<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

2007 METŲ MUZIEJININKĖ – ELVYRA SPUDYTĖ

Lietuvos muziejų asociacijos valdybos 2008 m. kovo 20 d. posėdžio nutarimu 2007 Metų muziejininko vardas suteiktas ir premija skirta Žemaičių muziejaus „Alka“ vyriausiajai fondų saugotojai Elvyrai Spudytei už reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, saugojimą, tyrimą bei populiarinimą.

Elvyra Spudytė, Žemaičių muziejaus „Alka“ vyriausioji fondų saugotoja, Tarptautinės muziejų dienos išvakarėse – 2008 m. gegužės 15 d. – buvo paskelbta geriausia 2007 Metų muziejininke.

Elvyros Spudytės tyrinėjimų sritis – liaudies menas ir menininkai. Nuo 1976 m. dalyvauja „Alkos“ muziejaus organizuojamose kompleksinėse-etnografinėse ekspedicijose. Apie liaudies meistrus, tautodailininkus padarė aprašus, surinko faktinę, fotografinę medžiagą. Parengė parodų Lietuvos kultūros istorijos temomis, įrengė ne vieną menininkų darbų parodą, pristatė jų darbus, suorganizavo šventinius renginius tautodailininkų jubiliejų progomis. Nagrinėdama jų kūrybą E. Spudytė ieško ištakų senajame žemaičių mene, kurį yra gerai išstudijavusi (Žymesnieji dabartiniai liaudies meistrai Telšių rajone. ŽAM MA 225). E. Spudytė yra paruošusi darbus „Medinė skulptūra Žemaičių „Alkos“ muziejuje“, „Šv. Jonų Nepomukų kolekcija „Alkos“ muziejuje“. Jos straipsniai yra išspausdinti daugelyje leidinių. 1996 m. „Prieverpčių ornamentai Telšių apskrityje“ išspausdintas leidinyje „Mažeikiai. Praeitis, dabartis ir perspekrtyvos“, „Medžio drožybos tradicijų tąsa telšiškių medžio drožėjų darbuose“ išspausdintas 1998 m. leidinyje „Žemaičių praeitis“ t. 8, 2001 m. leidinyje „Etnografija“ Nr. 11 „Žemaičių „Alkos“ muziejuje 2000–2002 m. įsigytų etnografinių eksponatų apžvalga“, 2001 m. „Šv. Jonų Nepomukų kolekcija Žemaičių „Alkos“ muziejuje“ leidinyje „Liaudies kultūra“ Nr. 2 2004 m. „Svarbu pasijuokti iš savęs ir neužgauti kitų“ (apie medžio meistrą A. Kvasą) leidinyje „Liaudies kultūra“ Nr. 3, 2005 m.

E. Spudytė 2005 m. sudarė iš išleido katalogą „Mažosios architektūros paminklų viršūnės ir antkapių kryžiai“. Jis vertingas ne tik pristatytais muziejaus fonduose saugomais senųjų Žemaitijos meistrų darbais, bet kataloge nagrinėjami ir dabartinių Telšių apskrities kalvių kūriniai. 2007 m. išleista E. Spudytės parengta muziejų reprezentuojanti knyga „Žemaičių muziejus „Alka“. Artėjančiam Žemaitijos krikšto 600 metų jubiliejui E. Spudytė sudarė ir išleido 2008 metų sieninį kalendorių „Tradicinė žemaičių skulptūra“. Šiais metais turėtų pasirodyti jos parengtas katalogas „Medinė žemaičių skulptūra“.

E. Spudytė dalyvauja mokslinėse konferencijose, skaito pranešimus ir paskaitas įvairių istorinių datų paminėjimui, veda edukacinius renginius moksleiviams ir studentams.

Metų muziejininko nominacija ir 2 tūkst. litų premija Lietuvos muziejų asociacijos įsteigta 2004 m. ir teikiama kasmet Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją.

Metų muziejininko vardas suteikiamas už Lietuvos muziejininkystės plėtrą; muziejų veiklos propagavimą; reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, saugojimą, restauravimą ir tyrimą; materialinių, dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą bei populiarinimą; novatoriškumą; tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą; naujų veiklos formų diegimą; aktyvų metodinį darbą; patirties sklaidą; publikacijas muziejininkystės temomis; aktyvų dalyvavimą Lietuvos muziejų asociacijos veikloje.

Pirmoji – 2004 Metų muziejininko nominacija ir premija įteikta 2005 m. Lietuvos jūrų muziejaus vyriausiajai fondų saugotojai Rūtai Mažeikienei.

Antroji – 2005 Metų muziejininko nominacija ir premija įteikta 2006 m. Lietuvos nacionalinio muziejaus Ikonografijos skyriaus vyresniajai muziejininkei, knygos „Vilniaus vaizdų atvirukai 1897–1915“ sudarytojai Daliai Keršytei.

Trečioji – 2006 Metų muziejininko nominacija ir premija įteikta 2007 m. Maironio lietuvių literatūros muziejaus Išeivių literatūros skyriaus vedėjai Virginijai Paplauskienei.

Išsamesnė informacija:
Lolita Valužienė, Lietuvos muziejų asociacijos atsakingoji sekretorė
Tel./faksas (8~5) 2790918, mob. tel. (8~684) 23404.
El. paštas: muzasoc@gmail.com

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.16