<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Bendradarbiavimas

 

Lietuvos žydų tema – regionų muziejams ir mokyklai

 

Vytautas TOLEIKIS

Švietimo kaitos fondo direktorius

 

Poezijos vakaras Kėdainių sinagogoje. Nuotr. iš Kėdainių krašto muziejaus archyvo.

Ekspozicijos „Šiaulių žydija XX a. I pusėje“ fragmentas „Aušros“ muziejaus Ch. Frenkelio rūmuose. J. Mikuckio nuotr.

Kėdainių krašto muziejaus parengtas mokomųjų pratybų sąsiuvinis apie rajono žydų gyvenimą.

Jau treti metai Švietimo kaitos fondas sėkmingai bendradarbiauja su Kultūros ministerija, organizuodamas konkursus, susijusius su Lietuvos žydų istorija: 2001 m. – „Holokausto istorija mūsų žemėje“, 2002-2003 m. – „Žydų bendruomenės istorija mūsų žemėje“.

Konkursais buvo siekiama naujai įprasminti holokausto istoriją Lietuvos regionuose bei suaktyvinti vietos muziejų ir švietimo įstaigų bendradarbiavimą.

Prioritetai buvo teikiami projektams, kurių autoriai maksimaliai panaudojo autentišką regiono medžiagą ir kultūrinį kontekstą, archyvinę medžiagą, eksponatus, rinko sakytinę istoriją ne vien holokausto tema, bet ir apskritai domėjosi miestelio ar regiono prieškario žydų bendruomenės istorija, kultūriniu, politiniu jos gyvenimu. Buvo kreipiamas ypatingas dėmesys, kad į projekto kūrimą ir vykdymą įsitrauktų moksleiviai, įvairių specialybių pedagogai, kad jų autoriai panaudotų Lietuvos archyvuose ir bibliotekose saugomus dokumentus, internete skelbiamą informaciją ir, be abejo, naujausias studijas. Čia muziejaus darbuotojai labiausiai talkino kaip profesionalūs konsultantai bei projektų pagrindiniai koordinatoriai ir įkvėpėjai. Buvo svarbūs ir tradiciniai Švietimo kaitos fondo reikalavimai: kitų rėmėjų suradimas, darbų tęstinumo galimybės. Per pirmąjį konkursą laimėjusiam projektui buvo galima parama iki 7000 Lt, kitose – iki 5000 Lt. Projektus atrinkinėjo trijų asmenų ekspertų komisija, kurią sudarė muziejininkas, istorikas ir pedagogas. Mano nuomone, tai viena profesionaliausių kada nors fondo suburtų ekspertų komisijų. Mokanti hebrajų, vokiečių kalbas, puikiai pažįstanti mokyklų ir muziejų veiklą šioje srityje, gerai išmananti Lietuvos žydų istoriją bei holokausto Lietuvoje specifiką. Jų išvadas tvirtindavo fondo valdyba. Per tris konkursus regionų bei mokyklų muziejams suteikta parama už 99 337.48 Lt bei parama knygomis už 1750 Lt. Taigi iš viso per šimtą tūkstančių litų, neskaitant fondo administracinių išlaidų.

Ne paslaptis, kad kai kurie muziejai, kaip pačios sau gražios panelės, sunkiai prisijaukina pastovius ekspozicijų lankytojus. Vakarų pasaulyje muziejuose pilna moksleivių ir studentijos. Lietuvoje prasidėjęs edukacinių programų vajus – ne tik mados dalykas, bet, drįsčiau pasakyti, būtinybė. Iš regionų muziejų aktyviausi buvo Anykščių, Kėdainių, Raseinių, Ukmergės, Šilutės bei Švenčionių muziejai. 2001 m. buvo paremti 7 regionų muziejų projektai, 2003 m. į šią veiklą įsitraukė 11 muziejų. Svarbus ir mokyklų muziejų projektų rėmimas, nes šios temos nagrinėjimas griauna įsisenėjusį stereotipą, jog mokyklų muziejai daugiausia rūpinasi etninės lietuvių valstiečių kultūros propagavimu. Mokyklų, nagrinėjančių holokausto problematiką, būta 13. Reikia pasakyti, kad dauguma projektų visgi remiasi stipria asmenybe, jo motyvacija, pastoviu ir kryptingu darbu. Tai pasakytina tiek apie regionų, tiek apie mokyklų muziejus. Ar galėtume įsivaizduoti šių paremtų projektų sėkmingą įgyvendinimą be anykštėnų Rimanto Vanago ir Antano Verbicko, šilutiškės Rozos Šikšnienės, kėdainiškių Audronės Pečiulytės ir Rimanto Žirgulio, raseiniškės Linos Kontautienės. Projektų būta įvairių: dominavo ekspozicijų parengimas apie miesto žydų praeitį, atsiminimų, kultūrinio paveldo surinkimas ir parengimas visuotinam prieinamumui, filmų, internetinių puslapių sukūrimas (Šilutė, Kėdainiai, Kuršėnai), paminklinių lentų atidengimas, mokomųjų pratybų sąsiuvinių apie rajono žydų gyvenimą (Anykščiai, Kėdainiai) parengimas.

2003 m. rugsėjo mėnesį muziejininkų veikla buvo pristatyta tarptautiniame seminare „Švietimas apie holokaustą Rytų Europos šalių mokyklose“. Kaip vėliau pažymėjo visi seminaro dalyviai (jų būta iš Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos, Moldovos, Estijos, Latvijos, Lenkijos) jų šalių muziejai šios temos su tokiu užmoju dar negvildena ir Lietuva šioje srityje yra neginčijama pionierė ir lyderė. Taigi jau turime net ką pamokyti ir kam patarti.

Temos „Holokaustas Lietuvoje“, „Lietuvos žydų kultūrininis paveldas“ ne vienam tūlam Lietuvos piliečiui (o jis šios srities nepamainomas specialistas...) gali pasirodyti kaip nepatriotiškos, pataikaujančios žydams arba tiesiog nuvalkiotos iki begalybės. Ačiū Dievui, kad konkursuose dalyvauti neprivaloma. Taigi minėti „specialistai“ gali ramiai ilsėtis, o tiems, kurie supranta, kad istorinis Lietuvos paveldas yra nedalomas į „savą“ ir „svetimą“, tai tik darbo pradžia. Holokausto Lietuvoje, kaip ir Lietuvos žydų kultūros paveldo, vieno turtingiausių Europoje, ignoravimas, šiuolaikiniam pasauliui būtų nesuprantamas ir rodytų tik mūsų provincialumą. Galime piktintis, kad Kaune apsilankę Amerikos, Didžiosios Britanijos, Vokietijos, Prancūzijos ar Japonijos turistai neskuba į Čiurlionio muziejų, o pirmiausia renkasi IX fortą, mums gali nepatikti, kad Paneriai kur kas dažniau lankomi nei Dailės galerija, bet tokia yra realybė. Mums tai yra galimybė pasižiūrėti į save iš šalies. Jeigu mes be savo nepilnavertiškumo kompleksų profesionaliai ir sąžiningai parodysime turtingo paveldo praradimo ir dalies mūsų visuomenės išnaikinimo istoriją saviškiams ir atvykusiems, po to nesunkiai juos galėsime nuvesime ir į KGB rūsius ir į „Sutaro“ vakaronę.

The theme of The Lithuanian Jews – for Regional Museums and the School

Vytautas TOLEIKIS

Educational Transition Fund

 

Educational Transition Fund and the Ministry of Culture for three years announce competitions to give new meaning to the history of the Holocaust in Lithuanian regions and to activate the cooperation between

Lithuanian museums and educational institutions on the theme of the history of the Lithuanian Jews.

The competition „History of the Holocaust in our Land“ was held in 2001, the competition „History of the Jewish Community in our Land“ was held in 2002-2003.

During these competitions, the museums of the schools received the support in amount of 99 337.48 LTL and 1 750 LTL in books. Among the museum projects, predominated projects of the held of the expositions about the past of the Jews of the town, memorials, collections of the heritage of the Jews and preparation of the items of the heritage for the public accessibility, films, creation of the Internet sites, openings of the memorial desks, creation of the training practical notebook-practicum about the life of the Jews of the region.

 

Contact: Vytautas Toleikis

Educational Transition Fund

5-114 J. Basanavičiaus str. LT-2600 Vilnius.

Tel./fax: (+370) 5 2622410. E-mail: skf@muza.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13