<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Bendradarbiavimas

Šiuolaikinio meno informacijos sklaida: M. K. Čiurlionio dailės muziejaus patirtis

Gediminas BANAITIS

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

 

Eksperimentinės elektroninės muzikos vakaro dalyviai D. Čiuta, K. Matsunaga (Japonija), J. Milašius. 2003 07 24. Nuotr. iš ŠMIC archyvo.
Multimedijos meno festivalis „Centras 3“. 2003 09 19-20. Nuotr. iš ŠMIC archyvo.
David Ellis kino vakaras „Stan Brakhage. Pagerbimas.“ 2003 05 04. Nuotr. iš ŠMIC archyvo.
Multimedijos meno festivalio „Centras 3“ dalyvis kompozitorius G.Kuprevičius. 2003 09 19-20. Nuotr. iš ŠMIC archyvo.

Šiuolaikinio meno informacijos centras (ŠMIC) buvo įkurtas 2000 m. kaip Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus Informacijos ir švietimo skyriaus padalinys. Centro idėją pasiūlė ir jį įsteigė menotyrininkė Kristina Martinkevičienė. Nuo 2002 metų centrui vadovauja Gediminas Banaitis. ŠMIC tikslas – skatinti menininkų ir visuomenės bendravimą per jo kuriamą idėjų ir galimybių mainų bazę.

ŠMIC įsikūrė Nacionalinio M. K. Čiurlionio dailės muziejaus padalinyje – M. Žilinsko dailės galerijoje. Rėmėjų koncerno „SBA“, UAB „Klaipėdos baldai“, UAB „Vezo“ bei muziejaus dėka ŠMIC įsigijo techninę ir materialinę bazę, reikalingą iškeltiems tikslams įgyvendinti. Bendradarbiaudamas su Švedų kultūros institutu, Prancūzų kultūros centru bei kitomis kultūros organizacijomis bei privačiais asmenimis, centras surinko šimtus įvairių knygų, žurnalų ir kitokių leidinių apie šiuolaikinio meno tendencijas ar naujienas, įvykius ar projektus.

ŠMIC iškėlė sau uždavinį teikti informaciją visoms Lietuvos kultūros, meno įstaigoms ir pavieniams lankytojams apie pasaulio meno įvykius, galimybes dalyvauti menininkų pasikeitimo programose, tarptautiniuose projektuose, parodose, seminaruose, diskusijose. Specialiai tam surinkta informacinė bazė, pristatanti pasaulyje populiariausius kultūros interneto tinklapius.

Be to, ŠMIC pradėjo rinkti ir skleisti informaciją apie pastaraisiais metais aktyviausius Kauno menininkus ir jų kūrybą, pristatyti Kauno galerijų veiklą ir įspūdingiausius Kaune įgyvendintus meno projektus. 2001 metų rudenį surinkta informacija buvo pateikta į virtualioje erdvėje – www.smic.lt. Informaciją bei menininkus atrinko specialiai sudaryta kultūros ekspertų komisija – R. Andriušytė, D. Citvarienė, G. Česonis, V. Jasevičiūtė, R. Kogelytė-Simanaitienė ir S. Žalneravičiūtė. Į virtualią erdvę pateko daugiau kaip penkiasdešimt Kauno menininkų – tapytojų, grafikų, skulptorių, fotografų, architektų, videomeno, tarpdisciplininių menų, taikomosios dailės atstovų. Keliaujant po tinklapį, sudarytos sąlygos ne tik susipažinti su šiandienine miesto kultūros būsena, bet ir pareikšti savo nuomonę, siūlymus specialiame virtualiame diskusijų klube.

Taip pat, naudojantis naujausių technologijų galimybėmis, du kartus per mėnesį ŠMIC leidžia elektroninį naujienlaiškį, pristatantį ne tik Kauno, bet ir visos Lietuvos šiuolaikinio meno įvykius ir naujienas.

Tačiau sąlygos, buvusios 2000 metais, gana greitai pasikeitė. ŠMIC, įkurtas siekiant užpildyti informacijos apie šiandienos meną spragas, šioje srityje greitai sulaukė konkurentų. Puikias sąlygas naudotis turtinga biblioteka ir lengvai prieinamu internetu studentams pasiūlė Vytauto Didžiojo universitetas ir Kauno dailės institutas. Tuo pačiu mokyklos, atnaujinusios informacinių technologijų bazes, taip pat sudarė geras sąlygas moksleiviams ieškoti jiems reikiamos informacijos. Tokiu būdu lankytojų, kurių daugumą sudarė studentai ir moksleiviai, skaičius akivaizdžiai sumažėjo. Todėl pradėta ieškoti kitų būdų skleisti informaciją apie šiuolaikinį meną. Keli suorganizuoti renginiai, kuriuose buvo ne tik demonstruojami meno kūriniai, bet ir čia pat diskutuojama apie renginyje demonstruotus darbus bei apie pasaulyje esančias tam tikrų meno stilių madas, parodė, jog skleisti informaciją apie meno tendencijas galima ne tik knygomis, straipsniais ar kitomis tekstinėmis formomis, bet ir renginiais. 2002 metais ŠMIC ėmėsi organizuoti šiuolaikinio meno festivalius, koncertus, videovakarus, seminarus. Siekiant suaktyvinti kultūrinę studentijos veiklą, 2002 metų rudenį ŠMIC kartu su VDU Menų instituto menotyrininkais bakalaurantais T. Pabedinsku ir G. Gulbinu įsteigė studiją „Men02“, kuri iki šiol aktyviai prisideda prie specialių vakarų organizavimo. Siekiant tobulinti jaunimo žinias, kaupti patirtį, į studiją kviečiami menininkai, menotyrininkai, kultūros įstaigoms vadovaujantys žmonės, kultūros veikėjai.

2002 metais Šiuolaikinio meno informacijos centras, minėdamas dviejų metų veiklos sukaktį, pristatė pirmąjį Lietuvoje multimedijos meno festivalį „Centras2“, kuriame buvo pristatoma kūryba, pagrįsta naujausių technologijų galimybėmis. Festivalyje dalyvavo daugeliui žinomi Lietuvos menininkai G. Kuprevičius, S. Arlauskas, S. Paliukas D. Bielkauskas (Donis), S. Slučka bei iki tol menkai žinomi E. Šimkūnas, T. Petrikis, E. Ryklys, P. Sluškonis, K. Lučinskas (Driezhas). Didžiulio susidomėjimo sulaukęs festivalis tapo kasmetiniu ir pagrindiniu ŠMIC veiklos akcentu. 2003 metais vykusiame jau dviejų dienų antrajame festivalyje „Centras3“ dalyvavo per 50 Lietuvos multimedijos meno kūrėjų, specialistų bei pranešėjų.

Tais pačiais metais užmezgus ryšius su kuratoriumi, žurnalistu bei radijo didžėjumi iš Anglijos David Ellis, kas pusmetį pradėta rengti nekomercinio pasaulio kino vakarus, kuriuose garsių režisierių (M. Reeves, D. Lynch, B. Griffin, S. Brakhage ir kt.) kūryba žiūrovui pateikiama kartu su gyvai atliekama lietuvių sukurta avangardine eksperimentine elektronine muzika.

Per nepilnus metus ŠMIC surengė daugiau kaip dešimt šiuolaikinės muzikos ir videomeno vakarų, kuriuose Kauno publikai buvo pristatyti šiandien augantys ir vis didesnę reikšmę įgyjantys ne tik Lietuvos, bet ir JAV, Didžiosios Britanijos, Japonijos kūrėjai.

Didelis Kauno miesto gyventojų susidomėjimas organizuojamais šiuolaikinio meno renginiais ir nenoras po renginio skubiai grįžti į tradicinį gyvenimišką tempą suteikė papildomos motyvacijos keisti centro darbo pobūdį. Buvo pastebėta, jog siekiant plėtoti jau pradėtą veiklą plačiau ir įvairiau pristatyti šiuolaikinio meno kūrėjus, tendencijas ir sutraukti dar daugiau lankytojų į šiuolaikinio meno renginius, neužtenka apsiriboti vien tik informacijos kaupimu ir renginių organizavimu. Žmonėms reikia vietų, kuriose jie galėtų reguliariai tapti kultūrinio gyvenimo dalimi.

Artimiausiais metais vienas svarbiausių ŠMIC numatomų darbų yra M.Žilinsko dailės galerijoje esančios, bet neveikiančios kavinės, atgaivinimas. Tapo akivaizdu, jog po koncertų, literatūros vakarų ar festivalių žmonės neskuba skirstytis namo, jie po renginių nori čia pabūti ilgiau nei muziejaus galimybės gali tai leisti. Lankytojai kultūriniu centru būtų labiau patenkinti ir jų skaičius žymiai padidėtų, jei ateidami į renginį jie gautų visą galimų paslaugų „paketą“: galimybę dalyvauti renginyje, bendrauti ir diskutuoti prie kavos puodelio, generuoti idėjas apie kultūrinę veiklą nenutolus nuo paties kultūrinio gyvenimo centro. Šalia aktyviai veikiančio muziejaus kavinė tampa būtinybe. Būtent tokio kultūrinio „paketo“ centro, „gyvai“ skleidžiančio informaciją apie šiuolaikinį meną, labiausiai ir trūksta Kauno kultūriniam gyvenimui. Todėl, norėdami pasiekti geriausių rezultatų, į šį projektą įsitraukė ne tik ŠMIC, bet ir verslininkai, menotyrininkai, kultūros vadybininkai, jau dabar svarstantys apie tokio kultūrinio centro galimybes, galimus renginių ciklus ir jų kryptį.

Dissemination of the Contemporary Arts Information:

 

Experience of M. K. Čiurlionis Museum of Art

 

Gediminas BANAITIS

National M. K. Čiurlionis Museum of Art

 

The author of the publication presents the activities of Modern Arts Informational Centre of the National M. K. Čiurlionis Museum of Art, Division of Information and Education.

The purpose of the MAIC is to stimulate the communication of the artists and the society using the basis of ideas and opportunities, created by the centre. In cooperation with Swedish Cultural Institute, Cultural Centre of France and other cultural organizations and private persons, Centre has collected hundreds of books, magazines and other publications about the tendencies of the modern art, news, events and projects.

MAIC gives information for Lithuanian cultural and art institutions and individual visitors about the events in the world of art, opportunities of participation in artists’ exchange programs, international projects, exhibitions, seminars, and discussions. Especially for this purpose the informational basis is created, presenting the most popular in the world cultural internet sites.

 

Contact: Gediminas Banaitis

Mykolas Žilinskas Art Gallery

12 Nepriklausomybes Square, LT-3000 Kaunas.

Tel.: (+370) 37 42 36 52. E-mail: info@smic.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13