<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

LIETUVOS MUZIEJŲ RINKINIAI. NR. 4

Lietuvos muziejų rinkinių moksliniai tyrimai

KUNIGAIKŠČIO MYKOLO MIKALOJAUS OGINSKIO (1849–1902) MEDALIŲ KOLEKCIJA

Dalia Grimalauskaitė
Lietuvos nacionalinis muziejus

Lietuvos dvaruose, greta bibliotekos, archyvo, paveikslų, ginklų, antspaudų ir kitų istorijos bei kultūros paminklų, minimos monetos, medaliai, medalionai, žetonai, ordinai, masonų ženklai ar net jų rinkiniai. XIX-XX a. pr. dvarų, esančių dabartinės Lietuvos teritorijoje, numizmatikos rinkiniai (medalių ir monetų, vadintų lenk. „numizmaty“, taip pat faleristikos objektai: ordinai, masonų ženklai) pristatyti konferencijoje, skirtoje Lietuvos dvarų kultūrai1. Tarp jų gausumu ir verte išsiskiria Mykolo Mikalojaus Oginskio (Ogiński, 1849–1902), Plungės dvaro (lenk. Płungiany, Telšių pavietas, dab. Plungės r.) savininko kolekcija. Šis „numizmatikos kabinetas“ yra minėtas daugelio tyrinėtojų2, tačiau konkretus eksponatų sąrašas nebuvo publikuotas.
Rinkinys neišlikęs, todėl pagrindiniai šaltiniai, leidžiantys atkurti išsamesnį jo vaizdą bei išskirti vertingesnius egzempliorius yra Mokslo bičiulių draugijos Vilniuje muziejaus (toliau MBDM) inventoriai, sudaryti Vladislavo Zahorskio (1858–1927) ir Mikalojaus Dzikowskio (1883–1957)3. Žemaitijos dvaruose buvusių kultūros paminklų inventoriuje, sudarytame Mykolo Brenšteino (Brensztejn, 1874–1938), galima rasti papildomos informacijos apie M. M. Oginskio rinkinius4.
Po kunigaikščio mirties, 1907 m. dalį kolekcijos - apie 180 medalių ir žetonų – našlė kunigaikštienė Marija Oginskinė-Skuževska (ks. Maria z hr. Skórzewskich Ogińska, 1857-1945, toliau – M. Oginskienė) perdavė (?) Mokslo bičiulių draugijai Vilniuje, o antikines monetas, tikriausiai, deponavo5. Rinkiniai saugoti draugijos muziejuje, suinventorinti, daugeliu atvejų nurodant daiktų kilmę. Ties kunigaikščio M. M. Oginskio kolekcijos objektais yra įrašas „księń. Oginska“ arba „ks. Oginska“. Be medalio pavadinimo ar jo aprašo (dažnai – dalinio), inventoriuje taip pat yra nurodytas metalas bei skersmuo milimetrais (su retomis išimtimis)6.
Bendrais bruožais rinkinys pristatytas bei paminėti vertingesni eksponatai konferencijoje Žemaitkiemio dvare 2002 m., greta kitų 28 rinkinių, bei simpoziume Kremnicoje (Slovakija) 2004 m.7 Šiame darbe publikuojamas medalių, buvusių M. M. Oginskio kolekcijoje, sąrašas, sudarytas remiantis MBDM inventoriais. Pateikiamas eksponato pavadinimas (jei žinoma, nurodomas medalio autorius), metalas, matmenys, nuorodos į Edvardo Raczyńskio, Emerico Hutten-Czapskio (sąraše retumo laipsniai fiksuojami tik nuo R2) ir kitus katalogus bei leidinius8, nuoroda į šaltinį - MBDM inventorių. Neturint galimybių nurodyti katalogą, pateikiamas pilnesnis medalio aprašas, pasitelkiamas MBDM inventorius, todėl galimi netikslumai. Kai toks pat medalis draugijos muziejaus buvo įsigytas iš kelių asmenų, medalio aprašo gale pateikiama analogiško egzemplioriaus savininko pavardė.
Siekiant išsaugoti to meto „medalių rinkinio“ turinį, greta medalių įrašytos donatyvos, proginės ir bandomosios monetos. Eksponatai pateikiami chronologine seka, tačiau pagal MBDM inventoriaus skirstymą, t. y. pradžioje - „Lenkijos medaliai arba sietini su Lenkija“, toliau – „Įvairių kraštų medaliai“ (chronologine seka), paliktas ir geografinis skaidymas.
M. M. Oginskio medalių kolekcija:

I. Lenkijos bei su ja sietini medaliai

Zigmantas III Vaza
1.
Medalis. Smolensko užėmimo progai. 1611 (kopija, XIX a. II p.). Varis (?), auksavimas, Ø 131 mm. Racz. 74, LM 178-179 (LDM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 6-6 a. p., poz. 14. (1 pav.).
2. Donatyva. Gdanskas. Zigmantas III Vaza. 5 dukatai. 1614. Auksas, Ø 42 mm. Cz. 1309. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 6, poz. 12.
3. Brandtaleris. Torūnės apsiausčiai atminti. 1629. Dail. Henryk Hema9 . Sidabras, Ø 45 mm. Cz. 1594 R5. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 6 a. p., poz. 15.

Vladislovas IV Vaza
4.
Medalis. Vladislavo IV Vazos ir Liudvikos Marijos vedybos. 1646. Sidabras, Ø 60 mm. Racz. 125. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 8., poz. 16 (A. Zaborskio kol.10 ).

Jonas Kazimieras
5.
Medalis. Jono Kazimiero karūnavimas. 1649. Sidabras, Ø 23 mm. Racz. 130, LM 208-209 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 9 a. p., poz. 18 (A. Zaborskio kol.).
6. Medalis. Vedybos. Be pažymėtos datos (Jono Kazimiero ir Liudvikos Marijos (1649) ?). Dail. Johann Hoehn vyresnysis. Gdanskas. Av.: PROLE BEAT CASTA ET CONCORDIA NUPTOS, vynuogėmis apvyta kolona, ant jos - lizdas su dviem balandžiais, po ja - karališka karūna, kolonos šonuose - dvi figūros; Rv.: CONNUBIUM FELIX AMOR ET LABOR EFFICIT ARDENS // MANUS - MANUM - LAVAT, vyro, moters ir vaiko figūros. Sidabras, Ø 60 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 10 a. p. - 11, poz. 2511.
7. Donatyva. Gdanskas. Jonas Kazimieras. 5 dukatai. 164912 . Auksas, Ø 41 mm. Cz. 1900 R6. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 9 a. p., poz. 19.
8. Medalis. Jono Kazimiero apsilankymui Gdanske pažymėti. 1653. Dail. J. Hoehn. Sidabras, Ø 64 mm. Racz. 135, Cz. 2034 R3. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 11 - 11 a. p., poz. 26. (2 pav.).
9. Medalis. Prūsijos prijungimo prie Lenkijos 200 - osioms metinėms paminėti. Gdanskas, 1654. Dail. J. Hoehn vyresnysis. Sidabras, Ø 55 mm.
Racz. 136, Cz. 2054 R2. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 10, poz. 22.
10. Donatyva. Torūnė. Jonas Kazimieras. 3 dukatai. 1655. Auksas, Ø 34 mm. Cz. 2050 R3. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 9 a. p. - 10, poz. 20.

Mykolas Kaributas
11.
Medalis. Mykolo Kaributo karūnavimas. Be pažymėtos datos (1669). Dail. J. Hoehn jaunesnysis. Sidabras, auksavimas, ovalas, 46×38 mm.
Racz. 161, Cz. 2388 R5, LM 226-227 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 12 a. p., poz. 27 (A. Zaborskio kol.).13 (3 pav.).
12. Medalis. Boguslavui Radvilai atminti. 1669. Dail. J. Hoehn jaunesnysis. Sidabras, Ø 48 mm.
Racz. 178, LM 270-271 (Ermitažas). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 13-13 a. p., poz. 31.
13. Žetonas. Eleonoros Marijos karūnavimas. 1670. Sidabras, Ø 30 mm. Racz. 172, Cz. 2365 R2, LM 234 - 235 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 13, poz. 30 (A. Zaborskio kol.)14 .
14. Žetonas. Eleonoros Marijos karūnavimas. 1670. Sidabras, Ø 30 mm. Racz. 172, Cz. 2365 R2, LM 234 - 235 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 13 a. p., poz. 32 (A. Zaborskio kol.)15.
15. Medalis. Mykolo Kaributo ir Leopoldo I sąjungai pažymėti. 1670. Dail. J. Hoehn jaunesnysis. Varis, Ø 63 mm. Racz. 167, Cz. 2389 (sidabrinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 12 a. p., poz. 28. (4 pav.).

Jonas III Sobieskis
16.
Medalis. Karališkosios poros - Jono III Sobieskio ir Marijos Kazimieros - apsilankymui Gdanske pažymėti. 1677. Dail. J. Hoehn jaunesnysis. Sidabras, auksavimas, Ø 34 mm. Racz. 216, Cz. 2428 (sidabrinis), LM 238-239 (Ermitažas). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 14, poz. 34.
17. Medalis. Karališkosios poros - Jono III Sobieskio ir Marijos Kazimieros - apsilankymui Gdanske pažymėti. 1677. Dail. J. Hoehn jaunesnysis. Sidabras, Ø 34 mm. Racz. 216, Cz. 2428. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 14, poz. 36.
18. Medalis. Mūšiui ties Viena atminti. 1683. Sidabras, Ø 60 mm. Racz. 224, Cz. 2461 R2. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 14 a. p. - 15, poz. 39 (A. Zaborskio kol.).
19. Medalis. Vienos išvadavimui iš turkų atminti. 1683. Dail. Johann Kittel. Vroclavas. Av.: Das ist Gottes finger, Vienos panorama, turkų vilkstinė; Rv.: įrašas vokiečių kalba, data 1683 07 14 - 09 12. Sidabras, Ø 32 mm. Cz. 7740, LM 244-245 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 21, l. 14, poz. 237.16
20. Medalis. Lenkijos karaliaus Jono III Sobieskio, Šv. Romos imperatoriaus Leopoldo I ir Venecijos dožo Marko Antonijaus Justiniano koalicijai prieš turkus pažymėti. 1684. Dail. Martin Brunner. Niurnbergas. Varis, Ø 56,5 mm. Racz. 218, Cz. 2481 (sidabrinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 14 a. p., poz. 38.
21. Medalis. Jono Sobieskio pergalei prieš turkus prie Kameneco pažymėti. 1694. Dail. Georg Hautsch. Sidabras, Ø 43 mm. Racz. 242, Cz. 2506 R2, LM 240-241 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 15 a. p.-16, poz. 43.

Augustas II (1697–1706, 1709–1733)
22.
Proginė moneta. Saksonija. Augustas II. Dukatas. 1697. Karūnavimas. Dail. Johann Koch. Drezdenas. Auksas, Ø 23 mm. Racz. 275, Cz. 2600. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 17 a. p., poz. 48.
23. Medalis. Skirtas Augustui II naujųjų 1698 metų proga, su linkėjimu nuraminti Lietuvą (Sapiegų ir Oginskių konfliktas). 1698. Dail. Carol Wermuth. Varis, Ø 21 mm. Racz. 293, Cz. 2606 (sidabrinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 17 a. p., poz. 49.
24. Medalis. Augusto II kilmei iš Vittekindų pažymėti. 1699. Dail. Martin Heinrich Omeis. Sidabras, Ø 43,6 mm. Racz. 268, Cz. 2613 R2, LM 278-279 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 17, poz. 45.
25. Klipa-taleris17 . Šaudymo varŽyboms Drezdene atminti. 1699. Sidabras, 43 mm. Racz. 299, Cz. 2615. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 17 a. p. - 18, poz. 50.
26. Medalis. Altranštato taikos sutarčiai pažymėti. 1706. Dail. Philipp Heinrich Müller. Leipcigas. Sidabras, Ø 37 mm. Cz. 2631, LM 272, 274. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 19 a. p., poz. 59.
27. Proginė moneta18. Augustas II. ½ dukato. 1710. Lenkijos sosto atgavimo proga. Drezdenas. Sidabras, Ø 14,5 mm. Racz. 330, Cz. 2645 (auksinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 18, poz. 52. (5 pav.).
28. Proginė moneta. Frydrichas Augustas. 1/8 talerio. 1711. Paskelbimui Vikaru, popiežiaus vietininku Saksonijoje, pažymėti. Sidabras, Ø 23 mm. Racz. 365, Cz. 4627. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 18 a. p., poz. 54.
29. Proginė moneta19 . Saksonija. Frydrichas Augustas. Vikariato taleris. 1711. Paskelbimui Vikaru, popiežiaus vietininku Saksonijoje, pažymėti. Sidabras, Ø 47 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 18 a. p., poz. 55. (6 pav.).
30. Klipa-taleris20 . Augustas II. Už gerą šaudymą. 1714. Av.: karūnuota valdovo monograma AR; Rv.: QUI VISE LE MIEUX CE 8ME DE FEBR: 1714. Sidabras, 42 ´ 42 mm. Cz. 2647 R2, Dav. 2656. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17, poz. 215.
31. Proginė moneta21 . Augustas II. 2 grašiai. 1717. Karaliaus motinos Sofijos mirčiai atminti. Sidabras, Ø 26 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 19 a. p., poz. 60 (A. Zaborskio kol.).
32. Proginė moneta22. Augustas II. 1/6 talerio. 1727. Karalienės Kristinos Eberhardinos mirčiai atminti. Dail. Johann Georg Schomburg. Drezdenas. Sidabras, Ø 26 mm. Racz. 288, Cz. 2671, LM 288 - 289 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 18, poz. 51 (A. Zaborskio kol.).

Augustas III (1733–1763)
33.
Žetonas. Augusto III karūnacinis. 1734. Sidabras, Ø 26 mm. Racz. 374, Cz. 2754. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 22, poz. 61 (A. Zaborskio kol.).
34. Proginė moneta23 . Saksonija. Augustas III. Taleris ? 1738. Augusto III dukters Marijos Amalijos ir Sicilijos karaliaus Karolio vedyboms atminti. Sidabras, Ø 41 mm? Racz. 383, Cz. 2761. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 22 a. p., poz. 70 (A. Zaborskio kol.).
35. Moneta24 . Saksonija. Frydrichas Augustas II. Vikariato dukatas. 1741. Auksas, Ø 22 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 23 a. p., poz. 78.
36. Proginė moneta25 . Augustas III. 2/3 talerio. 1747. Augusto III sūnaus Frydricho Kristijono vedyboms atminti. Sidabras, Ø 34 mm. Racz. 390, Cz. 2772. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 23, poz. 75.
37. Medalis. Prūsijos prijungimui prie Lenkijos 300-osioms metinėms paminėti. 1754. Sidabras, Ø 50,2 mm. Racz. 409, Cz. 2854 R2. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 22 a. p.- 23, poz. 73 (A. Zaborskio kol.).
38. Medalis. Olyvos taikos sutarties 1660 m. atnaujinimui pažymėti. 1760. Dail. Luttmer. Hanoveris. Sidabras, Ø 81,3 mm. Racz. 413, Cz. 2935. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 23 a. p., poz. 76.
39. Medalis. Stanislavo Ciołek Poniatovskio garbei. 1762. Dail. Johann Philipp Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 40,2 mm. Cz. 3977 R4. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 28 a. p., poz. 108.
40. Medalis. Stanislavo Ciołek Poniatovskio garbei. 1762. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Varis, Ø 40,2 mm. Racz. 548. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 28 a. p. - 29, poz. 109.

Stanislovas Augustas (1764–1795)
41.
Medalis. Stanislovo Augusto karūnavimas. 1764. Dail. Thomas Pingo. Londonas. Sidabras, Ø 33,2 mm. Racz. 487, Cz. 3027. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 25, poz. 81.
42. Medalis. Stanislovas Augustas. Monetų reformai atminti. 1766. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 64 mm. Racz. 507, Cz. 3052 (67 mm). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 26-26 a. p., poz. 91.
43. Medalis. Stanislovas Augustas. Monetų reformai atminti. 1766. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Varis, Ø 41 mm. Racz. 506, Cz. 3651 (sidabras, 71 mm). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 26 a. p., poz. 92.
44. Medalis. Stanislovas Augustas. Monetų reformai atminti. 1766. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Bronza, Ø 45 mm. Racz. 508. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 26 a. p., poz. 93.
45. Medalis. Stanislovas Augustas. Už nuopelnus (Merentibus). 1766. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 54 mm. Racz. 495, Cz. 3379 R3. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 25 a. p., poz. 85.
46. Medalis. Stanislovas Augustas. Ištarnavusiam viename korpuse 18 metų. Apie 1770. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 39,4 mm. Racz. 494, Cz. 3396 R3. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 25 a. p., poz. 84.
47. Medalis. Stanislovas Augustas. Už pasiekimus mene (Solerti). Apie 1770. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 26,3 mm. Racz. 502, Cz. 3389, LM 323 - 324 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 26, poz. 87.
48. Medalis. Stanislovas Augustas. Už nuopelnus, skirtas negavusiems ordino ar medalio MERENTIBUS (PRO FIDE GREGE ET LEGE)26 . Apie 1770. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 40 mm. Racz. 505, Cz. 3400 R2. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 26, poz. 90.
49. Medalis. Maršalkos Stanislavo Liubomirskio garbei. 1771. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Varis, Ø 44 mm. Racz. 556, Cz. 3942 (sidabrinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 29, poz. 111.
50. Medalis. Poetų Adomo Naruševičiaus ir Motiejaus Sarbievijaus garbei. 1771. Dail. J. P. Holzhaeusser.Varšuva. Sidabras, Ø 45 mm. Racz. 557, Cz. 3961 R2. LM 329 - 330 (Vilniaus universiteto mokslo muziejus). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 29, poz. 112.
51. Bandomoji moneta. Stanislovas Augustas. Pustaleris. 1771. VINCIT FRAUDEM. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 33,5 mm. Racz. 510, Cz. 3130 R4. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 27, poz. 95. (7 pav.).
52. Bandomoji moneta. Stanislovas Augustas. 2 zlotai. 1771. EXPERTUS CREDIT. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 27 mm. Racz. 511, Cz. 3131 R3. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 27, poz. 96. (8 pav.).
53. Bandomoji moneta. Stanislovas Augustas. Zlotas. 1771. PROBATUS MELIOR. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 21,2 mm. Racz. 512, Cz. 3132 R3. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 27, poz. 97 (A. Zaborskio kol.) (9 pav.).
54. Bandomoji moneta27 . Stanislovas Augustas. 2 grašiai. 1771. NON TIMET. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 20 mm. Racz. 513, Cz. 3134 R3. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 27, poz. 98 (10 pav.).
55. Bandomoji moneta. Stanislovas Augustas. Grašis. 1771. ET IN PARUS PURUS. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 15 mm. Racz. 514, Cz. 3137 R4. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 27, poz. 99 (11 pav.).
56. Medalis. Stanislovo Augusto gydytojo Johanno Regemano garbei. 1772. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Varis, Ø 60 mm. Cz. 4024 (sidabrinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 29-29 a. p., poz. 113.
57. Medalis. Marijos Amalijos Frederikos Mniszech atminimui. 1772. Sidabras, Ø 42,5 mm. Cz. 3953. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 29 a. p., poz. 114.
58. Medalis. Izabelės Czartoryskos garbei. 1772. Sidabras, Ø 22,5 mm. Cz. 3877 R2, LM 361-362 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 31, poz. 124.
59. Medalis. Stanislovo Augusto mokytojo Antono Portalupijaus garbei. 1774. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 44,2 mm. Cz. 3993. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 29 a. p., poz. 115. (12 pav.)
60. Medalis. Kuršas. Petras Bironas. Mintaujos gimnazijos įkūrimui atminti. 1775. Dail. Nikolaus Georgi. Švedija28 . Sidabras, auksavimas, Ø 42 mm. Cz. 3407. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 32 a. p., poz. 153 (13 pav.).
61. Medalis. Ignaco Krasickio garbei. 1775. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Varis, Ø 44 mm. Cz. 3920 (sidabrinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 30, poz. 117.
62. Medalis. Evangelikų bažnyčios Varšuvoje fundacijai atminti. 1777. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 52,5 mm. Racz. 570, Cz. 3199 R3. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 29 a. p.-30, poz. 116.
63. Medalis. Baro konfederato, kompozitoriaus Mykolo Kazimiero Oginskio garbei. Apie 1786. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Bronza, Ø 45 mm, vienpusis. Cz. 3962 (sidabras), LM 318 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 31-31 a. p., poz. 126.29
64. Medalis. Baro konfederato, kompozitoriaus Mykolo Kazimiero Oginskio garbei. Apie 1786. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Sidabras, Ø 45 mm, vienpusis. Cz. 3962. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 31, poz. 125.
65. Medalis. Kariuomenės padidinimui atminti. 1788. Dail. Daniel Friedrich Loos. Varis, Ø 51,5 mm. Racz. 537 (pav. 536). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 28, poz. 104.
66. Žetonas30 . Lenkijos pasiuntiniui Olandijoje Mykolui Kleopui Oginskiui. 1789. Dail. Majnert. Av.: valdovo portretas, Rv.: MICHAŁ / OGINSKI / MIECZNIK / POSEŁ / DO HOLLANDII / 1789. Sidabras, Ø 24 mm. Cz. 6021. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 31, poz. 123.
67. Medalis. Maršalo Stanislavo Małachowskio garbei. 1790. Dail. J. P. Holzhaeusser. Varšuva. Varis, Ø 44 mm. Racz. 585, Cz. 3947 (sidabrinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 30 a. p., poz. 121.
68. Medalis. Sofijos Czartoryskos atminimui. 1791. Varis, Ø 56,4 mm. Racz. 586, Cz. 3879. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 30 a. p., poz. 120.
69. Medalis. 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijai pažymėti. 1791. Dail. Johann Holtzhey. Amsterdamas. Sidabras, Ø 47 mm. Racz. 541, Cz. 3326 (45 mm) R2, LM 327 - 328 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 28, poz. 105 (J. Szwańskis 31).
70. Proginė moneta. Stanislovas Augustas. Taleris. 1793. Torgovicos konfederacijai 1792 m. atminti. Sidabras, Ø 41 mm. Racz. 545, Cz. 3353. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 28 a. p., poz. 107 (J. Szwańskis).
71. Žetonas. Rusijos generolo Buxhövdeno garbei. 1795. Sidabras, aštuoniakampė, Ø 42 mm. Cz. 6610 R3. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 32 a. p., poz. 152 (14 pav.).
72. Medalis. Kazimieras Jogailaitis. 1790. Išleido Michał Sołtyk. Racz. 621, Cz. 3446. Geležis, Ø 55,5 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 32, poz. 150 (15 pav.).
73. Medalių serija. Lenkijos karalių garbei. 1780/1792. Dail. J. P. Holzhaeusser (iki Aleksandro Jogailaičio), Johann Jakob Reichel (nuo Žygimanto I iki Augusto III). 23 medaliai. Sidabriniai: Vaclavas, Vladislavas Lokietka, Kazimieras Didysis, Liudvikas Vengrietis, Jadvyga, Vladislavas Varnietis, Kazimieras Jogailaitis, Jonas Albrechtas, Aleksandras, Žygimantas I, Žygimantas Augustas, Henrikas Valua, Steponas Batoras, Zigmantas III Vaza; variniai: Boleslavas Drąsusis, Jonas Kazimieras, Mykolas Kaributas, Jonas III Sobieskis, Augustas II, Stanislavas Leščinskis; geležiniai: Jogaila, Vladislovas IV Vaza, Augustas III. Ø 45 mm. Racz. 596-618, Cz. 3418-3433, LM 331-334, 343-344 (LDM), 338-342 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 31 a. p.-32, poz. 127-149 (M. M. Oginskio, A. Zaborskio, J. Szwańskio eksponatai neišskirti) (16-17 pav.).

Po 1795
74.
Medalis. Tadeušo Čackio garbei. 1809. Dail. Fiodor Tolstoj, Sankt Peterburgas. Sidabras, Ø 65 mm32. Cz. 3871, LM 369-370 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 36 a. p., poz. 170.
75. Medalis. Lenkijos medicinos mokslų akademijos įsteigimui atminti. 1809. Dail. Karol Weiss. Varis, Ø 40 mm. Cz. 3455. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 38 a. p., poz. 186.
76. Medalis. Józefo Poniatowskio mirčiai atminti. 1813. Dail. August Caunois, Paryžius. Varis, Ø 41 mm. Cz. 3988. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 37, poz. 172 (A. Burhardt33, J. Francuzowiczius34, Zawadzkis35).
77. Medalis. Generolo Vincento Krasińskio garbei. 1814. Dail. A. Caunois, Paryžius. Varis, Ø 41 mm. Cz. 3923 (sidabrinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 37-37 a. p., poz. 174.
78. Medalis. Imperatoriaus Aleksandro I motinos Marijos Fiodorovnos apsilankymui Lenkijos Karalystėje atminti. 1818. Varis, Ø 40,2 mm. Cz. 3523. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 39, poz. 188.
79. Medalis. I-majam seimui atminti. 1818. Auksas, Ø 10 mm. Cz. 3520. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 38, poz. 182.
80. Medalis. Tadas Kosciuška (Durand serija). 1818. Dail. A. Caunois, Paryžius. Varis, Ø 41 mm. Cz. 3918 (sidabrinis), LM 363-364 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 37 a. p., poz. 176-177 (Zawadzkio, A. Zaborskio, kol.36 ).
81. Medalis. Generolo Stanisłavo Mokronowskio garbei (po mirties). 1821. Dail. Carol Baerend, Varšuva. Varis, Ø 40 mm. Cz. 3955 (sidabrinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 38, poz. 179.
82. Medalis. Už darbštumą - Kražių gimnazija. Be pažymėtos datos (1822). Dail. Godfryd Mainert. Sidabras, Ø 34 mm. Cz. 3594 (varis, 33 mm), LM 382-383 (LDM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 39, poz. 18737 (18 pav.).
83. Medalis. Vroclavo vyskupo Emmanuelio Szymańskio kunigystės 50-mečiui paminėti. 1825. Dail. G. Loos. Varis, Ø 42 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 39 a. p., poz. 202.
84. Medalis. Aleksandro I mirčiai atminti. 1826. Sidabras, Ø 41 mm. Cz. 3598. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 39, poz. 190-191 (J. Szwańskis, A. Zaborskio kol.38 ).
85. Medalis. Mikalojus Kopernikas (Durand serija). Varis, Ø 41,2 mm. Cz. 3868. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 39, poz. 198-199 (Semionovas(?), Tukałło, Rusieckas)39 .
86. Medalis. Vilniaus universiteto 250-mečio įkūrimui ir 25-mečio atkūrimui paminėti. 1828. Dail. F. Tolstoj, Sankt Peterburgas. Sidabras, Ø 66,5 mm. Cz. 3620 R3, LM 391-392 (Ukrainos nacionalinis istorijos muziejus; auksinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 41, poz. 203.
87. Medalis. Lenkijos emigracijos komitetas Paryžiuje - 1831 m. sukilimui atminti. 1831. Dail. Rouvet, Paryžius. Varis, Ø 52,4 mm. Cz. 3830 (sidabrinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 41 a. p., poz. 207 (Suszyńskis40).
88. Medalis. Anglijos parlamentaro Lenkijos bičiulio Roberto G. Fergussono garbei. 1832. Dail. Władysław Oleszczyński, Paryžius. Varis, Ø 62,8 mm. Cz. 3833 (sidabrinis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 42, poz. 208a.
89. Medalis. Marijos Barboros Hausner vedybų 50-mečiui pažymėti. 1845. Dail. Jozef Majnert, Varšuva. Varis, Ø 45,5 mm. Cz. 3898. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 44 a. p., poz. 227.
90. Medalionas. Skerdynėms Galicijoje atminti (Jakubas Szela ir Klemensas Metternichas). 1846. Dail. Henrikas Dmochovskis (Henryk Dmochowski), Paryžius. Varis, Ø 97 mm41. Cz. 3761 R4. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 42, poz. 210.
91. Medalio atlieja. Demonstracijai Lenkijos garbei atminti. Prancūzija, 1848. Alavas, Ø 50 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 42 a. p.-43, poz. 213
92. Medaliukas. Adomo ir Marijanos Wessel auksinių vestuvių progai. 1848. Sidabras, ovalo formos, 22´14 mm. Cz. 6123/4054a (varis). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 43, poz. 214.
93. Medalis. Galicijos žemės ūkio draugija - Zamoiskio garbei už prekybos kelio Vysla atidarymą. 1850. Dail. Carl Radnitzky, Viena. Varis, Ø 65 mm42. Cz. 4068. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 43, poz. 216 (J. Francuzowiczius).
94. Medalis. Tėvų auksinių vestuvių proga. 1852. Dail. Rapolas Slizienis (Raphael Slizień). Varis, Ø 67,5 mm43. Cz. 4037 R3, LM 371-372 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 43-43 a. p., poz. 217.
95. Medalis. Vilniaus Evangelikų-liuteronų bažnyčios 300-mečiui pažymėti. 1855. Dail. Loos. Sidabras, Ø 43 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 44, poz. 221 (19 pav.).
96. Medalis. Už nuopelnus - Lenkijos Karalystės žemdirbystės draugija. 1858. Dail. W. Oleszczyński, Jan Salomon Minheymer (Münchheimer), Varšuva. Varis, Ø 73 mm44. Cz. 5371 (sidabras). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 43 a. p., poz. 219.
97. Medalis. J. Lelevelio mirčiai atminti. 1858. Dail. L. Hart, Briuselis. Varis, Ø 73 mm45. Cz. 3932. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 44 a. p., poz. 229a.
98. Medalis. Lenkijos bičiulio Stuarto C. Dudley garbei. 1859. Dail. Antoni Bovy, Ženeva. Varis, Ø 63 mm. Cz. 3841 R3. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 43 a. p., poz. 218 (20 pav.).
99. Medaliukas. Čenstakavos Dievo Motinos paveikslo karūnavimo. 1861. Sidabras, ovalo formos, Ø 18,5´16 mm. Cz. 3848a. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 48., poz. 237.
100. Medalis. Lietuvos-Lenkijos unijos 300-mečiui pažymėti. 1869. Alavas, Ø 35 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 47 a. p., poz. 232.
101. Medaliukas. Kazimieras Didysis. Be pažymėtos datos (1869?). Cz. 4112. Sidabras, ovalo formos, Ø 20´17 mm. Cz. 4112. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 48., poz. 238.
102. Medalis. Eustachijus Tiškevičius. Rv.: NAT:D:18/6apr.1814 / Lahoyski. / den:D:25/13 aug: 1873 / Vilnae. Sidabras, Ø 30 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 50., poz. 262.
103. Medalis. Mikalojaus Koperniko 400-osioms gimimo metinėms pažymėti. 1873. Dail. Fryderyk Wilhelm Below, Poznanė. WSTRZYMAŁ SŁOŃCE WZROSZYŁ ZIEMIĘ - POLSKIE WYDAŁO GO PLEMIE // 1473-1543, Rv.: MIKOŁAIOWI / KOPERNIKOWI / W CZTERECHSETNĄ / ROCZNICĘ / URODZIN / NA ZIEMI POLSKIEI / ROKU PANSKIEGO / MDCCCLXXIII / CZESĆ ODDAJĄ / RODACY. Alavas, Ø 65,5 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 61, poz. 365 (J. Szwańskis) (21 pav.).
104. Medalis. Žemdirbystės-amatų paroda Lvove. 1877. Dail. N. Sternberg, Lvovas. Alavas, Ø 59,5 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 45 a. p., poz. 251.
105. Medalis. Józefo Ignaco Kraszewskio 50-mečiui pažymėti. 1879. Dail. Johann Schwerdtner, Viena. Varis, Ø 37 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 50, poz. 261.
106. Medalis. Čenstakavos Dievo Motinos paveikslo 500-osioms metinėms pažymėti. 1882. Av.: NA PAMIATKĘ 500 ROCZN. W 1882 ZŁOŻ. OBRAZU m. B. NA JASNEI GÓRZE, Dievo Motinos paveikslas. Dail. Franciszek Witkowski, Paweł Bitschan, Varšuva. Sidabras, Ø 37 mm. Rev. 127, 128 (auksas, bronza). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 50 a. p., poz. 268.
107. Medalis. Nuo Vilniaus raitelių draugijos. Be pažymėtos datos (1889). Av.: ОТЪ ВИЛЕНСКАГО СКАКОВАГО ОБЩЕСТВА, raitelis, Rv.: žemės ūkio mašinos, darbo įrankiai, viršuje -žvaigždė. Sidabras, Ø 42 mm. Cz. 10431 (sidabras, 40,5 mm) LNMA, ap. 03, b. 22, l. 60 a. p., poz. 360.
108. Medalis. 1791 m. gegužės 3 d. konstitucijos 100-mečiui pažymėti. 1891. Varšuva. Av.: W STULETNIĄ ROCZNICĘ KONSTYTUCYI // 3 MAI 1791, po karūna 4 laukų herbinis skydas, Rv.: 3 MAIA / 1891 // WARSZAWA, po skydu su Lenkijos ereliu - dalgis, grandinės, kūjis, palmės šaka Alavas, Ø 41,3 mm. Cz. 10428 (36 mm). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 55, poz. 323 (Solimani, J. Francuzowiczius).
109. Medalis. Nuo Vilniaus raitelių draugijos. Be pažymėtos datos (1891). Monogramistas Ц. А. Av.: ОТЪ ВИЛЕНСКАГО СКАКОВАГО ОБЩЕСТВА, raitelis, Rv.: žemės ūkio mašinos, darbo įrankiai, viršuje - žvaigždė. Sidabras, Ø 60 mm. Cz. 10430 (59 mm). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 60 a. p., poz. 358 (22 pav.).
110. Medalis. Nuo Vilniaus raitelių draugijos. Be pažymėtos datos (XIX a. pabaiga). Monogramistas Ц. А. Av.: ОТЪ ВИЛЕНСКАГО СКАКОВАГО ОБЩЕСТВА, raitelis, Rv.: žemės ūkio mašinos, darbo įrankiai, viršuje - žvaigždė. Varis, Ø 60 mm. Cz. 10430 (sidabras, 59 mm). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 60 a. p., poz. 359.
111. Medalis. Rietavo žemės ūkio paroda. Be pažymėtos datos (XIX a. pab.). Dail. O. Jahn. Av.: РЕТОВСКАЯ СЕЛЬСКО - / ХОЗЯЙСТВЕННАЯ / ВЫСТАВКА, po įrašu - Oginskių herbas, Rv.: КОВЕНСКОЙ ГУБ. - РОССIЕНСКАГО УЪЗДА, amatų personifikacija su vainiku rankoje, greta - arklas, dalgis, grėblys ir kiti darboįrankiai. Varis, skersmuo nenurodytas. Cz. 7979/5372b (sidabras, 47 mm). LNMA, ap. 03, b. 22, l. 64 a. p., poz. 389 (23 pav.).

II. Įvairių kraštų medaliai

Rusija

Jekaterina II46
112.
Medalis. Nuo Laisvosios ekonominės bendrovės. Be pažymėtos datos. За труды - воздаЯние. Sidabras, Ø 45 mm47. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 1 a. p., poz. 108.
113. Medalis. Nuo Laisvosios ekonominės bendrovės. Be pažymėtos datos. За труды - воздаЯние. Bronza, Ø 67 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 1 a. p., poz. 109.

Petras I
114.
Medalis. Švedijos provincijų nukariavimui pažymėti. 1710. PLENUS SUCCESSIBUS ANNVUS // MDCCX. Alavas, Ø 47 mm. Sm. 195. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 1 a. p., poz. 105.

Jelizaveta
115.
Medalis. Gyvenviečių įkūrimui Novorosijsko krašte (Naujojoje Serbijoje) atminti. 1754. Dail. Filyp Vilhelm Gass. NOVA SERBIA CONSTITUTA // MDCCLIV. Varis, Ø 65 mm. Sm. 237. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 1 a. p., poz. 107.

Ana
116.
Medalis. Naujos monetų kaldinimo tvarkos įvedimui atminti. 1731. Dail. Pavel Utkin (kopijavo(?) Vasilij Baranov, 1815-1885). PProvidentia Augusta // et monetaria et integritas restituta 1731. Alavas, Ø 35 mm. Sm. 220. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 1 a. p., poz. 105.

Aleksandras I
117.
Medalis. Aleksandro I mirčiai atminti. 1825. Dail. F. Tolstoj (kopijavo(?) Vasilij Aleksejev, 1822-1901). Av.: СКОНЧАЛСЯ ВЪ ТАГАНРОГЪ 19 НОЯБРЯ 1825, valdovo portretas; Rv.: НАШЪ АНГЕЛЪ ВЪ НЕБЕСАХЪ, Apvaizdos akis. Varis, Ø 70 mm. Sm. 412. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 2, poz. 110.

Aleksandras II
118.
Medalis. Imperatorienės Aleksandros Fiodorovnos mirčiai atminti. 1860. Dail. Ivan Čukmasov, Vladimir Aleksejev. Sidabras, Ø 70 mm. Sm. 648 (68,3 mm). LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4, poz. 112.
119. Medalis. Valstiečių išlaisvinimui iš baudžiavos atminti. 1861. Alavas, skersmuo nenurodytas. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 3 a. p., poz. 77 (Stankiewiczius48).
120. Medalis. Už darbą valstiečių ūkyje - Sankt.-Peterburgo ūkininkų susirinkimas. 1879. Dail. Nikolaj Kozin. Bronza, Ø 67 mm. Sm. 677 (65 mm). LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4, poz. 113.
121. Medalis. Rusijos 1000-mečiui pažymėti. Bronza, auksavimas, Ø 35 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 3, poz. 2549.
122. Medalis. Rusijos 1000-mečiui pažymėti. Bronza, Ø 30 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 3 a. p., poz. 3350.
123. Medalis. Už geriausią valstietišką arklį - Valstybinės žirgininkystės valdyba. Dail. AleksandrLialin, Adam Semionov. Sidabras, Ø 67 mm. Sm. 628 (65 mm). LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4, poz. 111.

Aleksandras III
124.
Medalis. Paroda Maskvoje. 1882. Dail. Leonid Šteinman, Sergej Vašenin. Bronza, auksavimas, Ø 47 mm. Sm. 859 (46 mm). LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4, poz. 10 (A. Zaborskio kol.51).
125. Medalis. Karūnavimo. 1883. Su karališkosios poros portretais. Sidabras, Ø 52 mm. Dėžutėje. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4 a. p., poz. 116.
126. Medalis. Rusijos paukštininkystės draugija. 1885. Dail. Piotr Stadnickij. Omne / vivum ex / oro. Bronza, Ø 47 mm. Sm. 939 arba 940. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4 a. p., poz. 119.
127. Medalis. Nuo Rusijos gyvūnų globos draugijos, įkurtos 1865. Dail. P. Stadnickij. Sidabras, Ø 48 mm. Sm. 925 (46,8 mm). LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4, poz. 11452.
128. Medalis. Nuo Rusijos gyvūnų globos draugijos, įkurtos 1865. Dail. P. Stadnickij. Bronza, Ø 48 mm. Dėžutėje. Sm. 925 (46,8 mm). LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4, poz. 11553 .
129. Medalis. Už geriausią žirgą jojimui (‘верховую’) - Valstybinė žirgininkystės valdyba. Dail. L. Šteinman(?). Auksas, Ø 47 mm. Sm. 933. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4 a. p., poz. 11754.
130. Medalis. Už geriausią žemaitišką arklį. Dail. L. Šteinman. Sidabras, Ø 47 mm. Sm. 93355 . LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4 a. p., poz. 118. (24 pav.).

Nikolajus II
131.
Medalis. Dainų šventė Rygoje. 1880. Sängerfest zu Riga. Alavas, Ø 49 mm. Dėžutėje. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 6, poz. 122.
132. Medalis. Karūnavimo. 1896. Dail. Anton Vasiutinskij. Su karališkosios poros portretais. Sidabras, Ø 54 mm. Dėžutėje. Sm. 1101(b?). LNMA, ap. 03, b. 21, l. 6, poz. 120.
133. Medalis. Gubernijos žemės ūkio parodai - Valstybinio turto ministerija. Sidabras, Ø 67 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4 a. p., poz. 121.
134. Medalis. Gubernijos žemės ūkio parodai - Valstybinio turto ministerija. Analogiškas poz. 133. Dėžutėje. Sidabras, Ø 98 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 6, poz. 123 (analogiškas Nr. 121, sąrašo poz. 133).
135. Medalis. Už geriausią žemaitišką bėrą (?) 4 metų žirgą - kunigaikščiui M. Oginskiui - Valstybinė žirgininkystės valdyba. Auksas, Ø 47 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 6, poz. 124.
136. Medalis. XIX a. II p. Dail. Abraom Griliches. Av.: А. A. ГРИЛИХЕСЪ. РЕЗАЛЪ, jaunuolis su disku; Rv.: lygus. Alavas, Ø 75 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 6, poz. 125.56

Vatikanas57
137.
Medalis. Inocentas XII. 1700. Av.: INNOC. XII - P. m. AN. IX., po tiara du raktai ir popiežiaus herbas - trys urnos; Rv.: ANNO. IUBI - LEI MDCC. Sidabras, Ø 27 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 18, poz. 213.
138. Medalis. Pijus IX. 1846. Av.: portretas; Rv.: Trys figūros: Teisingumo, Taikos ir Karo alegorijos. Bronza, skersmuo nenurodytas. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 9 a. p., poz. 157 (J. Szwańskis).

Anglija
139.
Medalis. Tarptautinė paroda Londone. 1851. Av.: Karališkosios poros portretai, parodų rūmų pastatas; Rv.: įrašas. Alavas, Ø 47 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 10 a. p., poz. 214.
140. Medalis. Analogiškas poz. 139. Av.: be karališkosios poros portretų. Alavas, Ø 32 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 10 a. p., poz. 215.

Prancūzija
141.
Žetonas. Liudvikas XVI (1774-1793). Karūnavimo. Žalvaris, Ø 27 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 11 a. p., poz. 74 (A. Zaborskio kol.58).
142. Medalis (žetonas). Napoleonas I. Egipto kampanija. 1799. Rv.: Le heros Rendu a la Patrie. Alavas, Ø 34 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17, poz. 218.
143. Medalis. Napoleono I garbei - Paryžiaus kepyklų susivienijimas. Av.: NAPOLEON - EMP. ET ROI, portretas; Rv.: SAINT - HONORÉ // COMMUNANTÉ DES MAITRES BOULANGERS / DE LA VILLE DE PARIS, stovintis šv. Honorius su vyskupo lazda. Sidabras, Ø 32 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17, poz. 216.
144. Medalis. Napoleono I ir Marijos Luizos vedybinis. Be pažymėtos datos (1810). Av.: Napoelono Bonaparto portretas; Rv.: Marija Luiza romėniško stiliaus drabužiais, ties liepsnojančiu aukuru. Sidabras, Ø 15 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17, poz. 217.
145. Medalis. Napoleono I sūnaus Napoleono III pirmosios komunijos proga. 1812. Sidabras, auksavimas, Ø 13 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17, poz. 221.
146. Medalis. J. J. Rousseau garbei. Bronza, Ø 42 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 11 a. p., poz. 11759 .
147. Medalis. Italijos kampanija. Prancūzų armijos grįžimo į Paryžių progai. 1859. Sidabras, auksavimas, Ø 25 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17, poz. 219.
148. Medalis. Mūšiui prie Solferino 1859 06 29 atminti. Dail. Jean-Jaque Barre. Bronza, auksavimas, Ø 25 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 11 a. p., poz. 71 (A. Zaborskio kol.).
149. Medalis. Paroda Paryžiuje 1867 m. Su Napoleono III portretu. Bronza, auksavimas, skersmuo nenurodytas. Dėžutėje. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 11 a. p., poz. 132 (Stankiewiczius).
150. Medalis. Paroda Paryžiuje. XIX a. 6-7 deš. Av.: Eugenijos ir Napoleono III portretai: Rv.: parodų rūmų „Palas de l’industrie“ vidus. Varis, Ø 37 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17, poz. 220.
151. Medalis. Gyvūnų globos draugijos kongresas Paryžiuje. 1878. Medalis skirtas grafui Anrep Elmpt, Rietavas. Dail. Armand August Caque. Av.: le Comte ANREP ELMPT / I RETHOWO. Varis, Ø 44 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17 a. p., poz. 222. (25 pav.).
152. Medalis. Gyvūnų globos draugijos kongresas Paryžiuje. 1878. Medalis skirtas kunigaikščiui M. M. Oginskiui. Dail. A. A. Caque. Av.: Le prince Michel OGINSKI S’PETERSBOURG et RETHOWO VICE-PRESIDENT. Varis, Ø 44 mm. LM 407-408 (LNM). LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17 a. p., poz. 223 (26 pav.).

Vokietija
153.
Skaičiavimo žetonas60. Niurnbergas. Hans Krauwinckel II. Iš Europos karališkųjų žetonų serijos (1610-1616). Av.: Rex Hisp, karalius su skeptru ir karališkuoju obuoliu tarp Heraklio ir Marso; Rv.: Regis Hispa - in signia, herbinis skydas su liūtu. Varis, Ø 40 mm. Mitch. 1667, 1667a. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 15, poz. 267.
154. Skaičiavimo žetonas61. Niurnbergas. Hans, Matheus arba Wolf Laufer (1607-1651). Prancūziško stiliaus. XVII a. I p. Av.: Liudviko XIII portretas, Rv.: 2 laukų herbas. Varis, skersmuo nenurodytas. Mitch. 1692, 1694, 1699, 1723. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17 a. p., poz. 264.
155. Proginė moneta. Niurnbergas. 1696. Av. MONETA NOVA NORIMBERG // MDCXCVI, miesto panorama. Rv. EXPECTATA REDI PAXI PAX SVPERVM AVREA PROLES, angelas, laikantis palmę ir skydus su Niurnbergo herbais. Sidabras, Ø 30 mm. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 17 a. p., poz. 47.62
156. Medalis. Frydricho II mirčiai atminti. 1786. Dail. Loos. Av.: valdovo portretas, su romėniška karūna; Rv.: SIS BONUS FEILXQUE TUIS, karalienė priklaupusi ties aukuru su Prūsijos ereliu. Alavas, Ø 42 mm. Henckel 1842. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 13 a. p., poz. 224.
157. Medalis. Frydricho Vilhelmo II gimtadienio ir Elbingo miesto 550-mečio proga. 1787. Dail. Loos. Av.: miesto vaizdas, Merkurijus, virš - erelis, įrašas vokiečių kalba; Rv.: sėdintis Genijus, su karaliaus portretu ir miesto herbu. Sidabras, Ø 40 mm. Henckel 3938. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 13 a. p., poz. 225.
158. Skaičiavimo žetonas63. Furth (ties Niurnbergu). Johann Christian Reich (1758-1814). Prancūziško stiliaus. Apie 1774-1793. Av. Liudvikas XVI(?); Rv.: OPTIMO PRINCIPI. Bronza, Ø 25 mm. Mitch. 2189-2194, 2169a. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17, poz. 214.
159. Medalis. Frankfurtas. Romos imperatoriaus Pranciškaus II garbei. 1792. Av.: valdovo portretas; Rv.: aukuras su monograma F, ant kurio: karūna, skeptras, kalavijas, obuolys; šonuose - Minerva su Austrijos herbiniu skydu ir Cerera su gausybės ragu ir Frankfurto herbiniu skydu. Alavas, Ø 45 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 21, poz. 239.64
160. Medalis. Frydrichas Vilhelmas. 1796. Dail. Loos. Av.: valdovo portretas; Rv.: VOBIS QVOQVE PATER / FIDES BORUSS / REGI PRAEST / 1796, erelis. Sidabras, Ø 27 mm. Cz. 4544. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 13 a. p., poz. 226.
161. Medalis. Generolas leitenantas Hans Rudolf von Bischoffswerder. 1797. Dail. Loos. Av.: karvedžio portretas; Rv.: alegorinė grupė. Sidabras, Ø 42 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 13 a. p., poz. 227.
162. Medalis. Taikai(?) pažymėti. 1800. Av.: JubilaNT(?) und Frieden, sparnuotas Genijus, stovintis ant žemės rutulio su užrašu Europa; Rv.: Nun ist entschiede - was und wir // 1800. Alavas, Ø 32 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 19, poz. 233.
163. Žetonas žaidimui65. Be pažymėtos datos (1800?). WunN dein spiel der gegneR preiseT ir t.t., lapė ir varna. Varis, skersmuo nenurodytas. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 19, poz. 264.
164. Žetonas. Duonos kainų sureguliavimui atminti. 1816. Av.: VERSAGET NICHT GOTT LEBET NOCH, svarstyklės su duona; Rv.: sėdinti moteris su dviem vaikais. Varis, Ø 37 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 19, poz. 232.
165. Medalis. Nikolajus I ir Frydrichas Vilhelmas. Monarchų susitikimui ir kariuomenių inspektavimui ties Kališu atminti. 1835. Dail. Gottfried Loos, Ludwig Held, Berlynas. Av.: valdovų portretai; Rv.: CASTRA CALISIENSIA RVSSO - BORVSSIA, Rusijos ir Vokietijos kariai su vėliavomis. Sidabras, Ø 35 mm. Henckel 2355. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 19, poz. 231.
166. Medalis. Frydricho Vilhelmo III mirčiai atminti. 1840. Dail. Heinrich Franz Brand, Berlynas. Av.: valdovo portretas; Rv.: ERINNERUNG, gimimo ir mirties datos. Varis, Ø 47 mm. Henckel 2407. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 19, poz. 229.
167. Medalis. Vilhelmo I gimimo dienos proga 1887 03 22. Alavas, Ø 40 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 19, poz. 230.
168. Medalis. Christianus Fürchtegott Gellert (1715-1769). Av.: rašytojo portretas; Rv.: PIETATI, ant kolonos lyra, po ja - gimimo ir mirties datos. Sidabras, Ø 40 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 19, poz. 228.
169. Žetonas žaidimui. Av.: Vershen / ist / verspielt; Rv.: Spielmarke, pelėda naguose laikanti kortas. Sidabras, Ø 27 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 19, poz. 234.
170. Medalis. Šunų parkas Berlyne, įkurtas 1862. Rv.: - Heol. Alavas, Ø 32 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 19, poz. 235.
171. Medalis. Medžioklės atminimui. Av.: ReVOLver JagDgewehre; Rv.: Gedenkemein dank hast du swerna. Alavas, Ø 35 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 19, poz. 236.

Austrija
172.
Medalis. Vienos išlaisvinimui iš Turkų atminti. 1683. Av.: Austrijos erelis po Apvaizdos akimi; Rv.: įrašas vokiečių kalba virš ginklų. Sidabras, Ø 40 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 21, poz. 265.
173. Medalis. Juozapo II karūnavimo. 1764. Valdovas po Apvaizdos akimi, ant žemės rutulio. Sidabras, Ø 30 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 21, poz. 266(7?).
174. Žetonas66. Juozapas II ir Marija Teresė. Galicijos prijungimui prie Austrijos atminti. 1772. Av.: herbiniai skydai, Rv.: GALICIA / LODOMERIA / IN / FIDEM / RECEPTAE / MDCCLXXII. Sidabras, Ø 21 mm. Cz. 4572. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 34 a. p., poz. 158 (A. Zaborskio kol.).
175. Medalis. Juozapas II ir Marija Teresė. Galicijos prijungimui prie Austrijos atminti. 1773. Dail. Martin Krafft, Viena. Av.: valdovų portretai; Rv.: ANTIQVA IVRA VINDICATA // GALICIA / LODOMERIA / IN / FIDEM / RECEPTAE / MDCCLXXIII. Sidabras, Ø 49 mm. Cz. 4570. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 32 a. p., poz. 155.67
176. Žetonas68. Pranciškus II. Ištikimybės Austrijai priesaikai Krokuvoje atminti. 1796. Av.: valdovo portretas, titulas; Rv.: FIDES / GALICIAE SECVNDAE / IVRETVS OBSTRICTA / CRACOWIAE DIE XVII AVGVSTI / MDCCLXXVI. Sidabras, Ø 25,5 mm. Cz. 4585. LNMA, ap. 03, b. 22, l. 34 a. p., poz. 159 (A. Zaborskio kol.).
177. Medalis. Pranciškus Juozapas I. Paroda Vienoje 1873. Av.: valdovo portretas; Rv.: KÄiser - paVIlIon - WeLtaÜsStellung Wien 1873 // Britania. Baltas metalas, Ø 32 mm. Metalinėje(?) dėžutėje su Austrijos herbu. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 14, poz. 238.

Italija
178.
Medalis. Antonio Canova. 1822. Dail. Francesco Putinati. Av.: A ANTONIO - CANOVA // PVTINATI, skulptoriaus portretas; Rv.: AL / SECOLO / DECIMO / NONO, apvadas - gyvatė, centre: įrašas, Merkurijaus kepurė ir Minervos galva. Varis, Ø 37 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 15 a. p., poz. 241.
179. Medalis. Guisepe Garibaldi. Av.: GUISEPE GARIBALDI, karvedžio portretas; Rv.: GVERRE DE L’INDEPENDANCE ITALIENNE // GENERAL / COMANDANT / LE CORP DES / CHASSEVRS / DES / ALPES. Bronza, auksavimas, Ø 27 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 15 a. p., poz. 240.

Neidentifikuotas
180.
Medalis. Av.: RESIPISCITE ET BAPTISAMINI, Kristaus kryžius; Rv.: CIRCUMCIDITE PRAEPUTIUM CORDIS. Sidabras, Ø 46,5 mm. LNMA, ap. 03, b. 21, l. 16, poz. 242.

MBDM rinkiniuose iš M. M. Oginskio kolekcijos buvo daugiau kaip 180 medalių, proginių ir bandomųjų monetų, atminimo, skaičiavimo ir žaidimo žetonų (tiksliai nustatyti nėra galimybių, nes neaišku kiek Karalių serijos medalių priklausė M. M. Oginskiui; ir poz. 73).
Dalis MBDM rinkinio šiuo metu saugoma Lietuvos nacionaliniame muziejuje69, dalis - Dailės muziejuje. Į LDM MBDM rinkinio objektai pateko kaip dalis depozito: 1941 ir 1943 m. Vilniaus valstybinis dailės muziejus (vėliau pervadintas LDM) skolinosi iš Mokslų akademijos Istorijos instituto eksponatus, tačiau vėliau jie buvo suinventorinti LDM inventorinėse knygose, nepažymint daiktų kilmės70. Tokiu būdu, MBDM rinkinys buvo dirbtinai padalintas, vadovaujantis neapibrėžtais principais.
LDM inventorinėse knygose, kai kurių medalių aprašuose, galima aptikti pažymėjimą, kad ant eksponato yra priklijuotas popierėlis su numeriu. Atrodo, gana barbariškas, morališkai pasenęs eksponatų apskaitos ir apsaugos būdas leido kai kuriems eksponatams grąžinti informaciją apie jų kilmę. Pasinaudojus MBDM medalių inventoriais, buvo identifikuoti keli M. M. Oginskio ir kitų MBDM donatorių medaliai. Pavyzdžiui, iš M. M. Oginskio kolekcijos LDM saugomi medaliai, skirti Smolensko užėmimui 1611 m. (poz. 1; LDM, Inv. Nr. TD 3118; MBDM Inv. Nr. 14); Mykolo Kaributo sutarčiai su Leopoldu I 1670 m. (poz. 15; LDM, Inv. Nr. TD 2615; MBDM Inv. Nr. 28); Stanislovo Augusto pinigų reformai atminti 1766 m. (poz. 43; LDM, Inv. Nr. TD 2735; MBDM Inv. Nr. 92); geležinis medalis Kazimierui Jogailaičiui (poz. 72; LDM, Inv. Nr. TD 3020; MBDM Inv. Nr. 150).
Greičiausiai ne visi MBDM medaliai buvo sunumeruoti arba po valymo71 popierėliai nuimti, todėl ir LDM inventorinant juos, tik nedaugelio aprašuose jų numeriai pažymėti, ant medalių prilipdytų popierėlių su numeriais nėra, jie nuvalyti. Nežiūrint to, LDM rinkinyje aptinkama medalių, analogiškų MBDM saugotiems ir, matomai, kilusiems iš M. M. Oginskio kolekcijos (poz. 11, 68, 71, 73 (dalinai), 82, 103)*.
Nemažai medalių, buvusių MBDM rinkinyje, aptikti LDM nepavyko. Tuo tarpu, LNM yra saugomi 175 vertingi XVII-XX a. medaliai, įsigyti iš kolekcininko Edmundo Laucevičiaus 1964 m.72 Šiame rinkinyje randame analogiškus XVII-XX a. medalius, buvusius MBDM kolekcijoje (poz. 6, 8, 13, 14, 19, 24, 26, 27, 29, 30-32, 42, 43, 46, 47, 49, 51-55, 60, 63, 70 ir kt.). Nors ant medalių šiuo metu nėra priklijuotų numerių, taip pat įrašų inventorinėse knygose, liudijančių šių medalių saitus su MBDM kolekcija, tačiau šių (silpnai Lietuvos numizmatikos rinkai) pakankamai retų medalių komplektacija bei sutelkimas vienose rankose, gali byloti apie medalių kilmę. Sunku identifikuoti tiražuotus numizmatikos objektus, ypač esant nepilnaverčiam aprašui inventoriuje (nėra nuorodos į kurį nors žinomą medalių katalogą, nenurodyta masė, būklė, nepažymėti išskirtiniai mechaninių veiksnių požymiai medaliuose ir pan.), nes analogiški medaliai galėjo būti saugomi ne vienoje Lietuvos kolekcijų (daugiau nei 10 proc. M. M. Oginskio medalių kolekcijos eksponatų analogų buvo ir A. Zaborskio rinkinyje (poz. 4, 5, 11, 13, 18, 31-34, 37, 53 ir kt.). Tačiau yra medalių, kurių negalėjo būti nukalta daugiau nei vienas egzempliorius. Pavyzdžiui, M. M. Oginskio kolekcijoje buvo du Gyvūnų globos draugijos kongreso Paryžiuje 1878 m. variniai medaliai: 1) vardinis, skirtas M. Oginskiui „Le prince Michel OGINSKI S’PETERSBOURG et RETHOWO VICE-PRESIDENT“, 2) skirtas Rietavo grafui Anrepui Elmpt „De comte ANREP ELMPT I RETHOWO“ (sąraše poz. 151-152, inventoriuje - poz. 222 ir 223 - LNMA, ap. 03, b. 21, l. 17 a. p.). LNM saugomi analogiški ir, neabejotinai, tie patys medaliai (LNM, Inv. Nr. M 1833, M 1830). Greičiausiai, ir sidabrinis 47 mm skersmens medalis „Už geriausią žemaitišką arklį“ (sąraše poz. 130, inventoriuje - poz. 118 - LNMA, ap. 03, b. 21, l. 4 a. p.), taip pat saugomas LNM (LNM, Inv. Nr. M 1831), yra iš M. M. Oginskio rinkinio. Tai leidžia padaryti prielaidą, kad dalis MBDM rinkinio (kartu su M. M. Oginskio medaliais), mums nežinomais keliais galėjo patekti žymiam kolekcininkui vilniečiui E. Laucevičiui.
Kunigaikščio M. M. Oginskio rinkinys formuotas greta kitų muziejinių daiktų grupių, tačiau kaip atskira kolekcija - „numizmatikos kabinetas“. Medalių kolekcijoje nemažai raritetų, vertingų medalių bei proginių monetų, buvo skaičiavimo ir žaidimo žetonų, medalių kopijų.
Rinkinį sudarė: „Lenkijos bei su ja sietini medaliai“ XVII-XVIII a. pab. - daugiau kaip 73 vnt., XVIII a. pab. (po 1795) - XIX a. pab. - 38 vnt.; Rusijos XVIII-XIX a. pab. - 25 vnt., Vokietijos XVII-XIX a. II p. - 19 vnt., Prancūzijos XVIII a. pab. - XIX a. pab. - 12 vnt., Austrijos XVII a. pab. - XIX a. II p. - 6 vnt., Vatikano, Anglijos, Italijos XVIII-XIX a. - po 2 vnt., religinis, neidentifikuotas - 1 vnt. Tarp jų: 8 auksiniai, 86 sidabriniai, 6 sidabriniai paauksuoti, 2 variniai paauksuoti, 5 bronziniai paauksuoti, 10 bronzinių, 41 varinis, 19 alavinių, 1 žalvarinis, 1 geležinis, 1 balto (?)metalo medaliai ir monetos. Sidabriniai egzemplioriai sudarė apie 50 proc., variniai - 20 proc. rinkinio.
Ankstyviausias datuotas eksponatas M. M. Oginskio kolekcijoje - 1614 m. Gdansko 5 dukatų moneta (poz. 2)73, nedatuotas - Niurnbergo Hanso Krauwinckelio skaičiavimo žetonas, kaldintas 1610–1616 m. (poz. 153). Vėlyviausi nedatuoti medaliai yra skirti ūkio parodoms ar draugijoms - XIX a. pabaiga (Vilniaus raitelių draugijos, poz. 110; Rietavo žemės ūkio parodos, poz. 111; Gubernijos žemės ūkio parodų, Valstybinės žirgininkystės valdybos, poz. 133-135), datuotas - 1896 m. Nikolajaus II karūnavimo medalis (poz. 132). Yra medalių, kuriuos keblu datuoti: medalyje, žetone ar inventoriuje nepažymėta data, neinformatyvus daikto aprašas ir pan. (poz. 167, 169, 171, 179-180).
Išskirtume vertingiausius kolekcijoje: Gdansko 5 dukatų 1649 m. monetą (R6), brandtalerį Torūnės apsiausčiai 1629 m. atminti (dail. Henryk Hema) (R5) ir medalį Mykolo Kaributo karūnavimui pažymėti (1669; dail. Johann Hoehn, jaunesnysis) (R5), taip pat, bandomąsias 1771 m. monetas, tarp jų - pustalerį ir grašį (R4). Aštuonių medalių autoriai - žymūs XVII a. Gdansko medalininkai Johannai Hoehnės, ne mažiau kaip 19 medalių sukurta žymaus XVIII a. II pusės Lenkijos medalininko Johanno Philippo Holzhaeusserio. Daugiau kaip 20 kolekcijos medalių retumas vertintinas R2-R3 (pagal E. Hutten-Czapskį). Paminėtini Imperatoriškojo Vilniaus universiteto auklėtinio Rapolo Slizienio (Slizień, 1804-1881), medalis tėvų auksinių vestuvių proga (1852), taip pat, 1831 ir 1863 m. sukilimo dalyvio, dailininko Henriko Dmochovskio (Dmochowski, 1810-1863) medalionas skerdynėms Galicijoje atminti (1846), Sankt Peterburgo medalininko grafo Fiodoro Tolstojaus sidabriniai medaliai T. Čackiui (1809) ir Imperatoriškojo Vilniaus universiteto įkūrimo 250-sioms įkūrimo ir 25-osioms atkūrimo metinėms (1828). M. M. Oginskis turėjo medalių, kurių nebuvo vieno žymiausių XIX a. Lenkijos kolekcininkų E. Hutten-Czapskio kolekcijoje, pvz.: Kražių gimnazijos sidabrinis medalis „Už darbštumą“ (Dail. G. Mainert, 1822; poz. 82; E. Hutten-Czapskis savo kataloge nurodo varinį egzempliorių).
Nepaisant to, kad M. M. Oginskio kolekcijoje būta nemažai įspūdingų ir vertingų medalių, jos sudėtis rodo, kad numizmatikos objektai buvo kaupti ne kaip meno ar estetinio pasigėrėjimo objektai, o daugiau kaip istoriniai dokumentai ir liudininkai, iliustruojantys krašto ir giminės istoriją (Mykolo Kleopo ir jo dėdės Mykolo Kazimiero Oginskių medaliai, poz. 63, 64, 66; Abiejų Tautų Respublikos padalinimus atspindintys žetonai ir medaliai, poz. 70, 71, 160, 174-17674; ir pan.). Nėra rinkinyje Vakarų Europos medalininkystės kūrinių, kaip ir gana silpnos Lenkijos-Lietuvos XVII-XVIII a. I pusės bei Rusijos XVIII-XIX a. I pusės grupės. Dalis medalių M. M. Oginskio gauti ar įsigyti ūkinės veiklos pasekoje: dalyvaujant ar lankantis parodose. Neabejotinai, tai susiję ir su jo brolio Bogdano Oginskio (1848-1909), Rietavo dvarininko, ūkine veikla75 (poz. 104, 107, 109-111, 123, 124, 126-130, 133-135, 149-152; 25 vnt.). Kai kurie medaliai, pvz. Londono parodos 1851 m. bei Lenkijos Karalystės žemdirbystės draugijos 1858 m. (poz. 139, 140, 96), matyt, patekę kitais keliais - kunigaikščiai tuo metu dar buvo mažamečiai. Gal būt, tai - tėvo Irenėjaus Kleopo Oginskio (1808-1863), taip pat pažangaus ir veiklaus ūkininko palikimas.
Su I. K. Oginskio, 1831 m. sukilimo dalyvio ir didelę įtaką turėjusio sūnų auklėjimui, asmenybe sietini ir medaliai liudijantys XIX a. pradžios nacionalinį pakilimą bei 1831, 1863 m. sukilimus Lenkijoje ir Lietuvoje. Tai - kompaktiška ir charakteringa XIX a. II pusės numizmatikos rinkiniams grupė, kurioje yra ir emigracijoje išleistų medalių: Józefo Poniatowskio mirčiai atminti (1813; dail. A. Caunois, Paryžius), generolo Vincento Krasińskio bei Tado Kosciuškos garbei (1814 ir 1818; dail. A. Caunois, Paryžius), 1831 m. sukilimui atminti, išleistas Lenkijos emigracijos komiteto Paryžiuje (1831; dail. Rouvet, Paryžius), Lenkijos bičiulių - Anglijos parlamentaro Roberto G. Fergussono bei Stuarto C. Dudley garbei (1832; dail. W. Oleszczyński, Paryžius 1859; dail. A. Bovy, Ženeva), medalio atlieja demonstracijai Prancūzijoje Lenkijos garbei atminti (Prancūzija, 1848) ir t.t. Analogiški medaliai MDBM buvo perduoti ir kitų kolekcininkų, bibliofilų bei senienų mylėtojų, kas rodo intensyvų propagandinės patriotinės ikonografijos naudojimą numizmatikoje bei dar vieną jos skaidos kelią visuomenėje.
M. M. Oginskio medalių rinkinio sąrašas leidžia apčiuopiamiau pajusti Oginskių palikimą. Tačiau drąsiai vertinti kolekcijos dar negalime, nes nežinome, kiek pilnai atkurtas medalių sąrašas atstovauja visą medalių rinkinį, ir kokia dalis (gal tik atskiros temos?) buvo perduota MDBM. Dalinai atkūrus M. M. Oginskio medalių rinkinį, vis dar lieka nežinomas ir jo kaupimo pobūdis, sisteminimo principai kuriais vadovavosi kolekcininkas, jei tokie buvo. Nežiūrint to, M. M. Oginskio medalių rinkinio sąrašas rodo, kad rinkinys buvo vienas didžiausių ir vertingiausių Lietuvoje XIX a. pab. – XX a. pradžioje. Bandymas atkurti nebeegzistuojančią kolekciją dar kartą patvirtino, kad išlikę rašytiniai šaltiniai gali pratęsti kolekcijos gyvenimą ir suteikti vertingų žinių apie jų savininkus ir puoselėtojus.
Siekiant atkurti Oginskių dvaro Plungėje interjerą bei vėl įkvėpti dvasią, numizmatikos rinkinio atgaivinimas - realus ar virtualus - būtų logiškas ir sveikintinas.

Sutrumpinimai

Šaltiniai ir literatūra

Cz. - Hutten-Czapski E. Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises. T. 1-4. St.-Pétersbourg-Cracovie, 1871-1891.

Dav. - Davenport S. J. German Talers 1700-1800. London. 1965.

Henckel - Weyl. a. Paul Henckelsche sammlung Brandenburg-preußischer Munzen und Medaillen. Berlin 1876-1877 (reprint 1987).

LM - Lietuva medaliuose XVI-XX a. pradžia [sud. Ruzas Vincas]. Vilnius. 1998.

Mitch. - Mitchiner m. Jetons, medalets and tokens. The medieval period and Nuremberg. Vol. 1. London 1988.

Racz. - Raczyński E. Gabinet medalów polskich oraz tych, które się do dziejów Polski tycz¹, poczęwszy od najdawniejszych czasów. T. 1-4. Wroclaw-Poznań, 1837-1843.

Rev. - Rewoliński T. Medale Religijne. Kraków, 1887.

Sm. - Смирнов В. П. Описание русскихъ медалей. С-Петребургъ. 1908.

Įstaigos

LDM - Lietuvos dailės muziejus.

LNM - Lietuvos nacionalinis muziejus.

LNMA - Lietuvos nacionalinio muziejaus archyvas.

MBDM - Mokslo bičiulių draugijos Vilniuje muziejus.

Nuorodos

1 Konferencija „Lietuvos dvarai: praeitis, dabartis, perspektyvos“. Žemaitkiemio dvaras (Kauno r.). 2002 06 22-29.b

2 Chwalewik E. Zbiory Polskie. T. II. Kraków. 1927. S. 67; Aftanazy R. Dzieje rezydencji na dawnych kresach Rzeczypospolitej. T. 3. Wrocław-Warszawa-Kraków. 1992. S. 249; Strzałkowski J. Zbiory Polskich monet i medali. Łódż. 1991. S.96.

3 LNMA, ap. 03, b. 21, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie. Muzeum. Katałóg medalów. 2. Medale rożnych krajów, gabloty C i D (nustatė ir suinventorino dr. V. Zahorskis, 1908); LNMA, ap. 03, b. 22, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie. Muzeum. Katalog medalów. 1. Medale polskie (nustatė ir suinventorino dr. V. Zahorskis, 1914); LNMA, ap. 03, b. 23a, Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie. Inwentarz monet greckich i rzymskich (oryginalne monety i odlewy) (nustatė ir suinventorino M. Dzikowskis, 1938).

4 LNMA, f. NM, b. 220, M. Brenšteinas. Kultūros paminklų, esančių Žemaitijos dvaruose, inventorizacijos knyga (kopija). Sudaryta apie 1909-1912 m.

5 LNMA, ap. 03, b. 21; 22; 23a. Pasak M. Dzikowskio, didžioji dalis MBDM antikinių monetų rinkinio (1938 m. rinkinyje suinventorintų buvo 961 vnt., neinventorintų - 159 vnt., iš viso - 1120 vnt.) sudarė M. Oginskienės depozitas(?), - apie 1000 monetų (LNMA, ap. 03, b. 23a, l. 4-4 a. p.; inventoriuje „deponavimo sąraše“ minimos 82 monetos, todėl neaišku, ar likusios monetos buvo deponuotos, ar perduotos pastoviam saugojimui). Be numizmatikos M. M. Oginskio rinkinyje M. Brenšteinas yra minėjęs kelis masonų ženklus, tris „Virtuti Militari“ ordinus 1792 ir 1831 m. (LNMA, f. NM, b. 220, l. 85), tačiau kam jie buvo perduoti nežinoma.

6 Pažymėtina, kad MBDM inventoriuose medalių skersmuo dažnai pateikiamas keliais milimetrais didesnis. Greičiausiai, buvo matuojama liniuote, o ne slankmačiu.

7 Grimalauskaitė D. Numizmatika Lietuvos dvarų rinkiniuose XIX-XX a. Pradžioje // Lietuvos dvarai: praeitis, dabartis, perspektyvos. Konferencijos tezės. Žemaitkiemio dvaras. 2002. P. 23; Grimalauskaitė D. Нумизматика и нумизматическое коллекционирование в Литве в XIX - в начале XX в. // Numizmatika. Nr. 19. 2004. Bratislava. S. 118.

8 Raczyński E. Gabinet medalów polskich oraz tych, które się do dziejów Polski tyczą, począwszy od najdawniejszych czasów. T. 1-4. Wroclaw-Poznań. 1837-1843; Hutten-Czapski E. Catalogue de la collection des médailles et monnaies polonaises. T. 1-4. St.-Pétersbourg-Cracovie. 1871-1891; Lietuva medaliuose XVI a. - XX a. pradžia [sud. Ruzas Vincas]. Vilnius. 1998; Davenport S. J. German Talers 1700-1800. London. 1965; Смирнов В. П. Описание русскихъ медалей. С.-Петербургъ. 1908.

9 Więcek A. Dzieje sztuki medalierskiej w Polsce. Kraków. 1989. S. 48.

10 Antanas Zaborskis (Zaborski, 1850-1906), Pašušvio (lenk. Poszuszwe; Kauno pav., dab. Kėdainių r.) dvarininkas. Rinkiniai MBDM perduoti 1907 m. (Brensztejn M. Towarzystwo Przyjaciół Nauk w Wilnie. Wilno. 1937. S. 7)

11 Analogiški medaliai saugomi LDM ir LNM. Pastarojo egzempliorius yra su prikniedyta kilpele (LNM, Inv. Nr. M 1677, publikuotas: Ruzas V. XVI a. - XX a. pirmosios pusės medaliai Lietuvos TSR istorijos ir etnografijos muziejuje. Vilnius. 1988. P. 21), kas nenurodyta MBDM inventoriuje, todėl M. M. Oginskio kolekcijos egzempliorius greičiausiai bus LDM.

12 Inventoriuje suklysta, įrašyti 1650 m. Tačiau, tais metais buvo kaldinamos tik 10 dukatų monetos. Pagal nuorodą į E. Hutten-Czapskio katalogą, tai - 1649 m. moneta.

13 Du analogiški sidabriniai medaliai saugomi LDM (su kilpele, paauksuotas, 45´37 mm, Inv. Nr. T 3025, senas depozito Nr. 785 ) ir LNM (44´36, Inv. Nr. M 1682, publikuotas: P. 112). Pagal A. Zaborskio kolekcijos katalogą (LNMA, ap. 03, b. 60, l. 247), šiam kolekcininkui priklausęs egzempliorius buvo sidabrinis, todėl M. M. Oginskio turėtų būti paauksuotas, esantis LDM.

14 Inventoriuje klaidingai identifikuotas, kaip Mykolo Kaributo karūnavimo medalis bei duota klaidinga nuoroda, pagal eksponato aprašymą, turėtų būti ne Racz. 170, o 172.

15 Inventoriuje poz. 32 pateiktas Eleonoros Marijos karūnavimo žetonas yra neaprašytas (tik duodama nuoroda Racz. 172), todėl neaišku kuo jis skiriasi nuo poz. 30 esančio Eleonoros Marijos karūnavimo žetono (Racz. 172, žr. aukščiau esančią nuorodą - 14).

16 Inventoriuje priskirtas Austrijai.

17 Inventoriuje - medalis kvadratinis taleris (‘Medał talar kwadratowy’).

18 Inventoriuje - medalis mažas (‘Medal mały’)

19 Inventoriuje - medalis didelis (‘Medal duýy’).

20 Inventoriuje - kvadratinis medalis (‘med. Kwadratowy’), priskirtas Prancūzijai. Manoma, kad skirtas šaulių varžyboms markgrafo Kristijono fon Brandenburg-Bayreuth garbei (Leipziger Munzhandlung und Auktion Heidrun Höhn. Munzkatalog zur 26. auktion am 18. und 19. Mai 2001. Nr. 2649).

21 Inventoriuje - medalis.

22 Inventoriuje - medalis. Suklysta pateikiant nuorodą: turi būti ne Cz. 2670 (1/3 talerio), o Cz. 2671.

23 Inventoriuje - vedybinis medalis (‘Medal ślubny’). Greičiausiai, nurodytas klaidingas monetos skersmuo - 29 mm, nes talerio skersmuo - 41 mm, 2/3 talerio - 35 mm, 2 grašių - 23,5 mm. Pagal nuorodą Cz. 2761 (skersmuo - 41 mm, masė - 29,16 g) galima būtų spręsti, kad tai - taleris, tik inventorinant vietoj skersmens dydžio buvo įrašytas masės. Toks atvejis - nevienintelis, žr. sąrašo poz. 95, 98, 101.

24 Inventoriuje - dukatas-medalis (‘Dukat-medal’).

25 Inventoriuje - medalis. Pateikta klaidinga nuoroda, turi būti ne Racz. 391, o 390, nes pagal skersmenį yra ne 2 grašiai (22 mm), o 2/3 talerio (34 mm).

26 Więcek A. Jan Filip Holzhausser (1741-1792) nadwornymedalier króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Warszawa. 1993. P. 24. MBDM inventoriuje, remiantis E. Hutten-Czapskio katalogu, rašoma, kad medalis skirtas Baltojo erelio ordino statuto pakeitimo progai.

27 Inventoriuje - medaliukas (‘Medalik’).

28 Strzałkowski J. Słownik medalierów. Warszawa 1982. S. 46: medalininkas Nikolaus Georgi (1717-1790) iš Švedijos; E. Hutten-Czapskio kataloge - N. Georgi iš Berlyno (Cz. 3407).

29 Więcek A. Min. veik. 1993. P. 65: nurodomas tik sidabrinis variantas.

30 Inventoriuje - medalis.

31 Bibliofilas ir senienų rinkėjas Janas Szwańskis bei jo žmona Helena Szwanska dovanoję Mokslo bičiulių draugijai knygų, kitų eksponatų (Sprawozdanie ze stanu Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Wilnie w roku 1910. Wilno. 1911. S. 7, 12)

32 Inventoriuje suklysta, vietoj medalio skersmens - 65 mm, pateikta masė - 104.

33 1908 m. Antanina Burhardt Mokslo bičiulių draugijos muziejui paaukojo Koreco manufaktūros vazas ir 16 medalių (Širkaitė J. Vilniaus mokslo bičiulių draugija ir jos muziejaus rinkiniai. // Kultūros istorijos tyrinėjimai. T. 5. 1999. P. 346)

34 Kolekcininkas Janas Francuzowiczius, Dūkšto dvaras(?) (Dukszty), Zarasų valsčius (dab. Ignalinos r.), turėjęs XIX a. pab.-XX a. pr. lenkiškų ir kt. monetų rinkinį (Grimalauskaitė D. Min. veik. 2002. P. 22 ).

35 Inventoriuje kai kur pateikiamas Zawadzkio vardo inicialas - F., kitur - be inicialo. Iš numizmatų kolekcininkų žinomas Eugeniuszas Zawadzkis, dvarininkas Krotošyne (Krotoszyn) ties Nesvyžiumi, turėjęs lenkiškų ir lietuviškų monetų rinkinį (Strzałkowski J. Min. veik. P. 139)

36 Inventoriuje nurodyti 2 vnt.: varinis ir geležinis, tačiau pateikėjai - 3.

37 Inventoriuje suklysta: turėtų būti ne Cz. 3593 (Kremeneco licėjaus medalis, 37 mm), o Cz. 3594 (varinis). Analogiškas medalis saugomas LDM (LM P. 168) ir LNM (Inv. Nr. M 1105).

38 Inventoriuje nurodyti 2 vnt.: sidabrinis ir varinis, tačiau pateikėjai - 3.

39 Inventoriuje klaidinga nuoroda: turi būti ne Cz. 3869, o Cz. 3868. Nurodyti 2 vnt.: varinis ir geležinis, tačiau pateikėjai - 4. Be M. M. Oginskio - Siemionow (Siemconow?), Tukałło ir Rusieckas. Vardų inicialai nenurodyti. Ignacas Tukałło be monetų MBDM dovanojęs ir mineralų kolekciją (Sprawozdanie... 1911. S. 13). Dėl Rusiecko, tai iš numizmatų kolekcininkų žinomas dvarininkas Stanisławas Ursyn Rusieckas, Nacionaliniui muziejui Krokuvoje 1908 m. padovanojęs turtingus senienų ir numizmatikos rinkinius (Strzałkowski J. Min. veik. P. 139). Iš Mokslo draugijos muziejaus donatorių, žinomi Stanisławas Rusieckas ir meno žinovas, dailininkas Bolesławas Rusieckas, pastarasis dovanojęs meno kūrinių, knygų (Brensztejn M. Min. veik. S. 11; Širkaitė J. Min. veik. P. 343).

40 Greičiausiai, tai - Józefas Suszyńskis iš Nesvyžiaus (Sprawozdanie...1911. S. 7), dovanojęs Mokslo bičiulių draugijai ir knygų, archivalijų (Sprawozdanie... 1911. S. 7, 9).

41 Inventoriuje suklysta, vietoj medalio skersmens - 97 mm, pateikta masė - 126,5. Adamas Więsekas nurodo 95 mm skersmenį (Więsek A. Min. veik. 1989. P. 134 )

42 Inventoriuje suklysta, vietoj medalio skersmens - 65 mm, pateikta masė - 120,5.

43 Inventoriuje suklysta, vietoj medalio skersmens - 67,5 mm, pateikta masė - 125,3.

44 Inventoriuje suklysta, vietoj medalio skersmens - 73 mm, pateikta masė - 146.

45 Inventoriuje suklysta, vietoj medalio skersmens - 73 mm, pateikta masė - 172.

46 Greičiausiai, tai - dail. Johanno Balthazaro Gasso (1730-1813) ir Georgo Kristijono Wechterio (1729-1789) raižyto medalio kopijos, darytos Pavlo Lialino (1775 - po 1835) arba Aleksejaus Klepikovo (1801-1852), Michailo Kučkino (1818-1873) ir Nikolajaus Kozino (?-1867/68). (Смирнов В. П. Описание русскихъ медалей. С.-Петребургъ. 1908. С. 131-132. №. 253; Щукина Е. Монограмы и подписи на русских медалях XVIII - начала XX веков. Киев. 2002. С. 122; Berliner Münzauktion Nr. 90. 2000. Nr. 609).

47 Inventoriuje medalio skersmuo - 45 mm, tačiau pagal V. Smirnovo katalogą turėtų būti 1 9/16 colio, t. y. 40 mm. Neaišku, ar tai klaida matuojant ir inventorinant, ar - sidabruota medalio kopija.

48 Greičiausiai, tai - dailininkas Z. Stankiewiczius, Mokslo bičiulių draugijos muziejui dovanojęs monetų ir medalių (Širkaitė J. Min. veik. P. 360).

49 Inventoriuje nurodyti 3 vnt., tačiau pateikėja - tik kunig. Oginskienė, todėl neaišku, ar M. M. Oginskio kolekcijoje buvo 3 analogiški medaliai, ar inventoriuje neįrašyti kiti du asmenys.

50 Inventoriuje nurodyti 3 vnt., tačiau pateikėja - tik kunig. Oginskienė, todėl neaišku, ar M. M. Oginskio kolekcijoje buvo 3 analogiški medaliai, ar inventoriuje neįrašyti kiti du asmenys.

51 Inventoriuje nurodyti 3 vnt., tačiau pateikėjai - kunig. Oginskienė ir A. Zaborskis, trečias pateikėjas nepažymėtas.

52 Inventoriuje priskirtas Aleksandro II valdymui, pagal draugijos įkūrimo datą.

53 Inventoriuje priskirtas Aleksandro II valdymui, pagal draugijos įkūrimo datą. Nurodyti 5 vnt., tačiau pateikėja - tik kunig. Oginskienė, todėl neaišku, ar M. M. Oginskio kolekcijoje buvo 5 analogiški medaliai, ar inventoriuje neįrašyti kiti asmenys.

54 Inventoriuje ši pozicija užbraukta paprastu pieštuku.

55 Kaldintame medalyje išskustas įrašas „верховую“ ir išgraviruotas „жмудскую“.

56 I nventoriuje suklysta: turėtų būti ne А. С. ГРИЛИХЕСЪ, о А. A. ГРИЛИХЕСЪ. Numizmatės Eugenijos Ščiukinos (Valstybinis ermitažas, Sankt Peterburgas) nuomone, tai - Abraomo Grilicheso (1849-1912) darbas „Disko metikas“ (‘дискобол‘), originalas kurio 1869 m. buvo priimtas į Sankt Peterburgo dailės akademijos muziejų. Dėkoju gerbiamoms Eugenijai Ščiukinai ir Galinai Kovenevai (Valstybinis istorijos muziejus, Maskva) už pagalbą nustatant medalį.

57 Inventoriuje - „Popiežių medaliai“ (LNMA, ap. 03, b. 21, l. 9).

58 Inventoriuje nurodyti 4 vnt., tačiau pateikėjai - kunig. Oginskienė ir A. Zaborskis, kiti du - nepažymėti.

59 Inventoriuje nurodyti 2 vnt., tačiau pateikėja - kunig. Oginskienė, antras pateikėjas nepažymėtas.

60 Inventoriuje - medalis, priskirtas Ispanijai.

61 Inventoriuje - žetonas, priskirtas Prancūzijai.

62 Inventoriuje - medalis, priskirtas Lenkijai: suklysta identifikuojant herbus, yra ne Saksonijos ir Lenkijos, o Niurnbergo miesto herbai.

63 Inventoriuje - žetonas, priskirtas Prancūzijai, Liudviko XVI paminklo Liudvikui XV pastatymo progai.

64 Inventoriuje medalis priskirtas Austrijai (Emporium Hamburg. Auktions-katalog. 23 auktion vom 16. bis 17. Dezember 1991. Nr. 2253).

65 Inventoriuje - žetonas žaidimui (‘spielmarke‘), tačiau pagal legendą, tai galėtų būti - alegorinis medalis (whistmarke) su pasakėčios apie lapę ir varną motyvais: „Jei tavo darbą giria priešininkas, tai dvigubai būk atsargesnis...“. Loos firma, 1800 m. (Leipziger Münzhandlung und Auktion Heidrun Höhn. Munzkatalog zur 23. auktion am 19. und 20. mai 2000. Nr. 895, sidabras).

66 Inventoriuje - medalis, priskirtas Lenkijai, skyriui „Po Lenkijos padalinimo“.

67 Inventoriuje - medalis priskirtas Lenkijai, skyriui „Stanislovas Augustas“.

68 Inventoriuje - medalis, priskirtas Lenkijai, skyriui „Po Lenkijos padalinimo“.

69 Antikinės monetos (dalis antikinių monetų rinkinio?). LNM, GRD 12698 (1691 vnt.); LNM, GRD 12701 (114 vnt.); LNMA, ap. 3, b. 23a).

70 LNMA, f. IEM, ap. 6, b. 1, Aktas 1951 01 03. 1954 m. buvo sudaryta komisija depozito klausimui spręsti, siūloma rinkinius padalinti dviem muziejams: MA Istorijos-etnografijos ir Valstybiniam dailės muziejui, tačiau pastarajam atsisakius komisijos darbą tęsti (remiantis „Kultūros ministerijos nurodymu nesiskaityti su Komisija ir jos pasiūlymais“; LNMA, f. IEM, ap. 6, b. 1, Aktas 1957 02 18), deponuoti daiktai LDM direktoriaus 1958 02 04 įsakymu Nr. 12 buvo įtraukti į Dailės muziejaus rinkinius.

71 MBDM eksponatai buvo valomi, pvz.: antikinės monetos ir jų imitacijos (LNMA, ap. 03, b. 23a, l. 4).

72 LNM, Inv. Nr. M 1670-1833.

73 1611 m. medalį, skirtą Smolensko užėmimui pažymėti (poz. 1), laikome XIX a. II p. kopija, nes gurtas yra mechaniškai pažeistas dilde (ar kitu panašaus pobūdžio įrankiu), kas rodytų galvanoplastinį pagaminimo būdą.

74 Ruzas V. Lietuvos ir Lenkijos valstybės padalijimų laikotarpio medaliai. // Laurynas Gucevičius ir jo epocha. Vilniaus dailės akademijos darbai 32. Vilnius. 2004. P. 27-46. Nr. 8, 10, 17, 26, 27, 24.

75 Kunigaikščio Bogdano Oginskio iniciatyva 1873 m. įsteigtas Rusijos gyvulių globos draugijos Rietavo skyrius. 1875 m. Rietave surengta pirmoji Lietuvoje žemės ūkio paroda. Siekiant pratęsti tėvo I. K. Oginskio pradėtą darbą propaguojant žemaitukų veislės žirgus, 1881 m. įsteigta Raseinių žemaičių veislės arklių veisimo skatinimo draugija (http://mpkelias.mch. mii.lt/ASMENYS/oginskiai.lt.htm.: Žemaičių dailės muziejaus svetainė, 2005 04 27).

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.13