<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

2004 METŲ MUZIEJININKO TITULAS – KLAIPĖDIETEI
RŪTAI MAŽEIKIENEI
 
Gegužės 17 d. Lietuvos jūrų muziejuje susirinkus visų šalies muziejų atstovams, buvo paskelbtas metų muziejininkas. Juo tapo Jūrų muziejaus vyriausioji fondų saugotoja Rūta Mažeikienė.
 
Šią nominaciją šiemet įsteigė Lietuvos muziejų asociacija, siekdama skatinti geriausiai dirbančius muziejininkus. Metų muziejininkas apdovanojamas – 2000 litų premija. Garbinga nominacija bus suteikiama kasmet už Lietuvos muziejininkystės plėtrą; muziejų veiklos propagavimą; reikšmingų ir unikalių eksponatų kaupimą, saugojimą, restauravimą ir tyrimą; materialinių, dvasinių ir gamtos vertybių eksponavimą, populiarinimą; novatoriškumą; tradicijų gaivinimą ir puoselėjimą; naujų veiklos formų diegimą; aktyvų metodinį darbą; patirties sklaidą; publikacijas muziejininkystės temomis; aktyvų dalyvavimą Lietuvos muziejų asociacijos veikloje. Metų muziejininko vardas suteikiamas ir premija įteikiama kasmet minint Tarptautinę muziejų dieną – gegužės 18-ąją.
 
Rūta Mažeikienė
 
Rūta Mažeikienė jau daugiau negu ketvirtis amžiaus dirba Jūrų muziejuje. 1971 m. baigusi Vilniaus Valstybinio Universiteto Istorijos fakultetą, buvo paskirta dirbti į Klaipėdos kraštotyros (dabar Mažosios Lietuvos istorijos muziejų), kurį laiką ji dirbo ir šio muziejaus direktore.
1978 m., artėjant Lietuvos jūrų muziejaus ekspozicijų įrengimo darbams, R. Mažeikienei teko imtis naujo muziejaus eksponatų fondo formavimo darbo. Jai buvo patikėtos Jūrų muziejaus vyr. fondų saugotojos pareigos. Muziejaus specifiką sąlygojo kolekcijų ir ekspozicijų ypatumai – tokių dalykų, kaip gyvieji eksponatai, iki to laiko neturėjo nė vienas muziejus. Pastarieji ypatumai vertė kūrybiškai taikyti Muziejų apsaugos, apskaitos ir saugojimo instrukciją, atsižvelgiant į kitų šalių panašių institucijų patirtį. Tuo metu R. Mažeikienės dėka buvo suformuotas gyvųjų eksponatų fondas, paruošta eksponatų kaupimo strategija. Ypač jos didelis nuopelnas yra jaučiamas formuojant vieną iš turtingiausių Europoje kriauklių ir koralų kolekcijų.
1996 m. R. Mažeikienei šalia vyr. fondų saugotojos pareigų buvo paskirtos direktoriaus pavaduotojos ekspozicijai pareigos. 1997 m., prasidėjus jūrų faunos ekspozicijos koncepcijos kūrimo darbams, R. Mažeikienė ėmėsi vadovauti muziejininkų, architektų, dizainerių ir mokslininkų darbo grupei. Tai buvo pirmasis bandymas gamtos ekspozicijoje atsisakyti tradicinio evoliucinio eksponavimo principo, kur pagrindinis dėmesys skiriamas eksponatui, nesistengiant atskleisti jo ryšio su gamtine aplinka. Naujai suformuluotos ekspozicijų temos – „Jūra gyvybės lopšys“, „Gyvybės vystymasis jūroje“, „Tropikai“, „Plėšrūs ir pavojingi gyvūnai – mitai ir tikrovė“ tapo raktais į konceptualųjį eksponavimo modelį. R. Mažeikienės nuoseklaus ir sistemingo darbo dėka 2004 m. buvo užbaigta ketverius metus trukusi, visos jūrų faunos ekspozicijos rekonstrukcija, kurios mokslinis-informacinis turinys derinamas su patrauklia eksponavimo maniera.
Šiuo metu R. Mažeikienė dirba prie informacinių-edukacinių terminalų jūrų faunos ekspozicijoje rengimo. Juose pateiktos žinios turės patenkinti žingeidų lankytoją, kuriam nepakanka užrašo prie eksponato, kuris nori giliau ir plačiau pažinti gamtos pasaulį.
 
Alfonso Mažūno nuotraukoje – Rūta Mažeikienė

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2012.11.21