSŠA prezidentas.

Seminarai: spalio 7–9 d., spalio 21–23 d., lapkričio 11–13 d.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16