ICOM ICCROM ICOM-LT EL. PAŠTAS ENGLISH  
<<< Į pradžią >>>   Portalas „Lietuvos muziejai“ Svetainės naujienos Žurnalas „Lietuvos muziejai“
APIE PROJEKTĄ
Informavimo planas-schema atsisiųsti [* doc 44 KB] >
Projekto valdymo grupė
Funkcijos
Sudėtis
Nuostatai
Informacija apie posėdžius
Projekto partneriai
Projekto pERSONALAS atsisiųsti [*doc 48 KB]
KONTAKTAI
NUORODOS
 
 

PROJEKTAS „XXI AMŽIAUS MUZIEJININKŲ KOMPETENCIJOS IR GEBĖJIMŲ UGDYMAS“
 

EUROPOS SĄJUNGA, EUROPOS SOCIALINIS FONDAS

   
PROJEKTĄ REMIA LIETUVOS RESPUBLIKA
PROJEKTĄ DALINAI finansuoja EUROPOS SĄJUNGA

K U R K I M E   A T E I T Į  D R A U G E !
2006 m. balandžio mėnesį muziejininkų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas“ pradėjo įgyvendinti Lietuvos muziejų asociacija kartu su 10 partnerių, tarp kurių yra Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus, Šiaulių „Aušros“ muziejus, Trakų istorijos, Lietuvos teatro, muzikos ir kino, Lietuvos jūrų, Alytaus kraštotyros, Kėdainių krašto, Mažosios Lietuvos istorijos, Vilkaviškio krašto ir Raseinių krašto istorijos muziejai. Projektas bus įgyvendinamas du metus. Projekto įgyvendinimui iš Europos socialinio fondo paramos pagal Lietuvos 2004-2006 metų Bendrojo programavimo dokumento II prioriteto „Žmogiškųjų išteklių plėtra“ 2.2 priemonę „Darbo jėgos kompetencijos ir gebėjimų prisitaikyti prie pokyčių ugdymas“ skirta 2,3 mln. litų. Dar beveik milijonas litų projekto įgyvendinimui skiriama iš valstybės ir savivaldybių biudžetų.
Pagrindinis projekto tikslas – Lietuvos nacionalinių ir regioninių muziejų darbuotojų pagrindinių įgūdžių ugdymas bei kvalifikacijos kėlimas, siekiant stiprinti muziejų kultūrinę ir edukacinę veiklą visuomenėje bei geriau tenkinti jos poreikius. Projekto įgyvendinimo metu kvalifikaciją kels 298 projekte dalyvaujančių muziejų darbuotojai.
Projekto įgyvendinimui numatyta parengti 26 dalykų programas pagal šias keturias mokymo sritis: 1. Profesinį mokymą; 2. Administracinių gebėjimų tobulinimą; 3. Naudojimosi informacinėmis technologijomis mokymo; 4. Kalbų mokymo.
 
PROJEKTO ĮGYVENDINIMAS
Projekto įgyvendinimo planas 2006-2008 atsisiųsti [* doc 608 KB} >
Ataskaitos
MOKYMAI
Administracinių gebėjimų ugdymas
Naudojimosi informacinėmis technologijomis mokymas
Kalbų mokymai
Profesinis mokymas
PROJEKTO SKLAIDA
Projekto viešinimo planas atsisiųsti  [*xls 32 KB] >
Pranešimai spaudai
Leidiniai
© Lietuvos muziejų asociacija   Tinklalapis atnaujintas 2011.04.04