<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2003 m. Nr. 3

 

Restauratorių dirbtuvėse

Japonijos vyriausybės parama kultūrai paskirta Lietuvos nacionalinio muziejaus Restauravimo centrui

 

Gražina GLEIZNIENĖ

Lietuvos nacionalinio muziejaus direktoriaus pavaduotoja restauravimui, Restauravimo centro vadovė

Sutartį pasirašė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir Japonijos ambasadorius Lietuvai Shohei Naito. Nuotr. iš LNM archyvo

2003 m. rugsėjo 17 d. Lietuvos nacionaliniame muziejuje buvo pasirašyta Japonijos ir Lietuvos tarpvyriausybinė sutartis dėl Japonijos vyriausybės paramos skyrimo Lietuvos nacionaliniam muziejui. Sutartį pasirašė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis ir Japonijos ambasadorius Lietuvai Shohei Naito.

Japonijos vyriausybė kasmet skiria lėšų besivystančių šalių kultūrai remti. Lietuva tokią paramą gauna jau šeštą kartą, ir 2003 m. ji skirta Lietuvos nacionalinio muziejaus Restauravimo centrui.

Projektas paramai gauti buvo parengtas ir pateiktas dar 2002-aisiais. Jame buvo numatyta išplėsti ir sustiprinti tiriamuosius darbus, be kurių neįmanoma taikyti šiuolaikinės konservavimo ir restauravimo koncepcijos. Tam tikslui buvo prašoma specialios tyrimų įrangos – infraraudonojo spektrometro su IR mikroskopu, tyrimams skirto stereomikroskopo su skaitmenine fotokamera ir saugaus tipo laboratorinio rentgenoradiografo, reikalingo archeologinių radinių tyrimams. Praktiniam restauravimui skirtą įrangą buvo ketinama papildyti dviem vakuuminiais stalais, skirtais tapybai, tekstilei ir popieriui restauruoti. Prašoma įranga leistų ne tik iš esmės pakeisti atliekamų tyrimų pobūdį, bet ir kurti duomenų bazę, kuria galėtų naudotis tyrinėtojai, mokslininkai bei akademinis jaunimas, o tyrimais paremti restauravimo darbai būtų žymiai tikslesni ir kokybiškesni. Naujoji restauravimo įranga leistų išplėsti darbų apimtis, pagerinti jų kokybę ir teikti daugiau paslaugų kitiems Lietuvos muziejams.

Iš Japonijos atvykę specialistai-ekspertai, įvertinę mūsų darbuotojų kvalifikaciją ir darbo sąlygas, padarė išvadą, jog esame visiškai pasirengę tinkamai eksploatuoti sudėtingus prietaisus, o mūsų Restauravimo centro patalpos tinka jiems įrengti. Mes savo ruožtu taip pat stengėmės nuodugniau susipažinti su prašoma įranga. Tam tikslui tapybos restauratorė Vita Blažiūnienė 2003 m. pradžioje stažavo Meno ir dizaino institute Vantoje (Suomija), kurio specialistai jau turi sukaupę nemažą darbo su minėtais prietaisais patirtį.

Japonijos vyriausybė iš daugelio pretendentų atrinko Lietuvos nacionalinio muziejaus projektą ir jam įgyvendinti paskyrė 44,2mln. Japonijos jenų (per 1 mln. Lt). Tad dabar belieka laukti, kol bus atliktos visos ilgos ir sudėtingos įrangos įsigijimo procedūros ir taip reikalingi įrengimai pasieks muziejaus Restauravimo centrą, kur jų nekantriai laukia tolimos ir draugiškos šalies – Japonijos vyriausybei ir visai japonų tautai, be galo dėkingi darbuotojai. 

Government’s of Japan Support for Culture to the National Museum of Lithuania Department of Restoration

Gražina GLEIZNIENĖ

Director of the Restoration Centre of the National Museum of Lithuania

 

The agreement between Japan and Lithuania about the nomination of the support for National Museum of Lithuania was signed in National Museum of Lithuania in September 17, 2004. Every year, the government of Japan nominates a support for culture of the developing countries. This kind of support Lithuanian receives for the sixth time; in year 2003 the support was given to the Centre of Restoration to purchase special research equipment that allows changing the character of the researches and, also, to create the data base, which will be open for the use to the researchers, scientists and students. This new equipment allows to do more work with better quality and to supply more services for Lithuanian museums.

 

Contact: Gražina Gleiznienė

National Museum of Lithuania Department of Restoration

1 Arsenalo str., LT-2001 Vilnius.

Tel.: (+370) 5 262 88 79, (+370) 5 262 89 34.

E-mail: grazina.gleizniene@lnm.lt, restauravimas@lnm.lt

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13