ICOM ICCROM ICOM-LT EL. PAŠTAS ENGLISH  
Portalas "Lietuvos muziejai" Svetainės naujienos Žurnalas "Lietuvos muziejai" <<< Į pradžią >>>  
PAIEŠKA
ASOCIACIJOS NARIAI:
Tikrieji nariai
Asocijuotieji nariai
Nariai-rėmėjai
Garbės nariai
VALDYBA
SEKCIJOS:
Informacijos ir
leidybos
Rinkinių apskaitos,
saugojimo ir
apsaugos
Rinkinių mokslinio
tyrimo
Švietimo
Vadybos
RENGINIAI
PROJEKTAI
KONKURSAI
TEISĖS AKTAI
BIBLIOTEKA
NAUDINGOS NUORODOS
LEIDINIO ARCHYVAS
RĖMĖJAI
KŪRĖJAI
APIE MUS
Laiškai

 

ASOCIACIJOS NARIAI

LMA nariai gali būti tikrieji nariai, asocijuotieji nariai, nariai-rėmėjai ir garbės nariai.
Lietuvos muziejų asociacijos tikraisiais nariais gali būti Lietuvos muziejai bei kitos su muziejine veikla susijusios organizacijos, veikiantys kaip viešieji juridiniai asmenys ir įregistruoti LR Kultūros ministerijos kultūros įstaigų registre. 
Asocijuotaisiais nariais gali būti institucijos, vykdančios muziejinę veiklą, bet neturinčios viešojo juridinio asmens statuso.
Nariais-rėmėjais gali būti asmenys ar organizacijos, remiantys ir propaguojantys Lietuvos muziejų veiklą, o taip pat kitose valstybėse esantys muziejai, saugojantys ir propaguojantys Lietuvos kultūrinį palikimą.
Garbės nariais gali būti fiziniai asmenys, nusipelnę Lietuvos muziejininkystei.

Organizacijos, norinčios tapti LMA tikraisiais, asocijuotaisiais nariais ar nariais-rėmėjais, parašo prašymą LMA Valdybai. Valdyba apsvarsto gautus prašymus ir per mėnesį praneša savo sprendimą. 
Garbės narius valdybos teikimu priima LMA visuotinis narių susirinkimas.

 

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2011.04.04