<<< Į pradžią >>>    

ARCHYVAS

2010 metai

 • 2010 m. gruodžio 15 d. Lietuvos muziejų asociacijos 15-asis jubiliejų. Pranešimas spaudai > 

 • 2010 m. gruodžio 13–14 d. Palangoje vyko seminaras muziejininkams „Muziejų kolekcijų mobilumas. Europinė patirtis ir reikalavimai“. Seminaro programa > Registracijos forma >

 • 2010 m. gruodžio 15 d. Lietuvos muziejų asociacijos narių visuotinis ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas ir LMA įkūrimo 15-kos metų sukakties minėjimas Vilniaus miesto rotušėje (Didžioji g. 31, Vilnius). Preliminari renginio programa >

 • 2010 m. lapkričio 12 d. Lietuvos muziejų asociacijos vadovas Raimundas Balza ir Jungtinės profesinės sąjungos pirmininkas Arvydas Dambrauskas pasirašė Bendradarbiavimo sutartį, kuria įsipareigojama konsultuotis ir keistis informacija atstovaujant Lietuvos muziejų ir jų darbuotojų interesus. Sutarties pilnas tekstas >

 • Seminaras „Baltijos muzeologijos mokyklos pamokos“. Seminaro programa >

 • Lietuvos muziejų asociacijos kuruojami mokymai, vykstantys pagal dvejų metų kvalifikacijos kėlimo projektą „XXI amžiaus muziejininkų kompetencijos ir gebėjimų ugdymas: II etapas“, gavusį Europos Socialinio fondo finansavimą, paskatino muziejų veiklos pagyvėjimą. Nors iki mokymų projekto pabaigos dar liko daugiau nei metai, muziejininkai aktyviai ieško būdų pažangios Europos muziejų patirties pritraukimui į Lietuvą. Vienas pirmųjų rezultatų – inicijuojami nauji mokymai interpretatoriaus veiklai muziejuose vystyti. Pranešimas spaudai

 • 2010 m. lapkričio 18–20 d. – Leipcige muziejinių ir parodinių technologijų mugė „MUTEC“ vyko kartu su Europos koncervavimo, restauravimo ir senųjų pastatų renovavimo reikmenų muge „denkmal“. Išsamiau >

 • Permainas muziejuose skatins mokymų metu auganti profesinė kompetencija. Pranešimas spaudai >

 • 2010 m. gegužės 18 d. – Muziejų diena. Tarptautinė muziejų taryba ragina susitelkti visuomenės darnai. Pranešimas spaudai >

 • 2010 m. gegužės 17 d. Tarptautinės muziejų dienos minėjimas ir 2009 Metų muziejininko vardo suteikimo ceremonija  Kretingos muziejuje. Programa >

 • 2010 m. gegužės 6 d. 10 val. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija Vaikų literatūros muziejuje, Maironio lietuvių literatūros muziejaus padalinyje (K. Donelaičio 13, Kaunas) organizavo seminarą „Muziejus – netradicinė erdvė integruotai pamokai”. Programa >

 • 2010 m. balandžio 27 d. Maironio lietuvių literatūros muziejuje Kaune įvyko LMA Rinkinių mokslinio tyrimo sekcijos (RMTS) XIII konferencija „Lietuvos muziejininkystė: raida, asmenybės, perspektyvos“. Išsamiau >

 • 2010 m. balandžio 16 d. 10 val. Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcija Valstybinio Vilniaus Gaono žydų muziejaus Tolerancijos centre organizavo seminarą „Multikultūrinės programos muziejuose“. Išsamiau >

 • Europos socialinio fondo remiami muziejininkų mokymai padės įgyvendinti kitų ES paramos fondų finansuojamus Lietuvos muziejų projektus. 2010 m. kovo 31 d. pranšimas spaudai>

 • Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos planai 2010 m. Išsamiau >

 • 2010 m. gegužės 15 d. – Muziejų naktis. Išsamiau >

 • 2010 m. balandžio 27 d. LDM Rinkinių mokslinio tyrimo sekcija (RMTS) organizavo XIII konferenciją „Lietuvos muziejininkystė: raida, asmenybės, perspektyvos“. Išsamiau >

 • 2010 m. vasario 16 d. – Lietuvos valstybės dienos atkūrimo proga už nuoplenus Lietuvos Respublikai ir už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė apdovanojo Šiaulių "Aušros" muziejaus direktorių, Lietuvos muziejų asociacijos vadovą Raimundą Balzą Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

 • 2010 m. vasario 23 d. Lietuvos dailės muziejaus konferencijų centre vyko seminaras Lietuvos muziejų edukatoriams “Ateities muziejaus dirbtuvės”. Išsamiau >

 • 2009 Metų muziejininko vardas – maloniai kviečiame siūlyti kandidatus. Išsamiau >

 • Programa skirta Vilniaus miesto savivaldybės ir Lietuvos muziejų asociacijos Švietimo sekcijos pavasarį organizuojamai muziejų lankymo akcijai „Muziejai – mokykloms. Pažinkime Vilniaus miesto istoriją“. Išsamiau >
   

 

 

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2013.01.09