<<< Į pradžią >>>   <<<English >>>    

„LIETUVOS MUZIEJAI“ 2004 m. Nr. 1

PARODOS IR RENGINIAI LIETUVOS MUZIEJUOSE 
(2004 m. sausis-vasaris-kovas)

Vytauto Didžiojo karo muziejuje

Vytauto Didžiojo karo muziejaus Ryšių su visuomene skyrius sausio 12 d. Kauno P.Vileišio vid. m-loje vedė renginį „Sausio įvykius prisiminus“. Vyresnioji muziejininkė V.Gureckienė mokykloje parengė parodą „Sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena“.

Sausio 13 d. Kauno Šančių vid. m-loje vyko renginys „Uždekime atminimo žvakutę“ ir muziejaus ekskursijų vadovės V.Sapjanskienės parengtos parodos „Tą baisią naktį…“ pristatymas.

Sausio 17 d. Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų 13-ųjų įkūrimo metinių proga Trakų pilyje parodytas teatralizuotas istorinių personažų vaidinimas „Tiek amžių Tėvynę auginom“. Renginio scenarijų parašė ir istorinius personažus parengė VDKM Ryšių su visuomene skyriaus vedėja R.Dovidavičienė.

Vasario 9-19 d. VDKM Centriniuose rūmuose veikė paroda „Vietinei rinktinei – 60“. Vasario 20-21 d. ji eksponuota Kauno įgulos karininkų ramovėje.

Kovo 3 d. VDKM Centriniuose rūmuose atidaryta paroda „Lietuvos karo aviacijai – 85“, parengta VDKM Karybos istorijos skyriaus S.Dariaus ir S.Girėno transatlantinio skrydžio sektoriaus vedėjos D.Naujalienės.

Kovo 3 d. muziejuje Kauno medicinos universiteto studentams Ginklų istorijos sektoriaus vedėjas dr. J.Vaičenonis vedė teorinį-praktinį estetikos užsiėmimą „Ginklų gamybos technologija ir puošybos elementai VDKM ginklų kolekcijoje“, o Archeologijos skyriaus vedėja K.Rickevičiūtė – „Papuošalai senovėje ir jų gamybos būdas“.

Kovo 9 d. Kauno J.Basanavičiaus vid. m-loje VDKM organizavo Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai skirtą teatralizuotą renginį „Išsaugokime istorinę atmintį“.

Kovo 10 d. VDKM Centriniuose rūmuose atidaryta paroda „Už mūsų ir Jūsų laisvę!“, skirta Nepriklausomos Ukrainos kariuomenės kovoms su Baltosios ir Raudonosios Rusijos karinėmis jėgomis 1917-1920 m. atminti. Parodą rengė Ukrainos leidybinė firma „Tempora“ ir VDKM. Atidaryme dalyvavo Ukrainos ambasados Lietuvos Respublikoje gynybos atašė ir pirmasis sekretorius.

Kovo 10 d. Rukloje Lietuvos kariuomenės LDK didžiojo etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko karininkams ir liktiniams puskarininkiams VDKM Ginklų istorijos sektoriaus vedėjas dr. J.Vaičenonis pristatė savo knygą „Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927-1940 m.)“.

Kovo 16 d. VDKM direktorius J.Jurevičius ir Kauno technikos kolegijos direktorius dr. J.Krivickas pasirašė abiejų įstaigų tarpusavio bendradarbiavimo sutartį.

Kovo 17 d. muziejuje Kauno medicinos universiteto studentams Archeologijos skyriaus vedėja K.Rickevičiūtė vedė teorinį-praktinį estetikos užsiėmimą „Mūsų protėviai: jų buitis ir gyvenimo būdas“, o Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus vyriausioji muziejininkė L.Urbonienė – „Gyventojų apranga ir jų buities reikmenys XX a.“.

Vasario 4 d. Lietuvos sporto muziejuje paminėtos sporto veterano Adolfo Varanausko 70-osios gimimo metinės ir pristatyta šiai progai skirta paroda. Renginyje dalyvavo Lietuvos tautinio olimpinio komiteto prezidentas A.Poviliūnas ir kiti komiteto, sporto organizacijų vadovai, sporto veteranai.

Vasario 11 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje vyko VDKM Rinkinių apskaitos ir apsaugos skyriaus Ginklų istorijos sektoriaus vedėjo dr. Jono Vaičenonio daktaro disertacijos pagrindu parengtos monografijos „Lietuvos kariuomenė valstybės politinio gyvenimo verpetuose (1927-1940 m.)“ pristatymas.

Vasario 11 d. VDKM Ryšių su visuomene skyriaus ekskursijų vadovė V.Sapjanskienė Kauno kolegijos J.Vienožinskio meno studijų centro studentams organizavo renginį „Lietuvos Respublika – 1918 m. vasario 16-osios įvykiuose“.

Vasario 11-16 d. VDKM Ryšių su visuomene skyrius Kauno aukštųjų mokyklų studentams, bendrojo lavinimo ir specialiųjų mokyklų moksleiviams surengė Vasario 16-ajai skirtą 10 renginių ciklą. Renginių temos: „Vasario 16-ąją prisiminus“, „Ką byloja Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio paminklai?“, “Lietuvių tautos kova už nepriklausomą Lietuvą“ ir „Apsukime Lietuvos istoriją ratu“.

Vasario 12 d. Kauno M.Šalčiaus vid. m-loje parodytas istorinių personažų vaidinimas „Trys Lietuvos savanorių kartos kovoje už mūsų valstybės laisvę“, kurio scenarijų parašė ir istorinius personažus parengė Ryšių su visuomene skyriaus vedėja R.Dovidavičienė. Ekskursijų vadovė V.Sapjanskienė moksleiviams organizavo renginį „Lietuvos Nepriklausomybės akto paskelbimas ir jį lydintys įvykiai“.

Vasario 13 d. Kauno P.Vileišio vid. m-loje atidaryta paroda „Lietuvos valstybės dieną pasitinkant“, įvyko šiai temai skirtas renginys. Parodos ir renginio autorė – VDKM Ryšių su visuomene skyriaus vyresnioji muziejininkė V.Gureckienė.

Vasario 13 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje vyko minėjimas-koncertas „Vasario 16-oji: istorija ir dabartis“. VDKM Prezidentūros sektoriaus vedėja A.Veilentienė skaitė pranešimą „Nepriklausomybės pirmosios metinės Vilniuje ir Kaune“. Kaip švęsdavo Vasario 16-ąją, prisiminė Lietuvos užsienio reikalų ministro ir diplomato V.Čarneckio duktė Liučija Čarneckaitė, Lietuvos laisvės armijos ryšininkas, karys savanoris Andrius Randomanskis, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos pirmininkas Algirdas Petrusevičius, VDKM vyriausioji muziejininkė Aušra Jurevičiūtė ir Gintautas Žemaitis. Koncertavo Kauno muzikos mokyklos ansamblis „Ainiai“. Pristatytos parodos „Vasario 16-oji 1918-1940“ ir „Vasario 16-oji ir mokykla“ (antrąją parengė Kauno „Žiburio“ vid. m-los moksleiviai). Minėjimą rengė VDKM, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities skyrius, Kauno savivaldybės Kultūros skyrius, Kauno „Žiburio“ vid. m-la.

Vasario 18 d. VDKM Ryšių su visuomene skyriaus ekskursijų vadovė V.Sapjanskienė Kauno medicinos universiteto studentams surengė teorinį-praktinį estetikos seminarą „Lietuvos istorijos momentai, personažai meno kūriniuose“.

Kovo 2 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje surengta Juozo ir Marijos Urbšių atminimo popietė. VDKM Prezidentūros sektoriaus vedėja A.Veilentienė skaitė pranešimą apie J.Urbšį, jį pažinoję dalinosi prisiminimais. Renginyje dalyvavo Kauno lėlių teatro aktorė Liucija Zorubaitė, skaičiusi J.Urbšio laiškus, ir smuikininkė Ilona Klusaitė.

Kovo 25 d. Istorinėje Lietuvos Respublikos prezidentūroje paminėtos buvusio Žemės ūkio akademijos rektoriaus ir švietimo ministro prof. Juozo Tonkūno 110-osios gimimo metinės. VDKM Prezidentūros sektoriaus vedėja A.Veilentienė ir Lietuvos žemės ūkio universiteto mokslininkai skaitė pranešimus apie J.Tonkūną, koncertavo universiteto tautinės dainos ansamblis (vad. V.Milaknienė), minėjime dalyvavo J.Tonkūno dukra ir sūnus. Renginyje pristatyta A.Veilentienės paroda apie J.Tonkūną ir spaudos atgavimo 100-mečiui skirta Kauno Kovo 11-osios vid. m-los 5-10 klasių mokinių darbų paroda „Spaudos draudimas ir lietuvių tautos žadinimas (1864-1904)“.

Kovo 27-28 d. Kauno karo istorijos klubas prie VDKM, greta karo istorijos klubų iš Lenkijos ir Baltarusijos, dalyvavo Varšuvoje vykusiame tarptautiniame 1807-1812 m. karų istorinės rekonstrukcijos renginyje „Tautų pavasaris“. Renginį stebėjo apie 1000 žiūrovų.

Kovo 29 d. klubas dalyvavo NATO sutarties ratifikavimo raštų deponavimui skirtame renginyje „Lietuva dainuoja taikai“, vykusiame Vilniuje, aikštėje prie Krašto apsaugos ministerijos.

© Lietuvos muziejų asociacija
© Lietuvos dailės muziejus
  Tinklalapis atnaujintas 2010.07.14