<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    


Lietuvos muziejų asociacijos narių 
visuotinis ataskaitinis susirinkimas 

2004 m. sausio 27 d. Lietuvos kultūros darbuotojų tobulinimosi centre (Saltoniškių g. 58, Vilnius) įvyko Lietuvos muziejų asociacijos narių visuotinis ataskaitinis susirinkimas. 
Susirinkime išklausyta LMA valdybos pirmininko Romualdo Budrio ataskaita, LMA iždininko Virgilijaus Poviliūno finansinė ataskaita bei Vadybos sekcijos vadovės Olgos Žalienės, Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos vadovo Romučio Navardausko Palaimos, Rinkinių apskaitos, apsaugos ir saugojimo sekcijos vadovo Rimvydo Laužiko,  Švietimo sekcijos vadovės Nidetos Jarockienės ataskaitos.
Susirinkimo metu taip pat kalbėjo muziejų reikalus kuruojantis LR kultūros ministerijos Informacinės visuomenės plėtros skyriaus
darbuotojas Romanas Senapėdis, Šiaulių “Aušros” muziejaus direktorius, Lietuvos muziejų asociacijos pirmininko pavaduotojas Raimundas,  Balza, Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto docentė Audronė  Glosienė, Lietuvos dailės muziejaus Skaitmeninių leidinių centro vedėja, portalo „Lietuvos muziejai“ projekto vadovė Danutė Mukienė, Kultūros, meno ir filosofijos instituto darbuotoja dr. Nastazija Keršytė, keletas kitų susirinkimo dalyvių.
Tą pačią dieną įvyko ir susitikimas su respublikinio dienraščio „Lietuvos žinios“ darbuotojais, rašančiais kultūros temomis.

Danutės Mukienės nuotraukose – akimirkos iš 2004 m. sausio 27 d. įvykusio
 Lietuvos muziejų asociacijos visuotinio ataskaitinio susirinkimo

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2012.11.21