<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Sukaktys

 

Trakų istorijos muziejui 55

 

Vydas NARVIDAS

Trakų istorijos muziejus

 

Trakų istorijos muziejaus direktorių sveikina kolegos iš Vytauto Didžiojo karo muziejaus. Iš kairės: VDKM direktorius J.Jurevičius ir vyr. rinkinių saugotoja J.Karosevičiūtė. V. Neliubino nuotr.

Olštyno Varmijos ir mozūrų muziejaus fotografijos parodos  „Olštyno muziejus“ atidarymas Trakų Salos pilyje. V.Neliubino nuotr.

Iškilmingą šventinę atmosferą sukūrė senosios muzikos kvartetas iš Lenkijos „Pro Musica Antiqua“.V.Neliubino nuotr.

2003 metų liepos 25 dieną muziejaus darbuotojai ir svečiai rinkosi Trakų Salos pilies Reprezentacinėje menėje į Trakų istorijos muziejaus 55 metų sukakties paminėjimą. Sveikinimo žodžiu iškilmes pradėjo direktorius Virgilijus Poviliūnas, tylos minute buvo pagerbti Anapilin išėję muziejaus darbuotojai.

Direktoriaus pavaduotojas mokslui Vydas Narvidas supažindino svečius su Trakų istorijos muziejaus istorija. Tiesa, iš pradžių jis vadinosi Trakų kraštotyros muziejumi. Toks pavadinimas užfiksuotas 1948 m. liepos 28 d. Sovietų Sąjungos Ministrų Tarybos potvarkyje Nr. 10219r.: „1. Leisti Lietuvos SSR Ministrų Tarybai šiais metais organizuoti Lietuvos SSR istorijos – revoliucijos muziejų Vilniaus mieste, du kraštotyros muziejus Klaipėdoje ir Trakuose ir tris memorialinius muziejus: Karolio Požėlos, Petro Cvirkos ir Juliaus Janonio“.

1948 m. spalio 4 d. Trakų apskrities vykdomasis komitetas priėmė sprendimą, kuriuo Trakų kraštotyros muziejui buvo suteiktos patalpos. Šie du dokumentai ir buvo muziejaus įkūrimo pradžia.

Trakų kraštotyros muziejaus pavadinimas gyvavo iki 1962 m. sausio 1d., kai muziejus buvo pavadintas Trakų istoriniu muziejumi. Tačiau jau nuo 1962 m. jis pavadinamas tiesiog Trakų muziejumi. 1965 m. gegužės 31 d. muziejui buvo suteiktas Trakų istorijos muziejaus pavadinimas, kuris išliko iki šiol.

Ištisa muziejaus epocha susijusi su direktore Irena Misiūniene, atidavusia šiai įstaigai 35 gyvenimo metus. Trakų istorijos muziejus buvo vienintelė darbovietė, kurioje ji dirbo nuo 1957 iki 1992 metų. Vadovaujant I.Misiūnienei, pradėta organizuoti mokslines ekspedicijas, buvo komplektuojamos įvairios eksponatų kolekcijos, kaupiami ir tvarkomi fondai, sisteminama ir inventorinama muziejinė medžiaga, pradėta rūpintis eksponatų konservavimu ir restauravimu.

1961 m. Trakų istorijos muziejui buvo perduoti restauruoti Trakų Salos pilies centriniai (kunigaikščių) rūmai. Jau kitais metais juose atidaryta pirmoji ekspozicija, o 1965 m. Salos pilyje įrengta ekspozicija, atspindinti Trakų žemės istoriją nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. 1987 m. buvo baigti restauruoti Trakų Salos pilies vakariniai kazematai, 1992 m. atidarytos jų salės, kuriose eksponuojamos gausios pypkių, spaudų, porceliano, stiklo, kaulo dirbinių kolekcijos.

1993 m. sausio 1 d. muziejaus direktoriumi tapo Virgilijus Poviliūnas, iki tol kelis metus dirbęs muziejuje ir gerai susipažinęs su muziejinio darbo specifika. Taip jau sutapo, kad 2003 metais minint muziejaus 55 metų jubiliejų, direktorius pažymėjo kuklų savo darbo direktoriaus poste dešimtmetį. Per jį nuveikta nemažai darbų: pasirašytos bendradarbiavimo sutartys su  Brodnicos, Malborko pilies ir Olštyno Varmijos ir mozūrų muziejais Lenkijoje, Rakverės muziejumi Estijoje. Trakų istorijos muziejus dalyvauja Baltijos jūros regiono pilių ir muziejų asociacijos veikloje. Direktorius V. Poviliūnas atstovauja Lietuvai šios asociacijos komitete. Kasmet muziejuje atidaromos naujos parodos iš muziejaus rinkinių, bendradarbiaujama su kitais muziejais ir kolekcininkais. Direktoriaus iniciatyva jau keletą metų Trakų Pusiasalio pilies teritorijoje organizuojamos Viduramžių šventės, skirtos Mindaugo karūnavimo dienai, sutraukiančios kasmet vis daugiau lankytojų. Kartu su Nacionaliniu operos ir baleto teatru Trakų Salos pilyje rengiami muzikos festivaliai „Vasaros sezonas Trakų pilyje“. Tad dėsninga, kad liepos 5 d. muziejaus direktorius buvo apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžiumi.

Su jubiliejumi Lietuvos kultūros ministrės R. Žakaitienės vardu muziejaus darbuotojus pasveikino Lietuvos kultūros viceministras G. Sodeika, ministerijos sekretorius R. Kvietkauskas, Informacinės visuomenės plėtros skyriaus vyriausias specialistas R. Senapėdis, Lietuvos Respublikos Seimo narė D. Mikutienė, Kultūros vertybių apsaugos departamento direktorė D. Varnaitė, Elektrėnų savivaldybės meras K.Vaitukaitis, Trakų rajono savivaldybės administratorius K. Ramanauskas. Už gerą darbą jubiliejaus proga kultūros ministrė R. Žakaitienė ir Elektrėnų bei Trakų savivaldybių atstovai apdovanojo muziejaus darbuotojus atminimo dovanomis ir padėkos raštais. Sveikinimo žodžius tarė Lietuvos muziejų asociacijos, Kultūros darbuotojų tobulinimosi centro atstovai, svečiai iš Malborko pilies muziejaus ir Olštyno Varmijos ir mozūrų muziejaus (Lenkija), Lietuvos muziejų atstovai. Oficialioji šventės dalis baigta direktoriaus V. Poviliūno padėkos žodžiu ir naujų parodų atidarymu. Muziejaus jubiliejui buvo įrengta paroda „Naujai įsigyti eksponatai“, kurioje eksponuojami per paskutiniuosius penkerius metus įsigyti įdomiausi bei rečiausi eksponatai. Muziejaus šventę praturtino kolegų iš Olštyno Varmijos ir mozūrų muziejaus atvežta fotografijos paroda „Olštyno muziejus“. Iškilmingą šventinę atmosferą padėjo sukurti senosios muzikos kvartetas iš Lenkijos „Pro Musica Antiqua“.

 

55-th Anniversary of Trakai Historical Museum

 

Vydas NARVYDAS

Trakai Historical Museum, Vice-director for Education

 

Trakai Historical Museum is founded in 1948 and situated in Trakai Castle, a unique ensemble of fortification architecture. The building of the Castle was started in the second half of the 14th century and completed by the Grand Duke Vytautas at the beginning of the 15th century. In 15th century the castle was the residence of Lithuania’s sovereigns.

During the 1654-1667 war with Moscow the castle was destroyed. The exploration and the restoration of the Trakai castle ensemble have been going on since 1951. Museum’s collection. Many 16th-17th century tiles, coins, pottery, bone chessmen and other

items were discovered while excavating the castle site. These are now exhibited in the Trakai Historical Museum. The museum collections also contain works of the folk and the applied art.

 

Contact: Vydas Narvidas

Trakai Historical Museum

4 Kęstučio str., LT-4050 Trakai.

Tel.: (+370) 528 58241, (+370) 528 58240,

(+370) 528 58246.

E-mail: trakai.museum@is.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13